تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

بررسي فني و انتخاب بهترين مكانيزم محرك در موتورهاي استرلينگ در مقياس هاي مختلف بر اساس معيارهاي حرارتي و قابليت اطمينان

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, سيد علي بهبهاني نيا, مجتبي باباالهي
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Ali Behbahaninia,
نام دانشجو : حامد حسام پور

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

طراحي مفهومي گرمكن هاي گاز طبيعي با تكنولوژي نوين بر اساس فرايند تبخير و چگالش

نام اساتید: حسين صيادي, اميد پورعلي, اميد پورعلي, اكرم عوامي
Hossein Sayyadi, Omid Pourali, Omid Pourali,
نام دانشجو : سپيده مرادي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

ارزيابي جامع روشهاي توليد هيدروژن و اولويت بندي انها بر اساس روشهاي تصميم سازي چند معياره

نام اساتید: حسين صيادي, شيما نجفي نوبر, اكرم عوامي, شيما نجفي نوبر
Hossein Sayyadi, Shima Najafi Nobar, , Shima Najafi Nobar
نام دانشجو : كيانوش كرمي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

بررسي و تحليل مدل سه گانه آب ، انرژي و غذا با رويكرد نكسرس در ايران

نام اساتید: حسين صيادي, مجيد عميد پور, پوريا احمدي, مجيد عميد پور
Hossein Sayyadi, Majied Amidpour, , Majied Amidpour
نام دانشجو : نيلوفر دوست

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

بررسي و بهينه سازي سيستم توليد همزمان الكتريسيته، حرارت و سرمايش با در نظر گرفتن معيارهاي انرژي، اقتصادي، زيست محيطي و مصرف آب

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, پوريا احمدي, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, , Ali Behbahaninia
نام دانشجو : مينا صفري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

آناليز تعادلي و بيشينه سازي توليد در واكنش هاي توليد هيدروژن بر اساس ريفورمينگ گاز طبيعي

نام اساتید: حسين صيادي, مونا زماني پدرام, اكرم عوامي, مونا زماني پدرام
Hossein Sayyadi, Mona Zamanipedram, , Mona Zamanipedram
نام دانشجو : عليرضا عابدين

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: سيد علي بهبهاني نيا, فرشاد ترابي, فرشاد ترابي, فتح اله پورفياض, محمد عامري, حسين صيادي
Ali Behbahaninia, Farshad Torabi, Farshad Torabi, , , Hossein Sayyadi
نام دانشجو : علي سوهاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

بررسي تاثير جريان آبشار بر عملكرد ترموديناميكي پيشرانه يك بالگرد نمونه

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي, امير ناصر اخوان, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi, , Farshad Torabi
نام دانشجو : داريوش اطهري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

مدلسازي عددي و ارتقاء عملكرد سيستم سرمايش تبخيري غيرمستقيم با رطوبت گير غشايي توسعه يافته

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا, افسانه مجري, سيدمحمدعلي موسويان, محمدحسن سعيدي, عبدالحسين جلالي اقچاي
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi, Ali Behbahaninia, Afsaneh Mojra, , , Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : هامون جعفريان

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

بررسي و امكان¬سنجي استفاده از زيركش هواي كمپرسور براي فرآيند خنك¬كاري در سيكل¬هاي گازي

نام اساتید: حسين صيادي, اميد پورعلي, فاطمه جدا, اميد پورعلي
Hossein Sayyadi, Omid Pourali, , Omid Pourali
نام دانشجو : سپهر سالك

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

بررسي و ارائه يك مدل تركيبي ديناميكي-حرارتي براي پيش-بيني عملكرد موتور استرلينگ

نام اساتید: حسين صيادي, مجيد عميد پور, سيد علي بهبهاني نيا, مجتبي باباالهي, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Majied Amidpour, Ali Behbahaninia, , Ali Behbahaninia
نام دانشجو : سياوش محمدعلي زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

تحليل حرارتي و بهينه¬سازي يك موتور استرلينگ سه كيلوواتي به كمك تحليل آماري

نام اساتید: حسين صيادي, مجيد عميد پور, سيد علي بهبهاني نيا, مجتبي بابا الهي, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Majied Amidpour, Ali Behbahaninia, , Ali Behbahaninia
نام دانشجو : حسين قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

بررسي و تعيين استراتژي مطلوب در بهره¬گيري از حرارت¬هاي اتلافي براي توليد توان ثانويه در نيروگاه¬هاي توليد پراكنده

نام اساتید: حسين صيادي, اميد پورعلي, فاطمه احمدي بوياخچي, اميد پورعلي
Hossein Sayyadi, Omid Pourali, , Omid Pourali
نام دانشجو : يعقوب خسرواني فرد

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

بررسي فني و تعيين بهترين استراتژي عملياتي براي سيستم تبريد همراه با ذخيره سازي برودت

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, ابوالفضل احمدي, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, , Ali Behbahaninia
نام دانشجو : كامبيز منصوري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

مدلسازي سيستم¬هاي تهويه تبخيري با مبدل انرژي غشايي مايع به هوا

نام اساتید: حسين صيادي, اميد پورعلي, سيد علي بهبهاني نيا, اميد پورعلي
Hossein Sayyadi, Omid Pourali, Ali Behbahaninia, Omid Pourali
نام دانشجو : امير اشرفي كشتيبان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

معرفي يك روش سيستماتيك براي دستيابي به بهترين سيستم سرمايش براي ساختمان هاي با بار نهان بالا در اقليم هاي مختلف آب و هوايي

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي, مونا زماني پدرام, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi, Mona Zamanipedram, Farshad Torabi
نام دانشجو : حامد حسن زاده

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

بررسي جامع مبدلهاي حرارتي به كمك شبيه سازي با روشهاي آماري

نام اساتید: حسين صيادي, اميد پورعلي, مونا زماني پدرام, اميد پورعلي
Hossein Sayyadi, Omid Pourali, Mona Zamanipedram, Omid Pourali
نام دانشجو : مهدي رودگرنشتا

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

ارائه يك روش نوين در راهبري بهينه عملكرد ترموديناميكي و اقتصادي سيستم هاي انرژي با استفاده از محاسبات نرم

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, محمدرضا همايي نژاد, رامين بزرگمهري, سپهر صنايع, علي نجفي اردكاني
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Mohammad Reza Homaeinezhad, , , Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : مصطفي باغ شيخي مفرد

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

انتخاب مناسب ترين روش ارتقاء عملكرد نيروگاههاي گازي در اقليم هاي مختلف آب و هوايي

نام اساتید: حسين صيادي, اميد پورعلي, اميد پورعلي, مجيد سلطاني
Hossein Sayyadi, Omid Pourali, Omid Pourali, Majid Soltani
نام دانشجو : ياشار فراستي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

امكان سنجي طرح افزايش ظرفيت سيكل تبريد به منظور افزايش توليد گاز در پالايشگاه پارس جنوبي

نام اساتید: حسين صيادي, اميد پورعلي, سيد علي بهبهاني نيا, اميد پورعلي
Hossein Sayyadi, Omid Pourali, Ali Behbahaninia, Omid Pourali
نام دانشجو : علي علي خاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

بررسي فني و امكانسنجي تركيب موتور استرلينگ و موتور احتراق داخلي

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi, Ali Behbahaninia, Farshad Torabi
نام دانشجو : نصرت اله ايزدي آملي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

مدلسازي و بهينه سازي سيستم هاي سرمايش نوين تبخيري در كاربردهاي مختلف

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, فرشاد ترابي, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Farshad Torabi, Farshad Torabi
نام دانشجو : علي سوهاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

طراحي، بهينه‌سازي و تعيين ظرفيت سيستم توليد همزمان الكتريسيته، گرمايش و سرمايش

نام اساتید: حسين صيادي, مجيد عميد پور, سيد علي بهبهاني نيا, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Majied Amidpour, Ali Behbahaninia, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : محمدحسين عباسي زنجاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

بررسي و تحليل فني سيستم هيبريد موتور استرلينگ و آب شيرين كن به منظور توليد همزمان توان و آب شيرين

نام اساتید: حسين صيادي, مجيد عميد پور, فرشاد ترابي, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Majied Amidpour, Farshad Torabi, Farshad Torabi
نام دانشجو : قدير قرباني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳

ارائه يك مدل مفهومي ديفرانسيلي به منظور شبيه سازي عملكرد حرارتي و بهينه سازي موتور استرلينگ

نام اساتید: حسين صيادي, مجيد بازارگان, سيد علي بهبهاني نيا, كيوان نارويي
Hossein Sayyadi, Majid Bazargan, Ali Behbahaninia, Keivan Narooei
نام دانشجو : مجتبي باباالهي كوچكسرائي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۰

ارتقاء راندمان حرارتي و كاهش انتشار آلاينده‌هاي زيست محيطي يك توربو كمپرسور گازي نمونه برا اساس باز گردش جرمي و حرارتي گازهاي احتراقي

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, اميد پورعلي, اميد پورعلي
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Omid Pourali, Omid Pourali
نام دانشجو : محمد طهماسب زاده بائي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

مدل سازي ترموهيدروليكي بازياب حرارتي موتور استرلينگ

نام اساتید: حسين صيادي, اميد پورعلي, آزاده شهيديان, اميد پورعلي
Hossein Sayyadi, Omid Pourali, Azadeh Shahidian, Omid Pourali
نام دانشجو : محمد ميرمطهر

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

تحليل و بررسي فني اقتصادي و تعيين مناسب ترين روش هاي توليد هيدروژن در ايران و مقايسه آن با مناطق ديگر جهان

نام اساتید: حسين صيادي, اكرم عوامي, اميد پورعلي, اميد پورعلي
Hossein Sayyadi, Akram Avami, Omid Pourali, Omid Pourali
نام دانشجو : مازيار الواني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

مدلسازي ترموهيدروليكي و بهينه سازي مبدل هاي حرارتي در موتور استرلينگ

نام اساتید: حسين صيادي, اكرم عوامي, اميد پورعلي, اميد پورعلي
Hossein Sayyadi, Akram Avami, Omid Pourali, Omid Pourali
نام دانشجو : بهرام مهدوي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

تعيين ظرفيت بهينه براي سيستم هاي توليد همزمان قدرت حرارت و سرمايش با محرك موتور استرلينگ

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, آزاده شهيديان, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Azadeh Shahidian, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : رامين كرمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹

تحليل ترموديناميكي و بهينه سازي سيكل هيبريد استرلينگ

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, رامين حقيقي خوشخو, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, , Ali Behbahaninia
نام دانشجو : افشين برجانه

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

ارائه روش تحليل تراموانوايرونوميك در تحليل سيستم هاي حرارتي و بكارگيري ان در يك مسئله نمونه

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي, اميد پورعلي, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi, Omid Pourali, Farshad Torabi
نام دانشجو : وحيد دهقان نيري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۳

مدل سازي ترموشيميايي و بهينه سازي سيكل توليد هيدروژن به كمك تجزيه ترموشيميايي آب با استفاده از سيكل يد-گوگرد

نام اساتید: حسين صيادي, اميد پورعلي, سيد علي بهبهاني نيا, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Omid Pourali, Ali Behbahaninia, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : سعيد دهقاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

تحليل ترموديناميكي حالت گذار و پايدار مبدل هاي گرمايي در موتور استرلينگ خورشيدي

نام اساتید: حسين صيادي, اميد پورعلي, فرشاد ترابي, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Omid Pourali, Farshad Torabi, Farshad Torabi
نام دانشجو : محمد حسين احمدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

طراحي مفهومي و بهينه سازي سيكل هيبريدي موتور استرلينگ

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي, مجيد عميد پور, مجيد عميد پور
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi, Majied Amidpour, Majied Amidpour
نام دانشجو : هادي حسين زاده حلقه سري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۳۰

تحليل پينچ و اگزرژي در واحد CTA2 مجتمع پتروشيمي شهيد تندگويان

نام اساتید: حسين صيادي, محمدرضا اميدخواه نسرين, فرشاد ترابي, مجيد عميد پور, مجيد عميد پور
Hossein Sayyadi, Mohammadreza Omidkhahnasrin, Farshad Torabi, Majied Amidpour, Majied Amidpour
نام دانشجو : معصومه محمودي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و بهينه¬سازي چند منظوره سيكل ترموشيميايي كلر- مس هيدروژن خورشيدي

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, اميد پورعلي, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Omid Pourali, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : ميلاد سعيدي بروجني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

تحليل بهينه سازي رانكين ارگانيك

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي, اميد پورعلي, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi, Omid Pourali, Farshad Torabi
نام دانشجو : آرش علي زاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

طراحي مفهومي مدلسازي و بهينه سازي سيكل ترموشيميايي كلر مس هيدروژن همراه با حداكثر بازيابي حرارتي

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي, اميد پورعلي, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi, Omid Pourali, Farshad Torabi
نام دانشجو : علي دشت پيما

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶/۳۱

بهينه سازي ترمواكونوميك سيستمهاي جذبي خورشيدي

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, مجيد عميد پور, مجيد عميد پور
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Majied Amidpour, Majied Amidpour
نام دانشجو : اميرحسن كديوري

تاریخ:

تحليل اكسرژي -اكونومي و بهينه سازي مصرف انرژي در يك نيروگاه حرارتي

نام اساتید: حسين صيادي
Hossein Sayyadi
نام دانشجو : مهدي شيرمحمدي نورعيني

تاریخ:

بهينه سازي پمپ حرارتي منبع زميني با استفاده از الگوريتم تكاملي

نام اساتید: حسين صيادي
Hossein Sayyadi
نام دانشجو : عماد حدادي املشي

تاریخ:

بهينه سازي ترمواكونوميك مبدلهاي حرارتي بازياب لوله اي مورد استفاده در سيكلهاي گازي

نام اساتید: حسين صيادي
Hossein Sayyadi
نام دانشجو : حميدرضا امينيان

تاریخ:

آناليز و بهينه سازي جريان اگزرژي و انرژي نيروگاه اتمي 1000mw

نام اساتید: حسين صيادي
Hossein Sayyadi
نام دانشجو : تورج سبزعلي گل

تاریخ:

بررسي فرآيند و بهينه سازي اگزرژواكونومي سيستم هاي تصفيه آب تقطيري چند مرحله اي همراه باترمركمپرسورMED-TVC

نام اساتید: حسين صيادي
Hossein Sayyadi
نام دانشجو : ارش صفاري

تاریخ:

بكارگيري هوش مصنوعي در بهبود انتقال حرارت و كاهش ميزان رسوبگذاري مبدلهاي حرارتي به كمك وسايل افزاينده انتقال حرارت

نام اساتید: حسين صيادي, محمدرضا جعفري نصر
Hossein Sayyadi,
نام دانشجو : علي حبيبي خلج

تاریخ:

بهينه سازي چند هدفه سيستم پمپ حرارتي منبع زميني تركيب شده با برج خنك كن

نام اساتید: حسين صيادي, مجيد عميد پور, سيد علي بهبهاني نيا, سيد علي بهبهاني نيا, علي كارگري
Hossein Sayyadi, Majied Amidpour, Ali Behbahaninia, Ali Behbahaninia, Ali Karegari
نام دانشجو : مصطفي نجات الهي

تاریخ:

تحليل ترمواكونوميك سيكل توربين گاز با هواي تحتاني

نام اساتید: حسين صيادي, مجيد عميد پور, سيد علي بهبهاني نيا, محمدرضا شاه نظري, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Majied Amidpour, Ali Behbahaninia, Mohammad Reza Shahnazari, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : كامبيز سرانجام

تاریخ:

بهينه سازي چند هدفه سيستم سرمايش عميق LING BOIL-OFF

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, مهرزاد شمس, مهرزاد شمس
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Mehrzad Shams, Mehrzad Shams
نام دانشجو : مجتبي باباالهي كوچكسرايي

تاریخ:

مدلسازي و طراحي يك دستگاه پيزوالكتريك براي استحصال انرژي ارتعاشات و امكان سنجي استفاده از آن در تجهيزات ابزار دقيق صنايع نفت و گاز

نام اساتید: حسين صيادي, مجيد عميد پور, فرشاد ترابي, محبوب
Hossein Sayyadi, Majied Amidpour, Farshad Torabi,
نام دانشجو : علي محموديان

تاریخ:

بهينه سازي چند هدفه يك سيستم پيل سوختي

نام اساتید: حسين صيادي, مجيد عميد پور, سيد علي بهبهاني نيا, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Majied Amidpour, Ali Behbahaninia, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : حسين اسماعيل زاده

تاریخ:

بررسي و امكان كاهش مصرف انرژي در واحد كت كراكر (Fccu) پالايشگاه آبادان از طريق بهينه سازي متغيرهاي فرآيندي

نام اساتید: مجيد عميد پور, حسين صيادي, فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا, سيد علي بهبهاني نيا
Majied Amidpour, Hossein Sayyadi, Farshad Torabi, Ali Behbahaninia, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : طوس رضائي

تاریخ:

بهبهود عملكرد مبدلهاي حرارتي در واحد تبديل كاتاليستي پالايشگاه آبادان

نام اساتید: حسين صيادي, مجيد عميد پور, سيد علي بهبهاني نيا, فرشاد ترابي, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Majied Amidpour, Ali Behbahaninia, Farshad Torabi, Farshad Torabi
نام دانشجو : يوسف شمسائي

تاریخ:

رفع تنگناهاي افزايش ظرفيت واحد تقطير 100 پالايشگاه آبادان

نام اساتید: حسين صيادي, مجيد عميد پور, سيد علي بهبهاني نيا, فرشاد ترابي, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Majied Amidpour, Ali Behbahaninia, Farshad Torabi, Farshad Torabi
نام دانشجو : محمود عليزاده

تاریخ:

افزايش بازده حرارتي توربين گازي 5/53 مگاواتي موجود نيروگاه 2 پالايشگاه آبادان با استفاده از روش بازيافت حرارتي توليد بخار

نام اساتید: حسين صيادي, مجيد عميد پور, فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Majied Amidpour, Farshad Torabi, Ali Behbahaninia, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : سيد محمد رضا كمالي محمره

تاریخ:

بهينه سازي بهره وري توربينهاي گازي جديد پالايشگاه آبادان با بهره گيري از روش مناسب خنك سازي هواي ورودي كمپرسورهاي آنها

نام اساتید: حسين صيادي, مجيد عميد پور, فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Majied Amidpour, Farshad Torabi, Ali Behbahaninia, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : عيسي خوشرورودباركي

تاریخ:

مطالعه اثرات تغيير محل تزريق بخار آب در واحد تقطير در خلا 200 پالايشگاه آبادان از منظر افزايش توليد و بهبود راندمان واحد

نام اساتید: مجيد عميد پور, حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, فرشاد ترابي, فرشاد ترابي
Majied Amidpour, Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Farshad Torabi, Farshad Torabi
نام دانشجو : سعيد سهرابي

تاریخ:

بهينه سازي ترمواكونوميكي كوپلينگ آب شيرين كن با نيروگاه

نام اساتید: مجيد عميد پور, حسين صيادي, مجيد بازارگان, مجيد بازارگان
Majied Amidpour, Hossein Sayyadi, Majid Bazargan, Majid Bazargan
نام دانشجو : كامبيز انصاري

تاریخ:

طراحي شبكه مدلهاي حرارتي با تغيير در اتصال به روش تركيبي مفهومي و رياضي

نام اساتید: مجيد عميد پور, حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, سيد علي بهبهاني نيا
Majied Amidpour, Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : بهزاد حسيني زاده علمداري

تاریخ:

بهينه سازي سيكل استاندارد توليد همزمان به كمك منطق فازي

نام اساتید: حسين صيادي, عليرضا باصحبت نوين زاده, سيد علي بهبهاني نيا, مجيد عميد پور, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Alireza Basohbat Novinzadeh, Ali Behbahaninia, Majied Amidpour, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : ميثم بابايي

تاریخ:

بهينه سازي چند هدفه سيكل توليد همزمان با در نظر گرفتن اكسرژي، اقتصاد، قابليت و اطمينان و آلايندگي زيست محيطي

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, مجيد عميد پور, فرشاد ترابي, مجيد عميد پور
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Majied Amidpour, Farshad Torabi, Majied Amidpour
نام دانشجو : غلامحسين عبدالهي

تاریخ:

بهينه سازي چند هدفه سيكل توليد هيدروژن به كمك تجزيه ترموشيميايي آب با استفاده از سيكل مس- كلر

نام اساتید: حسين صيادي, مجيد عميد پور, فرشاد ترابي, داود رشتچيان, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Majied Amidpour, Farshad Torabi, , Farshad Torabi
نام دانشجو : بهناز يزدي راد

تاریخ:

ارزيابي ترموديناميكي و اقتصادي آب شيرينكنهاي نوع MED, MSF در حالت تك منظوره و دو منظوره

نام اساتید: مجيد عميد پور, حسين صيادي, فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا, سيد علي بهبهاني نيا
Majied Amidpour, Hossein Sayyadi, Farshad Torabi, Ali Behbahaninia, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : ايمان ذوالفقاريان

تاریخ:

بررسي امكان سنجي مختلف ارتقاء راندمان نيروگاههاي گازي

نام اساتید: حسين صيادي, اميد پورعلي, مجيد عميد پور, مجيد عميد پور
Hossein Sayyadi, Omid Pourali, Majied Amidpour, Majied Amidpour
نام دانشجو : رضا مهرابي پور

تاریخ:

تحليل پينچ و اكزرژي در واحد CTA2 مجتمع پتروشيمي شهيد تندگويان

نام اساتید: محمدرضا اميدخواه نسرين, حسين صيادي
Mohammadreza Omidkhahnasrin, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : معصومه محمودي

تاریخ:

ارائه و بررسي تجربي يك مدل حرارتي- فتوالكتريكي براي پيش بيني عملكرد رفتار صفحات فتوويتايي

نام اساتید: حسين صيادي
Hossein Sayyadi
نام دانشجو : علي سوهاني

تاریخ:

توسعه يك مدل نوين پايدار به منظور مديريت بازيافت و فرآورش گازهاي مشتعل

نام اساتید: حسين صيادي
Hossein Sayyadi
نام دانشجو : محمد طهماسب زاده بايي

تاریخ:

مدلسازي و تحليل سيستمهاي الكتروشيميايي براي توليد توان و اثر سرمايشي

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi
نام دانشجو : ارمين عبدالهي پور

تاریخ:

طراحي بهينه سازي و تست يك موتور استرلينگ در مقياس ميكرو

نام اساتید: حسين صيادي
Hossein Sayyadi
نام دانشجو : اميرحسين ميرشاه ولد

تاریخ:

مدلسازي و بهينه سازي ديناميكي نيروگاه هاي متمركز كننده خورشيدي

نام اساتید: حسين صيادي
Hossein Sayyadi
نام دانشجو : ديمن عزيزي

تاریخ:

بررسي فني-اقتصادي سيستم هاي مكمل نيروگاه خورشيدي به منظور ذخيره سازي مستمر انرژي و توليد برق

نام اساتید: حسين صيادي
Hossein Sayyadi
نام دانشجو : سينا جعفري

تاریخ:

ارزيابي فني، اقتصادي و زيست محيطي سيستم هاي فوتوولتائيك با استفاده از GIS

نام اساتید: حسين صيادي
Hossein Sayyadi
نام دانشجو : رضا فردي اسرمي

تاریخ:

بررسي عددي و تجربي عملكرد سيستم هاي خنك كاري سلول هاي خورشيدي فتوولتايك

نام اساتید: حسين صيادي
Hossein Sayyadi
نام دانشجو : محمد حسن شاهورديان

تاریخ:

بررسي و تحليل فرايند تراكم در كمپرسورهاي الكتروشيميايي

نام اساتید: حسين صيادي
Hossein Sayyadi
نام دانشجو : مهدي فرجي گلرو