سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

Special Line Arrangement in P2 and Waldschmidt Constant of their Singular Points

نویسندگان: حسن حقيقي, محمد موسي خاني
عنوان مجله: بولتن انجمن رياضي Bulletin of the Iranian Mathematical Society
از صفحه: ۱۱۵۵
تا صفحه: ۱۱۶۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: لهستان / Poland

Resurgence and Waldschmidt constant of the ideal of a fat almost collinear subscheme in P2

نویسندگان: حسن حقيقي, محمد موسي خاني, محمد زمان فشمي
عنوان مجله: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica XVII (2018)
از صفحه: ۵۹
تا صفحه: ۶۵

سال: ۱۳۹۷

Containment Problem for Quasi Star Configurations of Points in P2

نویسندگان: حسن حقيقي, محمد موسي خاني
عنوان مجله: ALGEBRA COLLOQUIUM
از صفحه: ۶۶۱
تا صفحه: ۶۷۰

سال: ۱۳۹۶

Cohen-Macaulay Lexsegment Complexes in Arbitrary Codimension

نویسندگان: حسن حقيقي, سيامك ياسمي, رحيم زارع نهندي
عنوان مجله: ALGEBRA COLLOQUIUM
از صفحه: ۴۰۱
تا صفحه: ۴۰۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

A generalization of Eagon-Reiners theorem and a characterization of bi-CMt bipartite and chordal graphs

نویسندگان: حسن حقيقي, سيد امين سيد فخاري, سيامك ياسمي, رحيم زارع نهندي
عنوان مجله: COMMUNICATIONS IN ALGEBRA
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

On the configurations of points in P2 with the Waldschmidt constant equal to two

نویسندگان: محمد موسي خاني, حسن حقيقي
عنوان مجله: JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA
از صفحه: ۳۸۲۱
تا صفحه: ۳۸۲۵

سال: ۱۳۹۴

پهنا

Width

نویسندگان: حسن حقيقي
عنوان مجله: دانشنامه رياضي
از صفحه: ۹۶
تا صفحه: ۹۶

سال: ۱۳۹۴

تابع ضمني (در هندسه جبري)

Implicit function (in algebraic geometry)

نویسندگان: حسن حقيقي
عنوان مجله: دانشنامه رياضي
از صفحه: ۲۹۴
تا صفحه: ۲۹۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

تعميمي از قضيه ويارئال در باره گراف هاي ناآميخته دوبخشي به سه بخشي

A GENERALIZATION OF VILLARREAL S RESULT FOR UNMIXED TRIPARTITE GRAPHS

نویسندگان: حسن حقيقي
عنوان مجله: بولتن انجمن رياضي Bulletin of the Iranian Mathematical Society
از صفحه: ۱۵۰۵
تا صفحه: ۱۵۱۴

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

COHEN-MACAULAY BIPARTITE GRAPHS IN ARBITRARY CODIMENSION

نویسندگان: حسن حقيقي, سيامك ياسمي, رحيم زارع نهندي
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY
از صفحه: ۱۹۸۱
تا صفحه: ۱۹۸۹