سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

Stock return system identification and multiple adaptive forecast algorithm for price trend forecasting

نویسندگان: اردلان آذرنژاد, حميد خالوزاده
عنوان مجله: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۴۰

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

On design of adaptive impulsive observer based on comparison system: modifications in stability theory and feasibility centralization

نویسندگان: نسرين كلاميان, حميد خالوزاده, Moosa Ayati
عنوان مجله: International Journal of Dynamics and Control
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Sensitivity analysis for evaluation of the effect of sensors error on the wind turbine variables using Monte Carlo simulation

نویسندگان: Dariush Biazar, حميد خالوزاده, Mehdi Siahi
عنوان مجله: IET Renewable Power Generation
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۴۰۰

Sensitivity analysis of the bullwhip effect in supply chains with time delay

نویسندگان: سجاد اصلاني خياوي, فرزاد هاشم زاده, حميد خالوزاده
عنوان مجله: International Journal of Systems Science: Operations and Logistics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

تخمين زيربهينه مدل تأخيردار ويروس HIV با استفاده از رويتگر ضربه اي وابسته به حالت با فاصله ضربه هاي متغير با زمان: كاربرد در ورودي پيوسته و ضربه اي

نویسندگان: نسرين كلاميان, حميد خالوزاده, موسي آيتي
عنوان مجله: كنترل
از صفحه: ۲۱
تا صفحه: ۳۴

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Suboptimal sliding manifold For nonlinear supply chain with time delay

نویسندگان: Sajjad Aslani Khiavi, حميد خالوزاده, Fahimeh Soltanian
عنوان مجله: JOURNAL OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION
از صفحه: ۱۵۱
تا صفحه: ۱۷۳

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

مدلسازي و صحه گذاري معادلات فضاي حالت براي يك مبدل ايزوله رزنانسي سري

نویسندگان: رضا امجدي فرد, محمد توكلي بينا, حميد خالوزاده, فرهاد باقراسكويي, ولي طالب زاده
عنوان مجله: كنترل
از صفحه: ۹۷
تا صفحه: ۱۰۵

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Evaluating the effect of wind turbine faults on power using the Monte Carlo method

نویسندگان: Dariush Biazar, حميد خالوزاده, Mehdi Siahi
عنوان مجله: WIND ENERGY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

The tail mean-variance optimal portfolio selection under generalized skew-elliptical distribution

نویسندگان: عصمت جمشيدي عيني, حميد خالوزاده
عنوان مجله: INSURANCE MATHEMATICS and ECONOMICS
از صفحه: ۴۴
تا صفحه: ۵۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Tail variance for Generalized Skew-Elliptical distributions

نویسندگان: عصمت جمشيدي عيني, حميد خالوزاده
عنوان مجله: COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

The Tail Mean-Variance Model and Extended Efficient Frontier

نویسندگان: عصمت جمشيدي عيني, حميد خالوزاده
عنوان مجله: Advances in Mathematical Finance and Applications
از صفحه: ۱۷۹
تا صفحه: ۱۹۳

سال: ۱۳۹۹

Regulating the Bullwhip Effect in Supply Chain with Hybrid Recycling Channels Using Linear Quadratic Gaussian Controller

نویسندگان: كوروش اصلاني خياوي, حميد خالوزاده, فهيمه سلطانيان
عنوان مجله: International Journal of Industrial Engineering and Production Research
از صفحه: ۱۳
تا صفحه: ۲۷

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

Analyzing the Advantage of Combination of Density Forecasts in Tehran Stock Exchange

نویسندگان: راحله شاهرخي, حميد خالوزاده, حميدرضا مومني
عنوان مجله: international journal of industrial electronics, control and optimization
از صفحه: ۲۳
تا صفحه: ۳۱

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Robust extended Kalman filtering for non?linear systems with unknown input: a UBB model approach

نویسندگان: مرصاد عسگري, حميد خالوزاده
عنوان مجله: IET Radar Sonar and Navigation
از صفحه: ۱۸۳۷
تا صفحه: ۱۸۴۴

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Proposing an Improved DC LISN for Measuring Conducted EMI Noise

نویسندگان: رضا امجدي فرد, محمد توكلي بينا, حميد خالوزاده, فرهاد باقراسكويي
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Option pricing under finite moment log stable process in a regulated market: A generalized fractional path integral formulation and Monte Carlo based simulation

نویسندگان: هژير علي احمدي, مه سان توكلي كاخكي, حميد خالوزاده
عنوان مجله: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۶

سال: ۱۳۹۹

An algorithm to estimate parameters and states of a nonlinear maneuvering target.

نویسندگان: S.Nasrollah Hosseini, محمد حايري, حميد خالوزاده
عنوان مجله: Cogent Engineering
از صفحه: ۱۸۴۷۷۱۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Tail conditional moment for generalized skew-elliptical distributions

نویسندگان: عصمت جمشيدي عيني, حميد خالوزاده
عنوان مجله: JOURNAL OF APPLIED STATISTICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

طراحي و پياده سازي يك كنترلگر مدل پيش بين براي مهار انتشار كوويد-19 در ايران

نویسندگان: Rezaei Bahrmand Mahdi, حميد خالوزاده, Reyhani Parastou
عنوان مجله: كنترل
از صفحه: ۷۹
تا صفحه: ۸۸

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

Enlarging the Region of Attraction for Nonlinear Systems through the Sum-of-Squares Programming

نویسندگان: جهانگير عليزاده, حميد خالوزاده
عنوان مجله: Control and Optimization in Applied Mathematics
از صفحه: ۱۹
تا صفحه: ۳۷

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Option pricing under finite moment log stable process in a regulated market A generalized fractional path integral formulation and Monte Carlo based simulation

نویسندگان: هژير علي احمدي, مه سان توكلي كاخكي, حميد خالوزاده
عنوان مجله: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation
از صفحه: ۱۰۵۳۴۵
تا صفحه: ۱۰۵۳۶۶

سال: ۱۳۹۸

Application of Covariance Matrix Adaptation-Evolution Strategy to Optimal Portfolio

نویسندگان: سيد امير قريشي, حميد خالوزاده
عنوان مجله: international journal of industrial electronics, control and optimization
از صفحه: ۸۱
تا صفحه: ۹۰

سال: ۱۳۹۸

Adaptive passive sensor selection for maneuvering target localization and tracking using a multisensor surveillance system

نویسندگان: S. Nasrollah Hosseini, Mohammad Haeri, حميد خالوزاده
عنوان مجله: Cogent Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Gas pipeline leakage detection based on sensor fusion under model-based fault detection framework

نویسندگان: رويا دشمن زياري, حميد خالوزاده, اميرحسين نيكوفرد
عنوان مجله: JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Nonlinear modeling and performance analysis of a closed-loop supply chain in the presence of stochastic noise

نویسندگان: سجاد اصلاني, حميد خالوزاده, Fahimeh Soltanian
عنوان مجله: MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING OF DYNAMICAL SYSTEMS
از صفحه: ۴۹۹
تا صفحه: ۵۲۱

سال: ۱۳۹۸

Augmented input estimation in multiple maneuvering target tracking

نویسندگان: محمودرضا حدائق, حميد خالوزاده, Mohamad Taghi Beheshti
عنوان مجله: Journal of Systems Engineering and Electronics
از صفحه: ۸۴۱
تا صفحه: ۸۵۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هندوستان / India

Modification of Standard Kalman Filter Based on Augmented Input Estimation and Deadbeat Dissipative FIR Filtering

نویسندگان: محمودرضا حدائق, حميد خالوزاده, محمدتقي بهشتي
عنوان مجله: IETE JOURNAL OF RESEARCH
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Design of state-dependent impulsive observer for non-linear time-delay systems

نویسندگان: نسرين كلاميان, حميد خالوزاده, موسي آيتي
عنوان مجله: IET Control Theory and Applications
از صفحه: ۳۱۵۵
تا صفحه: ۳۱۶۳

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Adaptive state-dependent impulsive observer design for nonlinear deterministic and stochastic dynamics with time-delays

نویسندگان: نسرين كلاميان, حميد خالوزاده, موسي آيتي
عنوان مجله: ISA TRANSACTIONS
از صفحه: ۸۷
تا صفحه: ۱۰۰

سال: ۱۳۹۸

Stabilization of switched systems with all unstable modes: application to the aircraft team problem

نویسندگان: داريوش توكلي فر, حميد خالوزاده, رويا امجدي فرد
عنوان مجله: Journal of Systems Engineering and Electronics
از صفحه: ۷۹۲
تا صفحه: ۷۹۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Prediction-discrepancy based on Innovative Particle Filter for estimating UAV true position in the presence of the GPS spoofing Attacks

نویسندگان: محمد مجيدي, عليرضا عرفانيان, حميد خالوزاده
عنوان مجله: IET Radar Sonar and Navigation
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Exogenous input and state estimation for a class of nonlinear dynamic systems in the presence of the unknown but bounded disturbances

نویسندگان: محمد عليرضا پوري, احمدرضا ولي, حميد خالوزاده, محمدرضا عاروان
عنوان مجله: International Journal of Dynamics and Control
از صفحه: ۲۲۶
تا صفحه: ۲۴۰

سال: ۱۳۹۷

Modified switched IMM estimator based on autoregressive extended Viterbi method for maneuvering target tracking

نویسندگان: محمودرضا حدايق, حميد خالوزاده
عنوان مجله: Journal of Systems Engineering and Electronics
از صفحه: ۱۱۴۲
تا صفحه: ۱۱۵۷

سال: ۱۳۹۷

Optimal Portfolio Allocation based on two Novel Risk Measures and Genetic Algorithm

نویسندگان: امير قريشي, حميد خالوزاده
عنوان مجله: international journal of business and development studies
از صفحه: ۹۵
تا صفحه: ۱۱۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

تخمين هم زمان حالت و دسته بندي يك سيستم ديناميكي با استفاده از فيلتر ذره اي و مدل هاي چندگانه متعامل براي رديابي هدف مانوردار

نویسندگان: نصرالله حسيني, محمد حائري, حميد خالوزاده
عنوان مجله: كنترل JOURNAL OF CONTROL
از صفحه: ۱۵
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آلمان / Germany

A New Approach to Estimate True Position of Unmanned Aerial Vehicles in an INS/GPS Integration System in GPS Spoofing Attack Conditions

نویسندگان: محمد مجيدي, Alireza Eefanian, حميد خالوزاده
عنوان مجله: International Journal of Automation and Computing
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Modified UBB-based input estimation method for nonlinear manoeuvring target tracking problem

نویسندگان: محمد عليرضاپوري, حميد خالوزاده, احمدرضا ولي, محمدرضا عاروان
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: تركيه / Turkey

Adaptive sliding neural network-based vibration control of a nonlinear quarter car active suspension system with unknown dynamics

نویسندگان: آزاده قهرماني, حميد خالوزاده, پيمان قهرماني
عنوان مجله: Vibroengineering PROCEDIA
از صفحه: ۶۷
تا صفحه: ۷۲

سال: ۱۳۹۷

A novel mixed Spiders web initial solution and data envelopment analysis for solving multi-objective optimization problems

نویسندگان: كورش رنجبر, حميد خالوزاده, عقيله حيدري
عنوان مجله: Central European Journal of Operations Research
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Model-Reference Adaptive Moment Control of Uncertain Nonlinear Stochastic Systems

نویسندگان: زهره بهشتي پور, حميد خالوزاده, رويا امجدي فرد
عنوان مجله: ASIAN JOURNAL OF CONTROL
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

On the Solvability of Feedback Complete Linearization of Nonlinear Stochastic Systems

نویسندگان: زهره بهشتي پور, حميد خالوزاده, رويا امجدي فرد
عنوان مجله: IEEE Transactions on Systems Man Cybernetics-Systems
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Consensus based distributed unscented target tracking in wireless sensor networks with state-dependent noise

نویسندگان: عطيه كشاورزمحمديان, حميد خالوزاده
عنوان مجله: SIGNAL PROCESSING
از صفحه: ۲۸۳
تا صفحه: ۲۹۵

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Adaptive consensus-based distributed state estimator for non-linear systems in the presence of multiplicative noise

نویسندگان: عطيه كشاورزمحمديان, حميد خالوزاده
عنوان مجله: IET Signal Processing
از صفحه: ۹۸۶
تا صفحه: ۹۹۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

تخمين حالت و انتخاب حسگر توزيع يافته در شبكه حسگر بي سيم در حضور نويز وابسته به حالت

نویسندگان: عطيه كشاورزمحمديان, حميد خالوزاده
عنوان مجله: كنترل JOURNAL OF CONTROL
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Robust stabilization of multilinear interval plants by Takagi-Sugeno fuzzy controllers

نویسندگان: فاطمه اميني, حميد خالوزاده
عنوان مجله: APPLIED MATHEMATICAL MODELLING
از صفحه: ۳۲۹
تا صفحه: ۳۴۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Set value-based dynamic model development for non-linear manoeuvring target tracking problem in the presence of unknown but bounded disturbances

نویسندگان: محمدعلي عليرضاپوري, حميد خالوزاده, احمدرضا ولي, محمدرضا عاروان
عنوان مجله: IET Radar Sonar and Navigation
از صفحه: ۱۸۶
تا صفحه: ۱۹۴

سال: ۱۳۹۶

مقاوم سازي موقعيت يابي در برابر فريب GPS با استفاده از سامانه هاي INS و Loran-C

نویسندگان: محمد مجيدي, عليرضا عرفانيان, حميد خالوزاده
عنوان مجله: مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۶

پيش بيني درآمدهاي مالياتي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات (PSO)

نویسندگان: مرتضي اسدي, سعيده حميدي علمداري, حميد خالوزاده
عنوان مجله: تحقيقات مدل سازي اقتصادي
از صفحه: ۱۴۵
تا صفحه: ۱۶۷

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Interacting multiple model and sensor selection algorithms for manoeuvring target tracking in wireless sensor networks with multiplicative noise

نویسندگان: عطيه كشاورزمحمديان, حميد خالوزاده
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Extended input estimation method for tracking non-linear manoeuvring targets with multiplicative noises

نویسندگان: هادي ملكيان هراب, حميد خالوزاده
عنوان مجله: IET Radar Sonar and Navigation
از صفحه: ۱۶۸۳
تا صفحه: ۱۶۹۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Prediction-interval based adaptive particle filter for manoeuvring target tracking in the presence of multiplicative noise

نویسندگان: عطيه كشاورزمحمديان, حميد خالوزاده
عنوان مجله: IET Radar Sonar and Navigation
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Robust fuzzy stabilisation of interval plants

نویسندگان: فاطمه اميني, حميد خالوزاده
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE
از صفحه: ۴۳۶
تا صفحه: ۴۵۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: كانادا / Canada

Ranking the Temperature of Fever Diseases in Iranian Traditional Medicine Using Fuzzy Logic

نویسندگان: منوچهر دهقانار, حميد خالوزاده, مهدي عليزاده, فاطمه سلطاني, منصور كشاوز
عنوان مجله: Survey Methodology
از صفحه: ۹۴
تا صفحه: ۱۱۸

سال: ۱۳۹۳

Multi-Step-Ahead Prediction of Stock Price Using a New Architecture of Neural Networks

نویسندگان: محمد طالبي مطلق, حميد خالوزاده
عنوان مجله: Journal of Computer and Robotics
از صفحه: ۴۷
تا صفحه: ۵۶

سال: ۱۳۹۳

Modelling and Control of a Single Shaft Heavy Duty Industrial Gas Turbine Based on Operational Data

نویسندگان: غزل قيم, حميد خالوزاده
عنوان مجله: International Journal on Control Systems and Applications
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

تنظيم بهينه گلوكز خون- انسولين بيمار ديابتي نوع 1 بر مبناي مدل هاي غيرخطي ت خيردار

نویسندگان: محمد صادق اخياني, حميد خالوزاده
عنوان مجله: كنترل JOURNAL OF CONTROL
از صفحه: ۳۱
تا صفحه: ۴۱

سال: ۱۳۹۳

پيش بيني سبد سهام بهينه در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي تكاملي چند هدفه NSGA-II و MOP SO

نویسندگان: مهسا رجبي, حميد خالوزاده
عنوان مجله: تحقيقات مالي
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

On the design of suboptimal sliding manifold for a class of nonlinear uncertain time-delay systems

نویسندگان: يزدان باتماني, حميد خالوزاده
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Optimal Drug Regimens in Cancer Chemotherapy A Multi-Objective Approach

نویسندگان: يزدان باتماني, حميد خالوزاده
عنوان مجله: COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE
از صفحه: ۲۰۸۹
تا صفحه: ۲۰۹۵

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

On the design of human immunodeficiency virus treatment based on a non-linear time-delay model

نویسندگان: يزدان باتماني, حميد خالوزاده
عنوان مجله: IET Systems Biology
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Hopf Bifurcation Index for Large Scale Power Systems

نویسندگان: علي اكبر محمدي, حميد خالوزاده, رويا امجدي فرد
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS
از صفحه: ۴۸۹
تا صفحه: ۴۹۵

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Ant Colony Estimator An intelligent particle filter based on ACOR

نویسندگان: سيد مصطفي كلامي هريس, حميد خالوزاده
عنوان مجله: ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
از صفحه: ۷۸
تا صفحه: ۸۵

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Estimation of region of attraction for polynomial nonlinear systems A numerical method

نویسندگان: لاريسا خدادادي, بهزاد صمدي, حميد خالوزاده
عنوان مجله: ISA TRANSACTIONS
از صفحه: ۲۵
تا صفحه: ۳۲

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Comments on A Note on Spectral Conditions for Positive Realness of Single-Input-Single-Output Systems With Strictly Proper Transfer Functions

نویسندگان: مجتبي حكيمي مقدم, حميد خالوزاده
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL
از صفحه: ۱۰۹۱
تا صفحه: ۱۰۹۲

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Stochastic controller as an active queue management based on B-spline kernel observer via particle swarm optimization

نویسندگان: امير اسمعيلي ابهريان, حميد خالوزاده, رويا امجدي فرد
عنوان مجله: NEURAL COMPUTING and APPLICATIONS
از صفحه: ۳۲۳
تا صفحه: ۳۳۱

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

ON THE DESIGN OF OBSERVER FOR NONLINEAR TIME-DELAY SYSTEMS

نویسندگان: يزدان باتماني, حميد خالوزاده
عنوان مجله: ASIAN JOURNAL OF CONTROL
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Optimizing a Class of Nonlinear Singularly Perturbed Systems Using SDRE Technique

نویسندگان: سيد مصطفي قدمي, رويا امجدي فرد, حميد خالوزاده
عنوان مجله: JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS MEASUREMENT AND CONTROL-TRANSACTIONS OF THE ASME
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Characterization of strictly positive real multivariable systems

نویسندگان: مجتبي حكيمي مقدم, حميد خالوزاده
عنوان مجله: IMA JOURNAL OF MATHEMATICAL CONTROL AND INFORMATION
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۲

بهبود تخمين ناحيه جذب مطالعه اي بر روي خفتگي تومور

نویسندگان: لاريسا خدادادي, حميد خالوزاده, بهزاد صمدي
عنوان مجله: مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

Designing SDRE-Based Controller for a Class of Nonlinear Singularly Perturbed Systems

نویسندگان: سيد مصطفي قدمي, رويا امجدي فرد, حميد خالوزاده
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS and AUTOMATION
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

Robust stochastic moment control via genetic-pole placement in communication network parameter setting

نویسندگان: امير اسمعيلي ابهريان, حميد خالوزاده, رويا امجدي فرد
عنوان مجله: NEURAL COMPUTING and APPLICATIONS
از صفحه: ۲۳۵۱
تا صفحه: ۲۳۶۵

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: ايران / Iran

تحليل دو بعدي خطاي تصادفي اندازه گيري ردياب در مدلسازي هدايت سه نقطه اي به روش معادله ديفرانسيل در حوزه پيوسته

نویسندگان: سعيد عباداللهي, جعفر حيراني نوبري, حميد خالوزاده
عنوان مجله: علوم و فناوري پيشرفته دفاعي
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰