تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

آناليز حساسيت اجزاي يك توربين بادي با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي علياري شوره دلي, محمدرضا عاروان, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, , Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : معين سربندي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

كنترل مدل پيش بين ولتاژ خروجي يك مبدل جريان تك فاز ثابت به متناوب در ريز شبكه هاي جزيره شده

نام اساتید: حميد خالوزاده, حسن محمدي پيروز, اميرحسين نيكوفرد, نيما مهديان دهكردي, اميرحسين نيكوفرد
Hamid Khaloozadeh, Hasan Mohammadipirouz, Amirhossein Nikoofard, , Amirhossein Nikoofard
نام دانشجو : حسين پاسخي

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

بهينه سازي دوز دارويي در شيمي درماني مترونوميك به كمك تخمين حجم تومور با رويكرد شبيه سازي

نام اساتید: حميد خالوزاده, مه سان توكلي كاخكي, مه سان توكلي كاخكي, محمدرضا جاهد مطلق
Hamid Khaloozadeh, Mahsan Tavakoli Kakhki, Mahsan Tavakoli Kakhki,
نام دانشجو : محبوبه ابوئي نيامهريزي

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

طراحي شبكه عصبي عميق به منظور دسته بندي افراد مبتلا به وزوز گوش بر مبناي سيگنال الكتروانسفالوگرام و اطلاعات جانبي بيمار

نام اساتید: محمد تشنه لب, حميد خالوزاده, سعيد محموديان, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, فرزاد توحيدخواه
Mohammad Teshnehlab, Hamid Khaloozadeh, Saeed Mahmodian, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : غزاله فهمي

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

توليد تصاويرPET از روي تصاوير MRI موجود به منظور پيش بيني بيماري آلزايمر با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق

نام اساتید: محمد تشنه لب, حميد خالوزاده, علي خادم, علي خادم, ميرمحسن پدرام
Mohammad Teshnehlab, Hamid Khaloozadeh, Ali Khadem, Ali Khadem,
نام دانشجو : سيده مريم حسيني بلداجي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تشخيص حملات سايبري از عيب در سيستم هاي SCADA بر پايه ي طراحي رويتگر

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, جواد پشتان
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : حسين مصفا

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

مديريت بهينه تصادفي سبد سهام بر مبناي توزيع هاي آماري بيضي گون غير متقارن

Stochastic optimal portfolio management based on the skew-elliptical statistical distributions

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي, اميرحسين نيكوفرد, بابك نجار اعرابي, محمدرضا جاهد مطلق, زهرا قطان كاشاني
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei, Amirhossein Nikoofard, , , Zahra Ghatan Kashani
نام دانشجو : عصمت جمشيدي عيني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

پايش عملكرد سيستم هاي كنترلي غيرخطي مبتني بر روش شناسايي زيرفضا

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي, امين رمضاني
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei,
نام دانشجو : سيدناصر عدل خواه

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

كنترل يك كلاس از سيستم هاي غيرخطي تاخيردار با وجود اغتشاشات خارجي بر پايه روش طراحي رويتگر ضربه اي

نام اساتید: حميد خالوزاده, بيژن معاوني, مه سان توكلي كاخكي, مه سان توكلي كاخكي, امين رمضاني
Hamid Khaloozadeh, Bijan Moaveni, Mahsan Tavakoli Kakhki, Mahsan Tavakoli Kakhki,
نام دانشجو : سيده نازنين حسيني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طراحي و تحليل رويتگر ضربه اي تطبيقي وابسته به حالت براي سيستم هاي غيرخطي تاخير دار

نام اساتید: حميد خالوزاده, موسي آيتي, علي خاكي صديق, حميدرضا تقي راد, علي خادم, حميدرضا مومني, محمدرضا جاهدمطلق
Hamid Khaloozadeh, Mosa Ayati, Ali Khaki Sedigh, Hamid Reza Taghirad, Ali Khadem, ,
نام دانشجو : نسرين كلاميان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

رديابي چند هدفه مانوردار بر اساس مدلهاي چندگانه و فيلترهاي بر مبناي چگالي احتمال پسين

نام اساتید: حميد خالوزاده, اميرحسين نيكوفرد, اميرحسين نيكوفرد, محمدرضا عاروان
Hamid Khaloozadeh, Amirhossein Nikoofard, Amirhossein Nikoofard,
نام دانشجو : محمدرضا رياضت

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

اعتبار سنجي رويكردهاي مبتني بر مكانيك كوانتومي كسري در تحليل سيستم هاي مالي

نام اساتید: حميد خالوزاده, مه سان توكلي كاخكي, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي, محمدصالح تواضعي
Hamid Khaloozadeh, Mahsan Tavakoli Kakhki, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei,
نام دانشجو : هژير علي احمدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

مدلسازي و پيش بيني قيمت ها با استفاده از تركيب اطلاعات ناشي از ماتريسهاي استاندارد الگو و شبكه هاي عصبي

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, محمدرضا جاهد مطلق
Hamid Khaloozadeh, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : محمد گل گل

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

تشخيص ميزان و مكان نشتي در خطوط انتقال سيال به كمك آرايه ي سنسوري با بهره گيري از روش هاي تشخيص خطا بر پايه ي مدل

نام اساتید: حميد خالوزاده, اميرحسين نيكوفرد, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي, حميدرضا مومني
Hamid Khaloozadeh, Amirhossein Nikoofard, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei,
نام دانشجو : رويا دشمن زياري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

ارزيابي عملكرد كنترل كننده MPC در توربين هاي بادي بر اساس داده و مدل سازي تاخير دار با استفاده از شبيه ساز FAST

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, امين رمضاني
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : مهسا كشاورزساجي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

پايش عملكرد سيستم كنترل توربين بادي براساس معيار LQG و رويكرد شناسايي زيرفضاي LPV با شبيه ساز FAST

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, امين نوبختي
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : سيدفرزاد ذوالفقاري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

طراحي كنترل كننده غيرخطي SDRE بر روي سيستم چند متغيره‌ي نقصان تحريك كوادروتور

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, محمد خسروي
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : اميرحسين معصوميان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

شناسايي الگو با استفاده از شبكه هاي عصبي به منظور تعيين زمان مناسب خريد و فروش سهام در بازار بورس

نام اساتید: حميد خالوزاده, اميرحسين نيكوفرد, اميرحسين نيكوفرد, وحيد جوهري مجد
Hamid Khaloozadeh, Amirhossein Nikoofard, Amirhossein Nikoofard,
نام دانشجو : كسري مختارپور

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

بهينه سازي خريد و فروش سهام به وسيله روش كنترل مدل پيش بين

نام اساتید: حميد خالوزاده, علي خاكي صديق, علي خاكي صديق, محمدتقي حميدي بهشتي
Hamid Khaloozadeh, Ali Khaki Sedigh, Ali Khaki Sedigh,
نام دانشجو : اردلان آذرنژاد

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

حل مسئله اتخاذ استراتژي بهينه در بازار برق با وجود تباني به كمك مفهوم استراتژي مركب در نظريه بازي ها

نام اساتید: حميد خالوزاده, اميرحسين نيكوفرد, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي, حامد كبريايي
Hamid Khaloozadeh, Amirhossein Nikoofard, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei,
نام دانشجو : شهرام جهانبخشي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

كنترل توان توربين هاي بادي ژنراتور دوبل(DFIG) با استفاده از طراحي رويتگر غيرخطي بر مبناي معادلات ريكاتي وابسته به حالت(SDRE)

نام اساتید: حميد خالوزاده, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد, تورج عباسيان نجف آبادي
Hamid Khaloozadeh, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad,
نام دانشجو : عاطفه اسدي نيك

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

تخمين مقاوم حالت سيستم هاي غيرخطي با ورودي ناشناخته

نام اساتید: حميد خالوزاده, مه سان توكلي كاخكي, مه سان توكلي كاخكي, احمدرضا ولي
Hamid Khaloozadeh, Mahsan Tavakoli Kakhki, Mahsan Tavakoli Kakhki,
نام دانشجو : مرصاد عسگري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

بهينه سازي سبد سهام با استفاده از مفهوم گوناگوني و در نظر گرفتن هزينه هاي داد و ستد

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, محمدرضا جاهد مطلق
Hamid Khaloozadeh, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : مسعود شهرابي فراهاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

پايش عملكرد سيستم هاي غيرخطي با استفاده از معيار SDRE

نام اساتید: حميد خالوزاده, علي خاكي صديق, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي, حميدرضا مومني
Hamid Khaloozadeh, Ali Khaki Sedigh, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi,
نام دانشجو : سامان رحماني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

رديابي هدف مانوردار در شبكه حسگر بي سيم براساس انتخاب تطبيقي حسگرها در حضور نويز ضربي

نام اساتید: حميد خالوزاده, علي خاكي صديق, محمدعلي نكويي, محمدرضا جاهد مطلق, محمدتقي حميدي بهشتي, محمدعلي سبط
Hamid Khaloozadeh, Ali Khaki Sedigh, Ali Mohammad Nekouei, , , Mohammad Ali Sebt
نام دانشجو : عطيه كشاورزمحمديان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

بهينه سازي مالي در بازار برق رقابتي با استفاده از تئوري بازي ها و با وجود تباني بين توليد كنندگان انرژي

نام اساتید: حميد خالوزاده, احمدرضا تحسيري, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي, حامد كبريائي
Hamid Khaloozadeh, Ahmad Reza Tahsiri, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei,
نام دانشجو : رسول زواري نعمت آباد

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

طراحي و پياده سازي كنترل كننده بهينه غيرخطي(ESDRE) براي سيستم سروهيدروموتور

نام اساتید: حميد خالوزاده, بابك توسلي, بابك توسلي, حميدرضا مومني
Hamid Khaloozadeh, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli,
نام دانشجو : محسن بهشتي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

توسعه ي يك الگوريتم جست و جوي مشابهت جديد بر اساس الگوهاي اثر انگشت مولكولي

نام اساتید: حميد خالوزاده, جهانبخش قاسمي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, جواد ظهيري
Hamid Khaloozadeh, Jahanbakhsh Ghasemi, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : اسماعيل كريمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

پيش بيني قيمت سهام و شناسايي الگوهاي تغيير روند براي تعيين زمان خريد و فروش

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, محمدرضا جاهد مطلق
Hamid Khaloozadeh, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : محمد طالبي مطلق

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

كنترل توان سيستم توربين بادي با روش كنترل معادله ريكاتي وابسته به حالت(SDRE)

نام اساتید: حميد خالوزاده, علي خاكي صديق, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد, محمدرضا جاهد مطلق
Hamid Khaloozadeh, Ali Khaki Sedigh, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad,
نام دانشجو : كيومرث عظيمي رودكناري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

طراحي و پياده سازي كنترل كننده پيش بين مقاوم برروي يك سيستم صنعتي

نام اساتید: حميد خالوزاده, علي خاكي صديق, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي, حميدرضا مومني
Hamid Khaloozadeh, Ali Khaki Sedigh, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati,
نام دانشجو : مرتضي عباس زاده

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

رديابي اهداف مانور دار غير خطي توسط مدل عدم قطعيت نامشخص ولي محدود در حضور نويز ضربي مشاهدات

نام اساتید: حميد خالوزاده, جعفر حيراني نوبري, جعفر حيراني نوبري, احمدرضا ولي
Hamid Khaloozadeh, Jafar Heyrani Nobari, Jafar Heyrani Nobari,
نام دانشجو : هادي ملكيان هراب

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

بررسي پايداري و پيش بيني تغييرات فرهنگي يك جامعه بر مبناي مدل انتقال فرهنگي

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي, محمدرضا جاهد مطلق
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei,
نام دانشجو : سمانه زرگر

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

توسعه كنترل كننده بهينه وابسته به حالت به منظور اجتناب از برخورد با موانع براي خودروي بدون سرنشين

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي, سيدموسي آيتي
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei,
نام دانشجو : سيدسلمان محمدي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

طراحي كنترل كننده فازي- عصبي تطبيقي جهت بهبود عملكرد توربين هاي بادي با تغذيه دو گانه

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : محمدراشد بياني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

طراحي سنسور نرم افزاري براي تخمين پارامترهاي توريوشارژ و موتورهاي احتراق جرقه اي

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : حسين كريميان

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

طراحي سنسور نرم براي فرايند TEPبا استفاده از روش هاي مبتني بر بيزين

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : اميرحسين ولدخاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۷

كنترل ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم به روش آموزش خطاي پسخور در سيستم توربين بادي

نام اساتید: حميد خالوزاده, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Hamid Khaloozadeh, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : فرهاد حقيقي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۸

تنظيم بهينه قند خون -انسولين بيمار مبتلا به ديابت نوع1 برمبناي مدل هاي غير خطي تاخيردار

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : محمد صادق اخياني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

پايدار سازي سيستم هاي كليدزني چندگانه با زير سيستم هاي ناپايدار بر پايه كنترل بهينه

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : سيدعلي هاشمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

تشخيص نشتي و مكان آن در خطوط انتقال گاز با روش هاي تخمين

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : صحرا كريمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۲

طراحي و پياده سازي سيستم كنترل تحت شبكه سروهيدروموتور با احتساب تاخير

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : وحيد محمدنژاد

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۶

تشخيص خطاهاي مكانيكي در توربين بادي 5 مگاواتي NREL با استفاده از روش‌هاي مبتني بر سيگنال

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي علياري شوره دلي, حميدرضا مومني, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, , Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : محمد آمره بزچلوئي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

فيلترهاي تكاملي تخمين توزيع: رهيافتي نوين در فيلترينگ

نام اساتید: حميد خالوزاده, علي خاكي صديق, محمدعلي نكويي, مسعود علي اكبرگلكار
Hamid Khaloozadeh, Ali Khaki Sedigh, Ali Mohammad Nekouei, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : سيد مصطفي كلامي هريس

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

كنترل بهينه توربين بادي در نواحي مختلف سرعت باد بوسيله تخمين مشخصه هاي باد

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي علياري شوره دلي, حميدرضا مومني, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, , Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : اميرحسين حسين پور

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

مدلسازي غير خطي توربين بادي با ژنراتور سنكرون مغناطيس ذائم و كنترل آن بر اساس كنترل كننده فيدبك بهينه تصادفي

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : جواد روان

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۱

كنترل بهينه سيستمهاي غير خطي تاخيري با كاربرد در ارتقاي كارايي سيستم هاي ايمني بدن

نام اساتید: حميد خالوزاده, حميدرضا تقي راد, محمدعلي نكويي, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Khaloozadeh, Hamid Reza Taghirad, Ali Mohammad Nekouei, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : يزدان باتماني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷

انتخاب سبد سهام بهينه براساس روش هاي تخمين توزيع

نام اساتید: حميد خالوزاده, علي خاكي صديق, علي خاكي صديق
Hamid Khaloozadeh, Ali Khaki Sedigh, Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : سيده راحله شاهرخي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۹

انتخاب سبد سهام براساس تخمين پارامترهاي ريسك و بازده

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : عصمت جمشيدي عيني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بهينه سازي تكاملي چندهدفه به منظور مديريت سبد سرمايه با وجد محدوديت هاي واقعي

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Hamid Khaloozadeh, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : مهسا رجبي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

توسعه مفاهيم و قضاياي توابع تبديل ماتريسي SPR و كاربردهاي آن در كنترل

نام اساتید: حميد خالوزاده, علي خاكي صديق, جعفر حيراني نوبري, شكرالله شكري كجوري
Hamid Khaloozadeh, Ali Khaki Sedigh, Jafar Heyrani Nobari, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : مجتبي حكيمي مقدم

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تحليل و آزمايش اثرات مصرف مواد محرك آمفتامين بر عملكرد راننده در شبيه ساز رانندگي با استفاده از منطق فازي

نام اساتید: علي نحوي, حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Ali Nahvi, Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : سميرا تيموري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

طراحي كنترل كننده تطبيقي پايدار با قابليت حذف اغتشاش براي سيستم با اشباع ورودي

نام اساتید: حميد خالوزاده, علي خاكي صديق, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Ali Khaki Sedigh, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : بابك ابراهيمي لامع

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

مدلسازي غيرخطي و طراحي كنترل كننده بهينه براي خودروي الكتريكي- هيبريدي

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : رضا بابازاده

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

تشخيص و شناسايي بر خط خطا با استفاده از رهيافت شناسايي زيرفضاها در زيرسيستم نيروگاهي ديگ بخار بازيافت حرارتي

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : حسين محمدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

پايش نرم افزاري و شناسايي ميزان نشتي در خطوط انتقال گاز

نام اساتید: حميد خالوزاده, علي خاكي صديق, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Ali Khaki Sedigh, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : بهناز باباقرباني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و پياده سازي سيستم كنترل تحت شبكه سروهيدرو موتور با احتساب تاخير و تحليل پايداري

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Hamid Khaloozadeh, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : رويا جلالي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷

طراحي كنترل كننده تصادفي جهت مينيمم سازي ميانگين و واريانس طول صف براي مسيريابي در شبكه هاي انتقال داده

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : عطيه كشاورزمحمديان

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

كنترل غيرخطي بهينه جرثقيل هاي حامل كانتينر با استفاده از معادلات ريكاتي وابسته به حالت(SDRE)

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : ماهان ماهروئيان

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۷

طراحي سيستم تشخيص خطا مبتني بر مدل براي زيرسيستم هاي نيروگاهي

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : ايمان يوسفي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵/۲۵

همزمان سازي تطبيقي در سيستمهاي مخابرات آشوبي نويزي با استفاده از رياضيات اتفاقي

نام اساتید: حميد خالوزاده, جعفر حيراني نوبري, علي خاكي صديق, محمود احمديان عطاري
Hamid Khaloozadeh, Jafar Heyrani Nobari, Ali Khaki Sedigh, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : سيدموسي آيتي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۰۲

رديابي اهداف داراي مانور بالا به روش نويز معادل

نام اساتید: حميد خالوزاده, جعفر حيراني نوبري, جعفر حيراني نوبري
Hamid Khaloozadeh, Jafar Heyrani Nobari, Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : حجت اله رحمتي

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۰۳

بررسي و مقايسه به كارگيري روش هاي شناسايي سيستم هاي غيرخطي براي زير سيستم نيروگاهي بويلر HRSG

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : صادق رجبي

تاریخ:

رديابي ماتريس كوواريانس

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : سلمان برومند

تاریخ:

كنترل رشد سلولها

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : سحر يزداني كهنه شهري

تاریخ:

عيب دريك ماشين

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : فرزانه باقري

تاریخ:

حل مساله كنترل بهينه...

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : برمك بيگ زاده نوعي

تاریخ:

استفاده از تئوري اشوب..

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : سعيد افخمي عقدا

تاریخ:

مدل ديناميكي تجربي...

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : سعيد بوترابي

تاریخ:

كنترل تطبيقي بر پايه رويتگرها..

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : فريد شهني ميداني

تاریخ:

بهينه سازي سيستم كنترل حركت خودرو

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : مريم غلامحسين

تاریخ:

بهينه سازي سازوكارهاي خريدوفروش در بازارهاي ...

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : رمضان پاروي طرقبه

تاریخ:

كنترل تطبيقي سيستم متشكل از شش و دستگاه تنفس

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : سارا مسيح ابادي

تاریخ:

ساختار پايدار مخابرات امن...

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدرضا عارف
Hamid Khaloozadeh,
نام دانشجو : پيام اماني

تاریخ:

تحليل خطا در ژيروسكوپهاي تنظيم ديناميكي DGT

نام اساتید: اميرعلي نيكخواه, حميد خالوزاده
Amirali Nikkhah, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : پيام حيدري

تاریخ:

... ارتباط بخشهاي مختلف مغز در فرايند بينايي

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : مينا غيرتمند

تاریخ:

...شكنندگي كروموزومي با ابتلا و ....

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : سميه فولادي

تاریخ:

انتخاب سبد سهام بهينه با استفاده از معيار اندازه گيري ريسك Var و CVar

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : شهاب محمدمرادي

تاریخ:

يافتن رژيم دارويي بهينه در شيمي درماني بيماران مبتلا به سرطان پستان با وجود قيود دارويي بدن و سموميت ناشي از دارو

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : يزدان باتماني

تاریخ:

مدل سازي ، شبيه سازي و طراحي سيستم تصميم گيري بهينه ECU گازسوز

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : فرشيد قايم مقامي

تاریخ:

مجموعه هاي فازي صحت و كاربر آنها از منطق فازي نمونه برداري متغير در حلقه هاي كنترلي

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : محمدرضا رجعتي

تاریخ:

كنترل هوشمند پرواز يك وسيله پرنده بدون سرنشين با يك ماموريت مشخص

UVA intelligent flight control

نام اساتید: اميرعلي نيكخواه, حميد خالوزاده
Amirali Nikkhah, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : حميدرضا دهدشتيان

تاریخ:

طراحي كنترل كننده هاي مقاوم غيرمتمركز براي مسيريابي

نام اساتید: حميد خالوزاده, بتول لبيبي
Hamid Khaloozadeh,
نام دانشجو : سيدامير حسيني دستجا

تاریخ:

استخراج داده ها از اف-ام-آر-آي توسط تحليل آماري در حوزه ويولت

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : محسن عابديني محمدي

تاریخ:

شناسايي و فيلتر كردن نويز در ساختار همزمان سازي آشوبي( chaos synchronization)

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : عليرضا نامقي

تاریخ:

يادگيري چندعاملي در روباتهاي فوتباليست، به كمك تجديد نظر در عقايد فازي رباتها

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Hamid Khaloozadeh, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : مهدي هوشياري پور

تاریخ:

طراحي كنترل كننده فازي براي سيستم ACC در خودرو با قابليت توقف و حركت مجدد

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : محمدعلي دائيان

تاریخ:

كنترل بهينه ي اثر شلاقي زنجيره تامين با استفاده از فيلتر كالمن

نام اساتید: مهرداد كازروني, حميد خالوزاده, محمدجعفر تارخ, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Mehrdad Kazerooni, Hamid Khaloozadeh, Mohammad Jafar Tarokh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : مهدي قانع

تاریخ:

بهبود كارايي سيستم هاي كليدزني شده غيرخطي ناپايدار با ايده زمان اقامت

نام اساتید: حميد خالوزاده, علي خاكي صديق
Hamid Khaloozadeh, Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : جواد رضواني جلال

تاریخ:

شناسايي تخلفات مالياتي با استفاده از محاسبات نرم

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : حميد زعيمي

تاریخ:

پيش بيني بازار سهام با استفاده از داده هاي متني و سري زماني مالي مبتني بر يادگيري عميق

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : مهسا رجبي

تاریخ:

مديريت بهينه تصادفي سبد سهام بر مبناي توزيع هاي آماري بيضي گون غير متقارن

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : عصمت جمشيدي عيني

تاریخ:

پيش بيني الگوي پيشرفت فرايند متاستاز تومور

نام اساتید: حميد خالوزاده, مجيد سلطاني
Hamid Khaloozadeh, Majid Soltani
نام دانشجو : مصطفي فلاح

تاریخ:

پايش عملكرد سيستم هاي غيرخطي وابسته به حالت تاخيردار

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : آرش ويسي

تاریخ:

كنترل پهپاد، مبتني بر موقعيت يابي جغرافيايي تصويري با ادغام داده هاي حسگرهاي اينرسي و شارنوري

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : محمد فرهي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي كنترل هوشمند يك سيستم چند موتوره به منظور جبران لقي

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : مرتضي عبادي

تاریخ:

پيش بيني قيمت سهام و تغيير روند شاخص بورس از الگوريتم هاي يادگيري عميق

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : مهرناز فراز

تاریخ:

طراحي كنترل كننده ي پيش بين براي توربين بادي با وجود نامعيني

نام اساتید: حميد خالوزاده, آرش صادق زاده
Hamid Khaloozadeh, Arash Sadeghzadeh
نام دانشجو : مهدي بدري منش

تاریخ:

مديريت سرمايه گذاري در بازار اختيار معامله در شرايط جهش پارامترهاي شاخص سهام قيمت سهام و تورم

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : پژمان نصيري نسب

تاریخ:

طراحي رويتگر غيرخطي مرتبه كسري ضربه اي براي سيستم هاي غيرخطي

نام اساتید: حميد خالوزاده, مه سان توكلي كاخكي
Hamid Khaloozadeh, Mahsan Tavakoli Kakhki
نام دانشجو : اسما مخدومي

تاریخ:

تشخيص حملات صايبري از عيب در سيستم هاي SCADA بر پايه ي طراحي رويتگر

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : حسين مصفا

تاریخ:

كنترل تصادفي ازدحام ترافيك شهري براي چند تقاطع

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : ليلا طالبي جونقاني

تاریخ:

پياده سازي رويكرد مدل مبنا در تشخيص عيب عملگرهاي الكترومكانيكي با استفاده از فيلتر كالمن

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : مجتبي پورجعفري كسمائي

تاریخ:

پيش بيني بازار سهام با استفاده از داده هاي متني و سري زماني مالي مبتني بر يادگيري عميق

Stock market foretasting using financial text data and time series based on deep learning methods

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : مهسا رجبي

تاریخ:

طبقه بندي حالات مختلف سطح هوشياري و خواب آلودگي راننده با روش يادگيري عميق از روي سيگنال هاي حياتي بدن

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : پيمان انصاري

تاریخ:

طراحي كنترل كنندهي رديابي بهينه براي موتور DCبا هسته ي مغناطيس دائم از طريق يادگيري تقويتي

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : پوريا عمراني

تاریخ:

بهينه سازي مقيد چند هدفه برنامه دارويي براي شيمي درماني سرطان با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : فاطمه كوچكي فشتمي

تاریخ:

مدلسازي و پيش بيني كوتاه مدت نوسانات قيمت بيت كوين با استفاده از روش هاي هوشمند

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : رضا لك