تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مدلسازي، زمانبندي مجدد، قطار شهري در حالت رد- توقف با در نظر گرفتن رفتار مشتري

نام اساتید: فريد خوش الحان, عماد روغنيان, عماد روغنيان, غلامرضا نصيري
Faried Khoshalhan, Emad Roghanian, Emad Roghanian,
نام دانشجو : سيدامير نصري

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

مسئله تعيين تركيب بيماران براي گروههاي جراحي با در نظر گرفتن عدم قطعيت تقاضا

نام اساتید: فريد خوش الحان, سعيده غلامي, فريبز جولاي, سعيده غلامي
Faried Khoshalhan, Saeideh Gholami, , Saeideh Gholami
نام دانشجو : الاله چوبساز

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

طراحي استوار شبكه زنجيره تامين دارو در شرايط بحران .

نام اساتید: فريد خوش الحان, مجيد ميرزايي قزاني, دنيا رحماني, سيد حسام الدين ذگردي
Faried Khoshalhan, Majid Mirzaee Ghazani, Donya Rahmani,
نام دانشجو : خاطره شريعتمداري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

تحليل قراردادها با رويكرد نظريه بازيها در زنجيره تامين پايدار با درنظرگرفتن ريسك بازيگران .

نام اساتید: فريد خوش الحان, عماد روغنيان, مريم اسمعيلي, رضا رمضانيان
Faried Khoshalhan, Emad Roghanian, , Reza Ramezanian
نام دانشجو : ايمان پوربابا

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تحليل عوامل اعتمادسازي در طراحي رابط كاربردي براي وب سايت هاي اطلاعات پزشكي و سلامت

نام اساتید: فريد خوش الحان, محمدجعفر تارخ, محمدجعفر تارخ, فريبرز موسوي
Faried Khoshalhan, Mohammad Jafar Tarokh, Mohammad Jafar Tarokh,
نام دانشجو : مصطفي روشني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

انتخاب تامين كنندگان و تخصيص سفارش به آن ها بر اساس مدل تحليل پوشش داده هاو برنامه ريزي استوار

نام اساتید: فريد خوش الحان, عماد روغنيان, مريم اسمعيلي, عماد روغنيان
Faried Khoshalhan, Emad Roghanian, , Emad Roghanian
نام دانشجو : عاطفه فيروزي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

يك مدل مبتني بر بازي هاي استواربراي مساله مكان يابي رقابتي با در نظر گرفتن رفتار مشتري

نام اساتید: فريد خوش الحان, عماد روغنيان, عماد روغنيان, مجيد شيخ محمدي
Faried Khoshalhan, Emad Roghanian, Emad Roghanian, Majied Sheikh Mohammadi
نام دانشجو : سينا جيراني خامنه

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

مسئله زمانبندي خدمات وب در شرايط عدم قطعيت بر مبناي نظريه بازي‌ها

نام اساتید: فريد خوش الحان, سعيده غلامي, مريم اسمعيلي, سيدجواد حسيني نژاد
Faried Khoshalhan, Saeideh Gholami, , Seyed Javad Hosseininezhad
نام دانشجو : شكوفه منصوري هفشجاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

تحليل ساختاري عوامل ناب - چابكي زنجيره تامين در لجستيك دريائي

Structural Analysis of Factors Lean-Agility of Supply Chain in Maritime Logistics

نام اساتید: فريد خوش الحان, رسول شفايي, مصطفي ستاك, رضا بشيرزاده, فريبرز جولاي, حبيب الله سياري
Faried Khoshalhan, Rasoul Shafaei, Mostafa Setak, Reza Bashirzadeh, Fariborz Jolay, habibolah sayari
نام دانشجو : طاهر كلانتري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

رويكرد تئوري بازيها در مديريت منابع آب حوضه هاي آبريز با بيلان منفي

نام اساتید: فريد خوش الحان, عبدالله آقايي, مريم اسمعيلي, عبدالله آقايي
Faried Khoshalhan, Abdollah Aghaei, , Abdollah Aghaei
نام دانشجو : فاطمه پارسائي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

انتخاب تأمين كننده به كمك نظريه بازيها با شرايط روابط همكار – رقيب تأمين كنندگان و توليد كنندگان

نام اساتید: فريد خوش الحان, رضا بشيرزاده, رضا بشيرزاده, مريم اسمعيلي
Faried Khoshalhan, Reza Bashirzadeh, Reza Bashirzadeh,
نام دانشجو : مرضيه فكور

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

تصميم گيري گروهي در محيط رقابتي با استفاده از نظريه بازيها

نام اساتید: فريد خوش الحان, دنيا رحماني, شروين اسدزاده, دنيا رحماني
Faried Khoshalhan, Donya Rahmani, , Donya Rahmani
نام دانشجو : آرش زندي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

تحليل رفتاركاربران گروههاي آموزشي در شبكه‌هاي اجتماعي به كمك نظريه باز‌يها

نام اساتید: فريد خوش الحان, حجت اله حميدي, فريبرز موسوي مدني, حجت اله حميدي
Faried Khoshalhan, Hojatollah Hamidi, , Hojatollah Hamidi
نام دانشجو : سميرا درامامي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

مكان يابي رقابتي تسهيلات در شرايط عدم قطعيت با رويكرد نظريه بازيها

نام اساتید: فريد خوش الحان, عماد روغنيان, عماد روغنيان, علي بزرگي
Faried Khoshalhan, Emad Roghanian, Emad Roghanian,
نام دانشجو : ياسمن يزديان اناري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

انتخاب تأمين كننده به كمك نظريه بازيها با رويكرد مشاهده و تحليل

نام اساتید: فريد خوش الحان, رضا بشيرزاده, عماد روغنيان, علي بزرگي
Faried Khoshalhan, Reza Bashirzadeh, Emad Roghanian,
نام دانشجو : صحرا فلاح فر

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

بهينه سازي چند هدفه و ارزش گذاري زنجيره تامين لبني

Multi objective optimization and valorization of daily supply chain

نام اساتید: فريد خوش الحان, محمدجعفر تارخ, اميرعباس نجفي, اميرعباس نجفي, حامد قادرزاده
Faried Khoshalhan, Mohammad Jafar Tarokh, Amir Abbas Najafi, Amir Abbas Najafi, Hamed Ghaderzadeh
نام دانشجو : سيده روزيتا ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

استراتژي قيمت گذاري زنجيره تامين دوسطحي با در نظر گرفتن رقابت خرده فروشان با رويكرد نظريه بازيها

نام اساتید: فريد خوش الحان, عماد روغنيان, عماد روغنيان
Faried Khoshalhan, Emad Roghanian, Emad Roghanian
نام دانشجو : درخشنده مرادين

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

بررسي شرايط قيمت گذاري تحت سياست هاي يكپارچه حمل و نقل شهري به كمك نظريه بازيها

نام اساتید: فريد خوش الحان, دنيا رحماني, ياسر صميمي
Faried Khoshalhan, Donya Rahmani, Yaser Samimi
نام دانشجو : احسان عطار

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

تجزيه و تحليل روندهاي بازار سهام با استفاده از الگوريتم ژنتيك

نام اساتید: فريد خوش الحان, اميرعباس نجفي, اميرعباس نجفي
Faried Khoshalhan, Amir Abbas Najafi, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : سورنا خليقي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

مديريت سبد سزمايه گذاري به كمك برنامه ريزي ژنتيكي

نام اساتید: فريد خوش الحان, اميرعباس نجفي, مسعود يقيني
Faried Khoshalhan, Amir Abbas Najafi,
نام دانشجو : صبا شبيري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

بررسي رفتار كاربر در شبكه هاي اجتماعي آنلاين برمبناي تحليل نقشه هاي مفهومي

نام اساتید: فريد خوش الحان, محمدجعفر تارخ, محمدجعفر تارخ, فريبرز موسوي مدني
Faried Khoshalhan, Mohammad Jafar Tarokh, Mohammad Jafar Tarokh,
نام دانشجو : عليرضا اكرمي ابرقوئي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

بهينه سازي مسئله جريان كارگاهي چند هدفه در حالت توليد دسته اي به كمك الگوريتم هاي فراابتكاري

نام اساتید: فريد خوش الحان, منا احمدي راد, ياسر صميمي, ياسر صميمي
Faried Khoshalhan, , Yaser Samimi, Yaser Samimi
نام دانشجو : مصطفي صالحي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

تحليل رفتار مشتريان آنلاين به كمك نظريه ي بازيها

نام اساتید: فريد خوش الحان, دنيا رحماني, دنيا رحماني, اسلام ناظمي
Faried Khoshalhan, Donya Rahmani, Donya Rahmani,
نام دانشجو : الهام خرمن دار

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

توسعه مدلهاي يكپارچه موجودي در حالت تقاضاي وابسته

نام اساتید: فريد خوش الحان, مصطفي ستاك, عبدالله آقايي, مصطفي عابدزاده كلهرودي, محمدجعفر تارخ, رسول شفايي
Faried Khoshalhan, Mostafa Setak, Abdollah Aghaei, Mostafa Abedzadeh Kalhordi, Mohammad Jafar Tarokh, Rasoul Shafaei
نام دانشجو : منا احمدي راد

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

انتخاب تامين كننده درمديريت زنجيره تامين برمبناي ويژگيهاي چابكي و توليدناب -الكترونيكي

نام اساتید: فريد خوش الحان, احمد اصل حداد, احمد اصل حداد
Faried Khoshalhan, Ahmad Asal Hadad, Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : اميد ويسي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

ارزيابي آمادگي اجراي اي آرپي درسازمان موردكاوي شركت توليدي صنايع مخابرات - الكترونيكي

نام اساتید: فريد خوش الحان, محمدجعفر تارخ, محمدجعفر تارخ
Faried Khoshalhan, Mohammad Jafar Tarokh, Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : شهباز يعقوبي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

قيمت گذاري در زنجيره تامين دو كاناله با رويكرد نظريه بازي ها

نام اساتید: فريد خوش الحان, احمد اصل حداد, احمد اصل حداد
Faried Khoshalhan, Ahmad Asal Hadad, Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : محمد خانميرزايي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

هماهنگي زنجيره تامين با رويكرد تئوري بازيها با در نظر گرفتن يادگيري

نام اساتید: فريد خوش الحان, احمد اصل حداد, احمد اصل حداد
Faried Khoshalhan, Ahmad Asal Hadad, Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : رضوان زحمت كش

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

تحليل آمادگي - پذيرش كاربران شبكه هاي اجتماعي در ايران

نام اساتید: فريد خوش الحان, ياسر صميمي, ياسر صميمي
Faried Khoshalhan, Yaser Samimi, Yaser Samimi
نام دانشجو : سيدعلي معصومي لاري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

هماهنگي زنجيره تأمين با در نظر گرفتن قيمت گذاري و تبليغات همكارانه به كمك نظريه بازيها

نام اساتید: فريد خوش الحان, احمد اصل حداد, احمد اصل حداد
Faried Khoshalhan, Ahmad Asal Hadad, Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : امين عليرضائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶

زمان بندي توليد دسته هاي در محيط جريان كارگاهي با در نظر گرفتن زمان آماده بودن

نام اساتید: فريد خوش الحان, رضا بشيرزاده, ياسر صميمي
Faried Khoshalhan, Reza Bashirzadeh, Yaser Samimi
نام دانشجو : ارغوان رشيدي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۱

هماهنگي خريدار و فروشنده در زنجيره تامين غيرمتمركز با كالاهاي فاسد نشدني با در نظر گرفتن قرار داد انعطاف پذيري در مقدار

نام اساتید: فريد خوش الحان, محمدجعفر تارخ, ياسر صميمي
Faried Khoshalhan, Mohammad Jafar Tarokh, Yaser Samimi
نام دانشجو : منا طاهري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۱

هماهنگي در زنجيره تامين غير متمركز دو سطحي تك محصولي با استفاده از قرار داد خريد مقادير بازگشتي

نام اساتید: فريد خوش الحان, محمدجعفر تارخ, ياسر صميمي
Faried Khoshalhan, Mohammad Jafar Tarokh, Yaser Samimi
نام دانشجو : سيده روزيتا ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

ارزيابي آمادگي و پذيرش الكترونيكي در گردشگري الكترونيكي

نام اساتید: فريد خوش الحان, عبدالله آقايي, عبدالله آقايي
Faried Khoshalhan, Abdollah Aghaei, Abdollah Aghaei
نام دانشجو : رايكا صادقين

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

ارزيابي اعتماد در وب معنايي با رويكرد كيفيت اطلاعات

نام اساتید: فريد خوش الحان, احمد اصل حداد, احمد اصل حداد
Faried Khoshalhan, Ahmad Asal Hadad, Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : ابراهيم تركي زاده

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

ارائه الگوريتمي مبتني بر يادگيري براي مساله حراج دو طرفه پيوسته

نام اساتید: فريد خوش الحان, منيره حسيني , محمدجعفر تارخ, محمدجعفر تارخ
Faried Khoshalhan, Moniereh Hosseini, Mohammad Jafar Tarokh, Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : سارا همايوني پور

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

حل مدل شبكه لجستيك معكوس با استفاده از روش روش فرا ابتكاري

نام اساتید: فريد خوش الحان, سعيده غلامي, سعيده غلامي
Faried Khoshalhan, Saeideh Gholami, Saeideh Gholami
نام دانشجو : مرتضي الياسي فر

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

ارائه الگوريتمي مبتني بر روشهاي فرا ابتكاري براي مساله جذب زميني تاخيرات پرواز در مديريت جريان ترافيك هوايي

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : رسول سنائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

ارزيابي اعتماد براي اشتراك دانش در سازمانهاي دانش محور

نام اساتید: فريد خوش الحان, منيره حسيني , ياسر صميمي
Faried Khoshalhan, Moniereh Hosseini, Yaser Samimi
نام دانشجو : مريم محسني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

هماهنگي زنجيره تامين مبتني بر مفاهيم نظريه بازيها با فرض كيفيت نامرغوب(چندگانه)

نام اساتید: فريد خوش الحان, عماد روغنيان, عماد روغنيان
Faried Khoshalhan, Emad Roghanian, Emad Roghanian
نام دانشجو : ميلاد الياسي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

ارائه مدل ارزيابي اعتماد دروب معنايي

نام اساتید: فريد خوش الحان, محمدجعفر تارخ, مصطفي ستاك
Faried Khoshalhan, Mohammad Jafar Tarokh, Mostafa Setak
نام دانشجو : شهرام نصيري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

ارائه چاچوبي براي فرآيند شكل گيري اعتماد در تجارت الكترونيك

نام اساتید: فريد خوش الحان, مصطفي ستاك, مصطفي ستاك
Faried Khoshalhan, Mostafa Setak, Mostafa Setak
نام دانشجو : محمد زارعي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

هماهنگ سازي زنجيره تامين دو سطحي بادرنظر گرفتن حق استفاده از عتبار و با در نظر گرفتن كيفيت هاي چندگانه محصولات

نام اساتید: فريد خوش الحان, محمدجعفر تارخ, اميرعباس نجفي
Faried Khoshalhan, Mohammad Jafar Tarokh, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : رضا حسني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۸

ارائه روشي مبتني بر الگوريتمهاي ابتكاري براي مسئله ايجاد توافق بين عاملها

نام اساتید: فريد خوش الحان, منيره حسيني , مصطفي ستاك
Faried Khoshalhan, Moniereh Hosseini, Mostafa Setak
نام دانشجو : محمدامين ريگي

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲/۲۱

كاربرد الگوريتم هاي ابتكاري در حل مسئله تاخيرات برروي زمين

نام اساتید: فريد خوش الحان, رسول شفايي
Faried Khoshalhan, Rasoul Shafaei
نام دانشجو : عمار جلالي منش

تاریخ:

ارزيابي و مديريت ريسك

نام اساتید: فريد خوش الحان, محمدجعفر تارخ
Faried Khoshalhan, Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : مهدي بيات

تاریخ:

مدل هاي يكپارچه موجودي در حالت فازي

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : منا احمدي راد

تاریخ:

ارزيابي عملكرد در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي با استفاده از تحليل پوشش داده ها

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : عبدالرقيب عبدالرحمن

تاریخ:

ارائه الگوريتم تكامل ديفرانسيل براي برنامه ريزي توليد ادغامي

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : مريم مهاجري

تاریخ:

رساله

نام اساتید: فريد خوش الحان, حامد قادرزاده
Faried Khoshalhan, Hamed Ghaderzadeh
نام دانشجو : سيده روزيتا ابراهيمي

تاریخ:

ارائه الگوريتم ابتكاريبراي مسئله حراج در طرفه

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : مجيد يزدان

تاریخ:

حل مساله برنامه ريزي توليد ادغامي به كمك الگوريتم هاي تكاملي

نام اساتید: فريد خوش الحان, سعيده غلامي
Faried Khoshalhan, Saeideh Gholami
نام دانشجو : علي چراغعلي خاني

تاریخ:

توليدپايداردر زنجيره تامين حلقه بسته با توجه به كاهش انتشار گاز گلخانه اي و عدم قطعيت تقاضا

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : ارغوان كولائيان

تاریخ:

طراحي شبكه توزيع كالا در مساله مكان يابي مسيريابي الكتريكي

Goods Distribution Network Design in Electric LocationRouting Problem

نام اساتید: فريد خوش الحان, مصطفي ستاك, حامد سلمان زاده, عماد روغنيان
Faried Khoshalhan, Mostafa Setak, Hamed Salmanzadeh, Emad Roghanian
نام دانشجو : سهيل جليلي بوالحسني

تاریخ:

ارائه تركيبي پذيرش فناوري و بازانگاري به منظور تغيير رفتار كاربران

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : پدرام كاشاني

تاریخ:

سياست كاهش ريسك در زنجيره تامين سبز با در نظر گرفتن اختلال در تقاضا

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : ناهيد مسعودي

تاریخ:

تحليل مكانيزم هاي تشويق اشتراك اطلاعات به منظور بهبود عملكرد زنجيره تامين در خرده فروشي

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : پرنيان تسليمي

تاریخ:

طراحي يك مدل زنجيره تامين پايدار انرژيهاي زيستي بر مبناي مديريت پسماند

نام اساتید: فريد خوش الحان, سيدجواد حسيني نژاد
Faried Khoshalhan, Seyed Javad Hosseininezhad
نام دانشجو : غزاله عباسي

تاریخ:

تحليل عوامل چابكي زنجيره تامين به كمك نقشه شناختي فازي (FCM)،در زنجيره تامين روانكارها

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : مهدي اشهد