سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Inorganic-salt coprecipitation synthesis, bioactivity and physiological pH buffering evaluations of undoped and fluoride-doped bredigite

نویسندگان: راضيه كيهان, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: CERAMICS INTERNATIONAL
از صفحه: ۱۳۲۹۲
تا صفحه: ۱۳۲۹۶

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Mechanical strength and biocompatibility of bredigite (Ca7MgSi4O16) tissue-engineering scaffolds modified by aliphatic polyester coatings

نویسندگان: علي جديدي, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: CERAMICS INTERNATIONAL
از صفحه: ۱۶۴۳۹
تا صفحه: ۱۶۴۴۶

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

PLGA-coated drug-loaded nanotubes anodically grown on nitinol

نویسندگان: فرشاد داوديان, عرفان صلاحي نژاد, اسماعيل شريفي, زهرا برابادي, لعبت طيبي
عنوان مجله: Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Biomineralization, strength and cytocompatibility improvement of bredigite scaffolds through doping/coating

نویسندگان: راضيه كيهان, عليرضا قرباني, عرفان صلاحي نژاد, اسماعيل شريفي, لعبت طيبي
عنوان مجله: CERAMICS INTERNATIONAL
از صفحه: ۲۱۰۵۶
تا صفحه: ۲۱۰۶۳

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Drug-delivery Ca-Mg silicate scaffolds encapsulated in PLGA

نویسندگان: علي جديدي, عرفان صلاحي نژاد, اسماعيل شريفي, لعبت طيبي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Effect of poly lactic-co-glycolic acid encapsulation on drug delivery kinetics from vancomycin-impregnated Ca-Mg silicate scaffolds

نویسندگان: علي جديدي, فرشاد داوديان, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: PROGRESS IN ORGANIC COATINGS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Competition of carrier bioresorption and drug release kinetics of vancomycin-loaded silicate macroporous microspheres to determine cell biocompatibility

نویسندگان: علي بلندپروازجهرمي, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: CERAMICS INTERNATIONAL
از صفحه: ۲۶۱۵۶
تا صفحه: ۲۶۱۵۹

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Eliminating the irregular surface layer of anodically-grown Ni-Ti-O nanopore arrays in a two-stage anodization

نویسندگان: سيدعلي رضا موسوي, علي مشفقي, فرشاد داوديان, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: SURFACE and COATINGS TECHNOLOGY
از صفحه: ۱۲۶۷۰۷
تا صفحه: ۱۲۶۷۰۷

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Controlled release from polyurethane films: Drug release mechanisms

نویسندگان: نويده عباس نژاد, نادر زيرك, محمدعلي شيرين بيان, اسماني كودري, عرفان صلاحي نژاد, عباس چرخچي, فريد بكير
عنوان مجله: JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Co-incorporation of strontium and fluorine into diopside scaffolds: bioactivity, biodegradation and cytocompatibility evaluations

نویسندگان: محمدرضا شهروزي فر, عرفان صلاحي نژاد, اسماعيل شريفي
عنوان مجله: Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications
از صفحه: ۱۰۹۷۵۲
تا صفحه: ۱۰۹۷۵۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Aluminum-matrix composites reinforced with E-glass fibers by cross accumulative roll bonding process

نویسندگان: Morteza Alizadeh, Shakery Andisheh, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
از صفحه: ۴۵۰
تا صفحه: ۴۵۶

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Vancomycin release kinetics from Mg-Ca silicate porous microspheres developed for controlled drug delivery

نویسندگان: نادر زيرك, علي بلندپروازجهرمي, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: CERAMICS INTERNATIONAL
از صفحه: ۵۰۸
تا صفحه: ۵۱۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Structure, wettability, corrosion and biocompatibility of nitinol treated by alkaline hydrothermal and hydrophobic functionalization for cardiovascular applications

نویسندگان: سعيد رحيمي پور, عرفان صلاحي نژاد, اسماعيلي شريفي, حامد نصرتي, لعبت طيبي
عنوان مجله: APPLIED SURFACE SCIENCE
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Morphological optimization of chemical-conversion sodium titanate and chitosan/glass nanocomposite dip coatings deposited on a titanium alloy

نویسندگان: شادي رستگاري, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL
از صفحه: ۱۸۸
تا صفحه: ۱۹۵

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Organosilane-functionalized hydrothermal-derived coatings on titanium alloys for hydrophobization and corrosion protection

نویسندگان: سعيد رحيمي پور, برنا رفيعي, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: PROGRESS IN ORGANIC COATINGS
از صفحه: ۱۰۵۵۹۴
تا صفحه: ۱۰۵۵۹۴

سال: ۱۳۹۸

اثر چگالي جريان رسوب دهي بر خواص پوشش هاي كامپوزيتي Ni-Cu/Al2O3

نویسندگان: حامد صفايي, مرتضي عليزاده, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: نشريه مهندسي متالورژي و مواد
از صفحه: ۱۳
تا صفحه: ۲۶

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Fluoride doping into SiO2-MgO-CaO bioactive glass nanoparticles bioactivity biodegradation and biocompatibility assessments

نویسندگان: نيلوفر عصمتي, طراوت خدائي, عرفان صلاحي نژاد, اسماعيل شريفي
عنوان مجله: CERAMICS INTERNATIONAL
از صفحه: ۱۷۵۰۱
تا صفحه: ۱۷۵۰۶

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Incorporation of monovalent cations into diopside to improve biomineralization and cytocompatibility

نویسندگان: حسين رحماني, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: CERAMICS INTERNATIONAL
از صفحه: ۱۹۲۰۰
تا صفحه: ۱۹۲۰۶

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Bioperformance of chitosan/fluoride-doped diopside nanocomposite coatings deposited on medical stainless steel

نویسندگان: سروه كريمي, عرفان صلاحي نژاد, اسماعيل شريفي, آزاده نوريان, لعبت طيبي
عنوان مجله: CARBOHYDRATE POLYMERS
از صفحه: ۶۰۰
تا صفحه: ۶۱۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Surface modification of Ti-6Al-4V alloy for osseointegration by alkaline treatment and chitosan-matrix glass-reinforced nanocomposite coating

نویسندگان: شادي رستگاري, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: CARBOHYDRATE POLYMERS
از صفحه: ۳۰۲
تا صفحه: ۳۱۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Strontium doping into diopside tissue engineering scaffolds

نویسندگان: محمدرضا شهروزي فر, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: CERAMICS INTERNATIONAL
از صفحه: ۱۰۱۷۶
تا صفحه: ۱۰۱۸۱

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Microscopic and spectroscopic evidences for multiple ion-exchange reactions controlling biomineralization of CaO.MgO.2SiO2 nanoceramics

نویسندگان: رضا واحدي فرد, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: CERAMICS INTERNATIONAL
از صفحه: ۸۵۰۲
تا صفحه: ۸۵۰۸

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Corrosion failure analysis of printed circuit boards exposed to H2S containing humid environments

نویسندگان: عرفان صلاحي نژاد, رضا اسلامي فارساني, لعبت طيبي
عنوان مجله: ENGINEERING FAILURE ANALYSIS
از صفحه: ۵۳۸
تا صفحه: ۵۴۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Structure biomineralization and biodegradation of Ca-Mg oxyfluorosilicates synthesized by inorganic salt coprecipitation

نویسندگان: عرفان صلاحي نژاد, مهران جعفري باغجقاز
عنوان مجله: CERAMICS INTERNATIONAL
از صفحه: ۱۰۲۹۹
تا صفحه: ۱۰۳۰۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Toward reducing the formation temperature of diopside via wet-chemical synthesis routes using chloride precursors

نویسندگان: نيما نامور, عرفان صلاحي نژاد, اميرحسين صابري, مهران جعفري باغجقاز, لعبت طيبي, داريوش وشايي
عنوان مجله: CERAMICS INTERNATIONAL
از صفحه: ۱۳۷۸۱
تا صفحه: ۱۳۷۸۵

سال: ۱۳۹۶

مشخصه يابي سطحي ديوپسايد بالك تهيه شده با روش همرسوبي و تفجوشي پس از غوطه وري در سيال شبيه ساز بدن

نویسندگان: مهران جعفري باغجقاز, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: علوم و مهندسي سطح
از صفحه: ۷۵
تا صفحه: ۸۱

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Hydrophobization of metallic surfaces by means of Al2O3-HDTMS coatings

نویسندگان: مجيد شاكر, عرفان صلاحي نژاد, فائزه اشتري ماهيني
عنوان مجله: APPLIED SURFACE SCIENCE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

A combined criterion of surface free energy and roughness to predict the wettability of non-ideal low-energy surfaces

نویسندگان: مجيد شاكر, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: PROGRESS IN ORGANIC COATINGS
از صفحه: ۱۲۳
تا صفحه: ۱۲۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Non-hydrolytic sol-gel processing of chloride precursors loaded at forsterite stoichiometry

نویسندگان: شادي رستگاري, اميد سيد مهدي كني, عرفان صلاحي نژاد, شاهين فدوي, نيلوفر افتخاري, Amin Nozariasbmarz, Lobat Tayebi, Daryoosh Vashaee
عنوان مجله: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
از صفحه: ۲۳۵
تا صفحه: ۲۴۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A novel method to enhance silicon incorporation into nickel electrodeposited coatings

نویسندگان: مرتضي عليزاده, علي رضا تيموري, عرفان صلاحي نژاد, فاطمه عليجاني
عنوان مجله: VACUUM
از صفحه: ۱۰۳
تا صفحه: ۱۰۹

سال: ۱۳۹۵

Cu-(B4C)p metal matrix composites processed by accumulative roll bonding

نویسندگان: Shiva Mansourzadeh, Morteza Hosseini, عرفان صلاحي نژاد, Amir Hossein Yaghtin
عنوان مجله: Progress in Natural Science-Materials International
از صفحه: ۶۱۳
تا صفحه: ۶۲۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Enhanced sinterability and in vitro bioactivity of diopside through fluoride doping

نویسندگان: مهران جعفري باغجقاز, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: CERAMICS INTERNATIONAL
از صفحه: ۴۶۸۰
تا صفحه: ۴۶۸۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Post-annealing fractographic and corrosion failure analyses on trimodal Mn-particulate Al/Cu multilayered composites

نویسندگان: مرتضي عليزاده, محمد سميعي, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: VACUUM
از صفحه: ۸۷
تا صفحه: ۹۲

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Synergistic galvanic-pitting corrosion of copper electrical pads treated with electroless nickel-phosphorus/immersion gold surface finish

نویسندگان: عرفان صلاحي نژاد, رضا اسلامي فارساني, Lobat Tayebi
عنوان مجله: ENGINEERING FAILURE ANALYSIS
از صفحه: ۱۳۸
تا صفحه: ۱۴۵

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Deposition of nanodiopside coatings on metallic biomaterials to stimulate apatite-forming ability

نویسندگان: عرفان صلاحي نژاد, رضا واحدي فرد
عنوان مجله: MATERIALS and DESIGN
از صفحه: ۱۲۰
تا صفحه: ۱۲۷

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

The effect of sintering temperature on the structure and mechanical properties of medical-grade powder metallurgy stainless steels

نویسندگان: محسن جوانبخت, عرفان صلاحي نژاد, محمد جعفر هاديانفرد
عنوان مجله: POWDER TECHNOLOGY
از صفحه: ۳۷
تا صفحه: ۴۳

سال: ۱۳۹۴

بهبود خواص مكانيكي فولادهاي زنگ نزن پزشكي به وسيله تفجوشي فاز مايع

نویسندگان: محسن جوانبخت, محمدجعفر هاديانفرد, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: مواد نوين
از صفحه: ۷۳
تا صفحه: ۸۲

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Is cell viability always directly related to corrosion resistance of stainless steels

نویسندگان: عرفان صلاحي نژاد, Mohammad Ghaffari, Daryoosh Vashaee, Lobat Tayebi
عنوان مجله: Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications
از صفحه: ۴۳۹
تا صفحه: ۴۴۳

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Structural characterization of electro-codeposited Ni-Al2O3-SiC nanocomposite coatings

نویسندگان: مرتضي عليزاده, محمد ميراك, عرفان صلاحي نژاد, محمد غفاري, رسول اميني, علي اكبر روستا
عنوان مجله: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
از صفحه: ۱۶۱
تا صفحه: ۱۶۶

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Innovative surface modification of orthopedic implants with positive effects on wettability and in vitro anti-corrosion performance

نویسندگان: مسعود مظفري, عرفان صلاحي نژاد, ثمين شريفي اصل, ديگبي دونالد مكدونالد, داريوش وشايي, لعبت طيبي
عنوان مجله: SURFACE ENGINEERING
از صفحه: ۶۸۸
تا صفحه: ۶۹۲

سال: ۱۳۹۳

Effects of compocasting process parameters on microstructural characteristics and tensile properties of A356 SiCp composites

نویسندگان: حامد خسروي, حامد بخشي, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
از صفحه: ۲۴۸۲
تا صفحه: ۲۴۸۸

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

A comparative study on metal-matrix composites fabricated by conventional and cross accumulative roll-bonding processes

نویسندگان: مرتضي عليزاده, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
از صفحه: ۱۸۰
تا صفحه: ۱۸۴

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Microstructure and mechanical properties of a new group of nanocrystalline medical-grade stainless steels prepared by powder metallurgy

نویسندگان: محسن جوانبخت, محمد جعفر هاديانفرد, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
از صفحه: ۱۷
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Zn HA TiO2 nanocomposite coatings electrodeposited on a NiTi shape memory alloy

نویسندگان: محمد ميراك, مرتضي عليزاده, عرفان صلاحي نژاد, رسول اميني
عنوان مجله: SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS
از صفحه: ۱۷۶
تا صفحه: ۱۸۳

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Tribochemical behavior of alumina coatings deposited by high-velocity oxy fuel spraying

نویسندگان: علي خسروي فرد, عرفان صلاحي نژاد, اميرحسين يقطين, عليرضا عراقي, امين اخباري زاده
عنوان مجله: CERAMICS INTERNATIONAL
از صفحه: ۵۷۱۳
تا صفحه: ۵۷۲۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Corrosive wear behavior of chromium carbide coatings deposited by air plasma spraying

نویسندگان: Amir Hossein Yaghtin, عرفان صلاحي نژاد, Ali Khosravifard, Alireza Aragh, Amin Akhbarizadeh
عنوان مجله: CERAMICS INTERNATIONAL
از صفحه: ۷۹۱۶
تا صفحه: ۷۹۲۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Influence of annealing temperature on the structural and anti-corrosion characteristics of sol gel derived spin-coated thin films

نویسندگان: عرفان صلاحي نژاد, محمدجعفر هاديانفرد, داريوش وشايي, لعبت طيبي
عنوان مجله: CERAMICS INTERNATIONAL
از صفحه: ۲۸۸۵
تا صفحه: ۲۸۹۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Effect of precursor solution pH on the structural and crystallization characteristics of sol gel derived nanoparticles

نویسندگان: عرفان صلاحي نژاد, محمدجعفر هاديانفرد, داريوش وشايي, لعبت طيبي
عنوان مجله: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
از صفحه: ۱۸۲
تا صفحه: ۱۸۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Processing of ultrafine-grained aluminum by cross accumulative roll-bonding

نویسندگان: مرتضي عليزاده, عرفان صلاحي نژاد
عنوان مجله: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
از صفحه: ۱۳۱
تا صفحه: ۱۳۴