تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

عمليات آندايز آلياژ NiTi رده پزشكي به منظور ايجاد بستري براي داروسازي موضعي و بهبود خواص زيستي

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, نفيسه حسن زاده يزدي, مهدي خدايي, نفيسه حسن زاده يزدي
Erfan Salahinejad, Nafiseh Hassanzadehyazdi, Mehdi Khodaei, Nafiseh Hassanzadehyazdi
نام دانشجو : فرشاد داوديان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

مشخصه يابي سيليكات كلسيم-منيزيم تهيه شده به روش شيميايي تر به منظور كاربرد در سيستم هاي دارورساني

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, رضا اسلامي فارساني, مهران صولتي هشجين, رضا اسلامي فارساني
Erfan Salahinejad, Reza Eslami Farsani, , Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : علي بلندپروازجهرمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

اثر عمليات سطحي-شيميايي بر رفتار ترشوندگي، خوردگي و زيستي آلياژ حافظه دار NiTi

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, نفيسه حسن زاده يزدي, بابك اكبري, نفيسه حسن زاده يزدي
Erfan Salahinejad, Nafiseh Hassanzadehyazdi, , Nafiseh Hassanzadehyazdi
نام دانشجو : سعيد رحيمي پور

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

اثر عمليات دوپينگ بر ساختار و رفتار زيستي داربست هاي سيليكاتي كلسيم-منيزيم دار تهيه شده به روش اسفنج پليمري

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, سيدمحمدحسين سيادتي, بابك اكبري, سيدمحمدحسين سيادتي
Erfan Salahinejad, Hossein Siadati, , Hossein Siadati
نام دانشجو : راضيه كيهان

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

توسعه داربست هاي نانوبيوسراميكي محتوي منيزيم تهيه شده به روش شيميايي تر و فوم رپليكا براي كاربردهاي اورتوپدي

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, علي شكوه فر, مهران صولتي هشتجين, علي شكوه فر
Erfan Salahinejad, Ali Shkoohfar, , Ali Shkoohfar
نام دانشجو : محمدرضا شهروزي فر

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

اثر افزودني ها بر عملكرد زيستي نانوديوپسايد در كاربردهاي پزشكي

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, عباس منتظري هدش, عباس منتظري هدش, حميدرضا رضائي
Erfan Salahinejad, Abbas Montazeri hedesh, Abbas Montazeri hedesh,
نام دانشجو : حسين رحماني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

مشخصه يابي و توسعه نانوكامپوزيت هاي زمينه كيتوسان با تقويت كننده سيليكات منيزيم جهت كاربردهاي اورتوپدي

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, مهدي خدايي, ژامك نورمحمدي, مهدي خدايي
Erfan Salahinejad, Mehdi Khodaei, , Mehdi Khodaei
نام دانشجو : شادي رستگاري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

كاربرد نانوكامپوزيت هاي زمينه پليمري تقويت شده با سيليكات هاي زيستي به عنوان بيومواد

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, رضا اسلامي فارساني, رضا اسلامي فارساني, سيدمرتضي نقيب
Erfan Salahinejad, Reza Eslami Farsani, Reza Eslami Farsani,
نام دانشجو : سروه كريمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

توسعه نانوديوپسايد تهيه شده به روش شيميايي تر براي كاربردهاي اورتوپدي

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, مهرداد آقايي خفري, حميد خرسند, حميد خرسند
Erfan Salahinejad, Mehrdad Aghaie Khafri, Hamid Khorsand, Hamid Khorsand
نام دانشجو : رضا واحدي فرد

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

مشخصه يابي گروهي از بيوسراميك هاي نانوساختار سيستم SiO2-CaO-MgO تهيه شده به روش سل-ژل

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, علي شكوه فر, مهدي خدايي, مهدي خدايي
Erfan Salahinejad, Ali Shkoohfar, Mehdi Khodaei, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : مهران جعفري باغجقاز

تاریخ:

ساخت ميكروكره هاي متخلخل سيليكاتي پوشش دهي شده با بيوپليمرها جهت بازسازي بافت استخوان و داروسازي

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : نادر زيرك

تاریخ:

اثر پوشش دهي پليمرهاي زيست تخريب پذير بر رفتار زيستي و داروسازي داربست هاي مهندسي بافت سيليكات كلسيم-منيزيم

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : علي جديدي

تاریخ:

بازيابي پالاديو از بردهاي مدار چاپي به روش تركيبي پيرومتالوژي و هيدرومتالوژي

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : سيدرهام رضويان طبري

تاریخ:

افزايش عمر لايه هاي نسوز تانديش فولادسازي از طريق به كار گيري مواد با هدايت حرارتي پايين

increasing the life of refractorry layers of steel - making tundish by using low thermal conducivity materials

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : ارتميز خزائلي

تاریخ:

بررسي عملكرد زيستي نايتينول اندايز پس از بارگذاري توسط داروهاي قلبي-عروقي

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : محمدرضا مرادي

افزایش عمر لایه های نسوز تاندیش فولادسازی از طریق به کارگیری مواد با هدایت حرارتی پایین

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد
نام دانشجو : ارتميز خزائلي