سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Band offset and leakage current in fluorine doped Si/HfO2/SiO2 gate stack of metal oxide semiconductor field effect transistors: An ab initio investigation

نویسندگان: ابراهيم نديمي, آرش رحيمي, سعيد معصومي, Michael Schreiber
عنوان مجله: THIN SOLID FILMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۶

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

Biosensing Properties of Zinc Oxide Nanoribbons Toward Creatine: A First-Principles Study

نویسندگان: تارا غفوري, نگين معنوي زاده, ابراهيم نديمي
عنوان مجله: IEEE SENSORS JOURNAL
از صفحه: ۷۴۳۳
تا صفحه: ۷۴۴۱

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Improving the electronic and optical properties of chalcogenide Cu2ZnSnS4 compound with transition metal dopants: A first-principles investigation

نویسندگان: ناصر حكيمي راد, عرفان كريم ميرزا, ميلاد يوسفي زاد, نيما نوري, حميده شريف پور, ابراهيم نديمي, مازيار احمدي زيدآبادي, نگين معنوي زاده
عنوان مجله: THIN SOLID FILMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Different forms of silicon nanotubes and their interactions with DNA nucleotides: A molecular dynamics study

نویسندگان: نرگس انبارلوئي, ابراهيم نديمي
عنوان مجله: PHYSICA B-CONDENSED MATTER
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Gas sensing properties of a two-dimensional graphene/h-BN multi-heterostructure toward H2O, NH3 and NO2: A first principles study

نویسندگان: ناصر حكيمي راد, نگين معنوي زاده, Irmgard Frank, ابراهيم نديمي
عنوان مجله: APPLIED SURFACE SCIENCE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Experimental and density functional theory computational studies on highly sensitive ethanol gas sensor based on Au-decorated ZnO nanoparticles

نویسندگان: عليرضا مهدلو ايورقي, احسان محمدي نصرآبادي, نگين معنوي زاده, ابراهيم نديمي, ليلا مامني, فرهاد اكبري برومند, مازيار احمدي
عنوان مجله: THIN SOLID FILMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

In-plane graphene/h-BN/graphene heterostructures with nanopores for electrical detection of DNA nucleotides

نویسندگان: علي كياكجوري, Irmgard Frank, ابراهيم نديمي
عنوان مجله: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS
از صفحه: ۲۵۱۲۶
تا صفحه: ۲۵۱۳۵

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Ab-Initio Molecular Dynamics Simulation of the Electrolysis of Nucleobases

نویسندگان: Irmgard Frank, ابراهيم نديمي
عنوان مجله: Energies
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

The role of oxygen vacancies on SnO2 surface in reducing cross-sensitivity between ambient humidity and CO: A first principles investigation

نویسندگان: محمدعلي اسلاميان, عليرضا صالحي, ابراهيم نديمي
عنوان مجله: SURFACE SCIENCE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

First-principles investigation of two-dimensional topological insulators BiX (X=H, F, O)

نویسندگان: هامون فهروندي, ابراهيم نديمي, Michael Schreiber
عنوان مجله: SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Ab-Initio Molecular Dynamics Simulation of Condensed-Phase Reactivity: The Electrolysis of Amino Acids and Peptides

نویسندگان: علي كياكجوري, ابراهيم نديمي, Irmgard Frank
عنوان مجله: MOLECULES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Wireless, miniaturized, semi-implantable electrocorticography microsystem validated in vivo

نویسندگان: كيوان كرامت زاده, علي كياكجوري, محمد صادق, يوسف خزايي, علي فيضي نژاد, محمد حسين مقامي, رضا محمدي, محمدعلي شريف شزيله, ثريا نصيري, فرهاد اكبري برومند, ابراهيم نديمي, محمود رضايي, امير شجائي, جواد ميرنجفي زاده, اميرمسعود سوداگر
عنوان مجله: Scientific Reports
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Gas sensing properties of silicon nanowires with different cross-sectional shapes toward ammonia: a first-principles study

نویسندگان: تارا غفوري, راحله طهماسبي, نگين معنوي زاده, ابراهيم نديمي
عنوان مجله: JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Electronic properties of graphene-ZnO interface a density functional theory investigation

نویسندگان: مريم فتح زاده, هامون فهروندي, ابراهيم نديمي
عنوان مجله: NANOTECHNOLOGY
از صفحه: ۲
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

بررسي آثار نقص هاي بلوري و آلايش نقره روي ويژگي هاي ساختاري و الكترونيكي اكسيد روي با استفاده از روش هاي شبيه سازي در ابعاد اتمي

نویسندگان: سعيد معصومي, ابراهيم نديمي, فرامرز حسين بابايي
عنوان مجله: صنايع الكترونيك
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Electronic properties of Ag-doped ZnO DFT hybrid functional study

نویسندگان: سعيد معصومي, ابراهيم نديمي, فرامرز حسين بابايي
عنوان مجله: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS
از صفحه: ۱۴۶۸۸
تا صفحه: ۱۴۶۹۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Gas sensing properties of CNT-BNNT-CNT nanostructures: A first principles study

نویسندگان: سيدشهيم وداعي, ابراهيم نديمي
عنوان مجله: APPLIED SURFACE SCIENCE
از صفحه: ۹۳۳
تا صفحه: ۹۴۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Vacancy mediated magnetization and healing of a graphene monolayer

نویسندگان: E. Nakhmedov, ابراهيم نديمي, سيدشهيم وداعي, O. Alekperov, F. Tatardar, A. I. Najafov, I. I. Abbasov, A. M. Saletsky
عنوان مجله: PHYSICAL REVIEW B
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

Diffusion Mechanisms of Ag atom in ZnO crystal A First Principles Study

نویسندگان: سعيد معصومي, اميررضا نوري, ابراهيم نديمي
عنوان مجله: Journal of Physics Conference Series
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

The influence of lanthanum doping on the band alignment in Si/SiO2/HfO2 gate stack of nano-MOSFETs A first principles investigation

نویسندگان: ابراهيم نديمي, Michael Schreiber
عنوان مجله: PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Effect of seed layers on low-temperature chemical bath deposited ZnO nanorods-based near UV-OLED performance

نویسندگان: مهدي يار نوري رضائي, نگين معنوي زاده, فاطمه دهقان نيري, مريم مساح, ابراهيم نديمي, فرهاد اكبري برومند
عنوان مجله: CERAMICS INTERNATIONAL
از صفحه: ۴۹۳۷
تا صفحه: ۴۹۴۵

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Comparison study of transparent RF-sputtered ITO/AZO and ITO/ZnO bilayers for near UV-OLED applications

نویسندگان: مهدي يار نوري رضائي, نگين معنوي زاده, احسان محمدي نصرآبادي, ابراهيم نديمي, فرهاد اكبري برومند
عنوان مجله: APPLIED SURFACE SCIENCE
از صفحه: ۵۴۹
تا صفحه: ۵۵۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Acetone gas sensing mechanism on zinc oxide surfaces A first principles calculation

نویسندگان: مژگان صادقيان لمراسكي, ابراهيم نديمي
عنوان مجله: SURFACE SCIENCE
از صفحه: ۹۶
تا صفحه: ۱۰۳

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Quality enhancement of AZO thin films at various thicknesses by introducing ITO buffer layer

نویسندگان: مهدي يار نوري رضائي, نگين معنوي زاده, ابراهيم نديمي, فرهاد اكبري برومند
عنوان مجله: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Charge transition levels of oxygen lanthanum and fluorine related defect structures in bulk hafnium dioxide (HfO2) An ab initio investigation

نویسندگان: Roman Leitsmann, Florian Lazarevic, ابراهيم نديمي, Rolf ?ttking, Philipp Pl?nitz, Elke Erben
عنوان مجله: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
از صفحه: ۲۴۴۵۰۳
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

Defect generation and activation processes in HfO2 thin films Contributions to stress-induced leakage currents

نویسندگان: Rolf ?ttking, Steve Kupke, ابراهيم نديمي, Roman Leitsmann, Florian Lazarevic, Philipp Pl?nitz, Guntrade Roll, Stefan Slesazeck, Martin Trentzsch, Thomas Mikolajick
عنوان مجله: PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE
از صفحه: ۵۴۷
تا صفحه: ۵۵۳

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

The Degradation Process of High-k SiO2/HfO2 Gate Stacks A Combined Experimental and First Principles Investigation

نویسندگان: ابراهيم نديمي, Roll Guntrade, Rolf Oettking, Philipp Plaenitz, Christian Radehaus, Michael Schreiber, R Agaiby, Martin Trentzsch, Steve Kupke, S Knebel, S Slesazeck, T Mikolajick
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Interaction of oxygen vacancies and lanthanum in Hf-based high-k dielectrics An ab initio investigation

نویسندگان: ابراهيم نديمي, Rolf Oettking, Philipp Plaenitz, Martin Trentzsch, Torben Kelwing, R Carter, Michael Schreiber, Christian Radehaus
عنوان مجله: JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER
از صفحه: ۳۶۵۵۰۲
تا صفحه: ۰