سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Gas sensing properties of silicon nanowires with different cross-sectional shapes toward ammonia: a first-principles study

نویسندگان: تارا غفوري, راحله طهماسبي, نگين معنوي زاده, ابراهيم نديمي
عنوان مجله: JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Electronic properties of graphene-ZnO interface a density functional theory investigation

نویسندگان: مريم فتح زاده, هامون فهروندي, ابراهيم نديمي
عنوان مجله: NANOTECHNOLOGY
از صفحه: ۲
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Electronic properties of Ag-doped ZnO DFT hybrid functional study

نویسندگان: سعيد معصومي, ابراهيم نديمي, فرامرز حسين بابايي
عنوان مجله: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS
از صفحه: ۱۴۶۸۸
تا صفحه: ۱۴۶۹۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Gas sensing properties of CNT-BNNT-CNT nanostructures: A first principles study

نویسندگان: سيدشهيم وداعي, ابراهيم نديمي
عنوان مجله: APPLIED SURFACE SCIENCE
از صفحه: ۹۳۳
تا صفحه: ۹۴۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Vacancy mediated magnetization and healing of a graphene monolayer

نویسندگان: E. Nakhmedov, ابراهيم نديمي, سيدشهيم وداعي, O. Alekperov, F. Tatardar, A. I. Najafov, I. I. Abbasov, A. M. Saletsky
عنوان مجله: PHYSICAL REVIEW B
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

Diffusion Mechanisms of Ag atom in ZnO crystal A First Principles Study

نویسندگان: سعيد معصومي, اميررضا نوري, ابراهيم نديمي
عنوان مجله: Journal of Physics Conference Series
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

The influence of lanthanum doping on the band alignment in Si/SiO2/HfO2 gate stack of nano-MOSFETs A first principles investigation

نویسندگان: ابراهيم نديمي, Michael Schreiber
عنوان مجله: PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Effect of seed layers on low-temperature chemical bath deposited ZnO nanorods-based near UV-OLED performance

نویسندگان: مهدي يار نوري رضائي, نگين معنوي زاده, فاطمه دهقان نيري, مريم مساح, ابراهيم نديمي, فرهاد اكبري برومند
عنوان مجله: CERAMICS INTERNATIONAL
از صفحه: ۴۹۳۷
تا صفحه: ۴۹۴۵

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Comparison study of transparent RF-sputtered ITO/AZO and ITO/ZnO bilayers for near UV-OLED applications

نویسندگان: مهدي يار نوري رضائي, نگين معنوي زاده, احسان محمدي نصرآبادي, ابراهيم نديمي, فرهاد اكبري برومند
عنوان مجله: APPLIED SURFACE SCIENCE
از صفحه: ۵۴۹
تا صفحه: ۵۵۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Acetone gas sensing mechanism on zinc oxide surfaces A first principles calculation

نویسندگان: مژگان صادقيان لمراسكي, ابراهيم نديمي
عنوان مجله: SURFACE SCIENCE
از صفحه: ۹۶
تا صفحه: ۱۰۳

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Quality enhancement of AZO thin films at various thicknesses by introducing ITO buffer layer

نویسندگان: مهدي يار نوري رضائي, نگين معنوي زاده, ابراهيم نديمي, فرهاد اكبري برومند
عنوان مجله: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Charge transition levels of oxygen lanthanum and fluorine related defect structures in bulk hafnium dioxide (HfO2) An ab initio investigation

نویسندگان: Roman Leitsmann, Florian Lazarevic, ابراهيم نديمي, Rolf ?ttking, Philipp Pl?nitz, Elke Erben
عنوان مجله: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
از صفحه: ۲۴۴۵۰۳
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

Defect generation and activation processes in HfO2 thin films Contributions to stress-induced leakage currents

نویسندگان: Rolf ?ttking, Steve Kupke, ابراهيم نديمي, Roman Leitsmann, Florian Lazarevic, Philipp Pl?nitz, Guntrade Roll, Stefan Slesazeck, Martin Trentzsch, Thomas Mikolajick
عنوان مجله: PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE
از صفحه: ۵۴۷
تا صفحه: ۵۵۳

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

The Degradation Process of High-k SiO2/HfO2 Gate Stacks A Combined Experimental and First Principles Investigation

نویسندگان: ابراهيم نديمي, Roll Guntrade, Rolf Oettking, Philipp Plaenitz, Christian Radehaus, Michael Schreiber, R Agaiby, Martin Trentzsch, Steve Kupke, S Knebel, S Slesazeck, T Mikolajick
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Interaction of oxygen vacancies and lanthanum in Hf-based high-k dielectrics An ab initio investigation

نویسندگان: ابراهيم نديمي, Rolf Oettking, Philipp Plaenitz, Martin Trentzsch, Torben Kelwing, R Carter, Michael Schreiber, Christian Radehaus
عنوان مجله: JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER
از صفحه: ۳۶۵۵۰۲
تا صفحه: ۰