سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A constrained multi-period robust portfolio model with behavioral factors and an interval semi-absolute deviation

نویسندگان: مصطفي عبدالهي مقدم سالكويه, سيد بابك ابراهيمي, دنيا رحماني
عنوان مجله: JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۹

Routing flexibility for unequal-area stochastic dynamic facility layout problem in flexible manufacturing systems

نویسندگان: سيد محمد قديرپور, دنيا رحماني, قربانعلي مسلمي پور
عنوان مجله: International Journal of Industrial Engineering and Productional Research-
از صفحه: ۲۶۹
تا صفحه: ۲۸۵

سال: ۱۳۹۹

Predictive heuristics to generate robust and stable schedules in single machine systems under disruptions

نویسندگان: زينب ابطحي, راشد صحرائيان, دنيا رحماني
عنوان مجله: Scientia Iranica
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۹

Using Decision Lattice Analysis to Model IOT-based Companies' profit

نویسندگان: نازنين طالب الفخر, سيد بابك ابراهيمي, دنيا رحماني
عنوان مجله: Journal of Information Systems and Telecommunication
از صفحه: ۲۰۷
تا صفحه: ۲۱۶

سال: ۱۳۹۹

A light robust model for aggregate production planning with consideration of environmental impacts of machines

نویسندگان: دنيا رحماني, آرش زندي, سارا بهداد, آرزو انتظامي نيا
عنوان مجله: Operational Research
از صفحه: ۲۷۳
تا صفحه: ۲۹۷

سال: ۱۳۹۹

A Stochastic Model for Prioritized Outpatient Scheduling in a Radiology Center

نویسندگان: زينب ابطحي, راشد صحرائيان, دنيا رحماني
عنوان مجله: International Journal of Engineering, Transactions A: Basics
از صفحه: ۵۹۸
تا صفحه: ۶۰۶

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Joint decision on product greenness strategies and pricing in a dual-channel supply chain A robust possibilistic approach

نویسندگان: دنيا رحماني, معين قيصري حسن آبادي, سيدجواد حسيني نژاد
عنوان مجله: JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

ارائه ي مدلي براي قيمت گذاري كالاهاي فاسد شدني غير آني با در نظر گرفتن سن، قيمت و تقاضا به عنوان متغير و رضايت مراكز زنجيره تامين به عنوان تابع هدف

نویسندگان: الهه كامكار, دنيا رحماني, عماد روغنيان
عنوان مجله: نشريه پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems (IERPS)
از صفحه: ۳۵۵
تا صفحه: ۳۷۵

سال: ۱۳۹۸

A New Approach Generating Robust and Stable Schedules in m-Machine Flow Shop Scheduling Problems: A Case Study

نویسندگان: زينب ابطحي, راشد صحرائيان, دنيا رحماني
عنوان مجله: International Journal of Engineering, Transactions B: Applications
از صفحه: ۲۹۳
تا صفحه: ۳۰۳

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

شبيه سازي مسئله كنترل موجودي محصولات فسادپذير با هزينه سفارش دهي متغير به كمك پويايي هاي سيستم

نویسندگان: عبداله شريفي, عبدالله آقايي, دنيا رحماني
عنوان مجله: نشريه پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems (IERPS)
از صفحه: ۲۹
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Designing a robust and dynamic network for the emergency blood supply chain with the risk of disruptions

نویسندگان: دنيا رحماني
عنوان مجله: ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH
از صفحه: ۶۱۳
تا صفحه: ۶۴۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A five-dimensional approach to sustainability for prioritizing energy production systems using a revised GRA method: A case study

نویسندگان: مهري ابراهيمي, دنيا رحماني
عنوان مجله: RENEWABLE ENERGY
از صفحه: ۳۴۵
تا صفحه: ۳۵۴

سال: ۱۳۹۷

شناسايي و رتبه بندي منابع توليد انرژي در صنعت برق بر مبناي اصول توسعه ي پايدار با تحليل روابط خاكستري

نویسندگان: مهري ابراهيمي, دنيا رحماني, رضا رمضانيان
عنوان مجله: مهندسي صنايع و مديريت شريف
از صفحه: ۶۳
تا صفحه: ۷۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Sustainability risk management in the supply chain of telecommunication companies A case study

نویسندگان: فاطمه ولي نژاد, دنيا رحماني
عنوان مجله: JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
از صفحه: ۵۳
تا صفحه: ۶۷

سال: ۱۳۹۷

A two-stage robust model for portfolio selection by using goal programming

نویسندگان: مصطفي عبدالهي مقدم سالكويه, سيد بابك ابراهيمي, دنيا رحماني
عنوان مجله: journal of industrial and systems engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۷

A Huristic light Robust Approach to Increase the Quality of Robust Solutuons

نویسندگان: دنيا رحماني, مرتضي حاجي پور, ناصر صفايي
عنوان مجله: journal of industrial and systems engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۶

رويكرد واكنشي با ثبات براي زمان بندي آني سيستم جريان كارگاهي انعطاف پذير با شرط پذيرش يا رد سفارش هاي غيرمنتظره

نویسندگان: دنيا رحماني
عنوان مجله: مهندسي صنايع و مديريت شريف
از صفحه: ۱۰۵
تا صفحه: ۱۱۵

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A location-inventory model considering a strategy to mitigate disruption risk in supply chain by substitutable products

نویسندگان: Maryam Farahani, Hassan Shavandi, دنيا رحماني
عنوان مجله: COMPUTERS and INDUSTRIAL ENGINEERING
از صفحه: ۲۱۳
تا صفحه: ۲۲۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Robust aggregate production planning in a green supply chain under uncertainty considering reverse logistics a case study

نویسندگان: Arezoo Entezaminia, Mahdi Heidari, دنيا رحماني
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY
از صفحه: ۱۵۰۷
تا صفحه: ۱۵۲۸

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

A new proactive-reactive approach to hedge against uncertain processing times and unexpected machine failures in the two-machine flow shop scheduling problems

نویسندگان: دنيا رحماني
عنوان مجله: Scientia Iranica
از صفحه: ۱۵۷۱
تا صفحه: ۱۵۸۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

A Mathematical Model for Vehicle Routing and Scheduling Problem with Cross-Docking by Considering Risk

نویسندگان: ارمغان شادمان, علي بزرگي اميري, دنيا رحماني
عنوان مجله: International Journal of Industrial Engineering and Productional Research
از صفحه: ۱۸۹
تا صفحه: ۱۹۹

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Production and distribution planning in petroleum supply chains regarding the impacts of gas injection and swap

نویسندگان: محسن فراهاني, دنيا رحماني
عنوان مجله: ENERGY
از صفحه: ۹۹۱
تا صفحه: ۱۰۰۳

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A robust model for a humanitarian relief network with backup covering under disruptions A real world application

نویسندگان: دنيا رحماني, آرش زندي, الناز پيغاله, نيما سيامك منش
عنوان مجله: International Journal of Disaster Risk Reduction
از صفحه: ۵۶
تا صفحه: ۶۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A stable reactive approach in dynamic flexible flow shop scheduling with unexpected disruptions A case study

نویسندگان: دنيا رحماني, رضا رمضانيان
عنوان مجله: COMPUTERS and INDUSTRIAL ENGINEERING
از صفحه: ۳۶۰
تا صفحه: ۳۷۲

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A multi-objective model for multi-product multi-site aggregate production planning in a green supply chain Considering collection and recycling centers

نویسندگان: آرزو انتظامي نيا, مهدي حيدري, دنيا رحماني
عنوان مجله: JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS
از صفحه: ۶۳
تا صفحه: ۷۵

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Strategic and operational supply chain network design to reduce carbon emission considering reliability and robustness

نویسندگان: دنيا رحماني, وحيد محموديان
عنوان مجله: JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
از صفحه: ۶۰۷
تا صفحه: ۶۲۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

A new robust fuzzy approach for aggregate production planning

نویسندگان: دنيا رحماني, امير يوسفلي, رضا رمضانيان
عنوان مجله: Scientia Iranica
از صفحه: ۲۳۰۷
تا صفحه: ۲۳۱۴