تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

عنوان پايان نامه:" طراحي شبكه زنجيره تامين رقابتي سيستم هاي فتوولتاييك در محيط غير قطعي (مطالعه موري در ايران)"

نام اساتید: دنيا رحماني, رسول شفايي, آرمين جبارزاده, رسول شفايي, احسان دهقاني
Donya Rahmani, Rasoul Shafaei, , Rasoul Shafaei, Ehsan Dehghani
نام دانشجو : عطيه كوشا

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

مكان يابي و مسيريابي پوياي وسايل نقليه تركيبي در شرايط بحران با در نظر گرفتن هزينه محروميت

نام اساتید: دنيا رحماني
Donya Rahmani
نام دانشجو : ساناز خلج رحيمي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

ارائه مدلي براي بهينه سازي سياست هاي اقتصادي در سيستم هاي توليد انرژي زيست توده با در نظر گرفتن قابليت هاي بومي

نام اساتید: دنيا رحماني, سيدجواد حسيني نژاد, رضا رمضانيان, رضا رمضانيان, سيد فريد قنادپور
Donya Rahmani, Seyed Javad Hosseininezhad, Reza Ramezanian, Reza Ramezanian,
نام دانشجو : ياسمن صادقي لياسي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

بررسي اثر قوميت گرايي مصرف كننده بر تمايل به خريد از برندهاي داخلي با در نظر گرفتن عامل محبوبيت برند به عنوان يك واسطه ي تبليغاتي

نام اساتید: دنيا رحماني, سعيده غلامي, نسيم قنبرتهراني, ناصر صفايي
Donya Rahmani, Saeideh Gholami, , Nasser Safaie
نام دانشجو : سينا اذرخش

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

ارائه مدلي براي قيمت گذاري كالاهاي فاسد شدني غير آني

نام اساتید: دنيا رحماني, عماد روغنيان, فريد خوش الحان, عمران محمدي, فريد خوش الحان
Donya Rahmani, Emad Roghanian, Faried Khoshalhan, , Faried Khoshalhan
نام دانشجو : الهه گوديني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

ارائه يك مدل رياضي براي طراحي يك زنجيره تامين سبز براساس يك سيستم دو كاناله انلاين با در نظر گرفتن سياست هاي يارانه اي در فضاي عدم قطعيت

نام اساتید: دنيا رحماني, رضا رمضانيان, رضا رمضانيان, علي حاج آقا بزرگي
Donya Rahmani, Reza Ramezanian, Reza Ramezanian,
نام دانشجو : معين قيصري حسن آبادي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

مديريت ريسك در بخش پائين دستي صنعت نفت و گاز ايران رويكرد توسعه پايدار

نام اساتید: دنيا رحماني, ناصر صفايي, احمد اصل حداد, نسيم غنبر طهراني, احمد اصل حداد
Donya Rahmani, Nasser Safaie, Ahmad Asal Hadad, , Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : سپيده محرمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

ارائه مدل قيمت گذاري پويا براي محصولات نو و دست دوم بر اساس تقسيم بندي مشتريان در شبكه ي زنجيره تامين دوكاناله ي پايداردر فضاي عدم قطعيت

نام اساتید: دنيا رحماني, عماد روغنيان, محسن شيخ سجاديه , عماد روغنيان
Donya Rahmani, Emad Roghanian, , Emad Roghanian
نام دانشجو : امين پاشاپور

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

ارائه چارچوبي براي شناسائي و الويت بندي راهكارهاي موثر براي ترغيب مشتريان به خريد كالاي سبز

نام اساتید: دنيا رحماني, سعيده غلامي, سعيده غلامي, نسيم غنبر طهراني
Donya Rahmani, Saeideh Gholami, Saeideh Gholami,
نام دانشجو : رامين حيدرزاده آذر

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

مديريت ريسك پايداري زنجيره تامين در شركت هاي مجري پروژه هاي مخابراتي

نام اساتید: دنيا رحماني, رسول شفايي, علي حاج آقا بزرگي, رسول شفايي
Donya Rahmani, Rasoul Shafaei, , Rasoul Shafaei
نام دانشجو : فاطمه ولي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

طراحي شبكه امداد رساني پايا با سياست حق تقدم

نام اساتید: دنيا رحماني, سيدجواد حسيني نژاد, محمدرضا اكبري جوكار, سيدجواد حسيني نژاد
Donya Rahmani, Seyed Javad Hosseininezhad, , Seyed Javad Hosseininezhad
نام دانشجو : فاطمه روحانيان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

طراحي شبكه توليد توزيع دو كاناله براي كاهش گازهاي گلخانه اي برمبناي تقسيم بندي مشتريان

نام اساتید: دنيا رحماني, رضا رمضانيان, راشد صحرائيان, رضا رمضانيان
Donya Rahmani, Reza Ramezanian, , Reza Ramezanian
نام دانشجو : مريم صباغيه يزد

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

شناسائي و الويت‌بندي تأمين كنندگان برق بر مبناي چارچوب توسعه پايدار

نام اساتید: دنيا رحماني, رضا رمضانيان, ناصر صفايي, علي بزرگي, ناصر صفايي
Donya Rahmani, Reza Ramezanian, Nasser Safaie, , Nasser Safaie
نام دانشجو : مهري ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

برنامه‌ريزي توليد و توزيع استوار در پروژه‌هاي توسعه صنعت نفت و گاز تحت فضاي عدم قطعيت

نام اساتید: دنيا رحماني, ياسر صميمي, رضا بشيرزاده, هادي صاحبي
Donya Rahmani, Yaser Samimi, Reza Bashirzadeh,
نام دانشجو : محسن فراهاني

تاریخ:

طراحي شبكه توزيع كالاي امدادي با استفاده از پهپاد در شرايط بحران

نام اساتید: دنيا رحماني, رضا رمضانيان
Donya Rahmani, Reza Ramezanian
نام دانشجو : مهدي چنگيزي

تاریخ:

مدلسازي مسئله ي مديريت آوار درزنجيره تامين بشر دوستانه در فضاي عدم قطعيت .

نام اساتید: دنيا رحماني
Donya Rahmani
نام دانشجو : سكينه لك زايي

تاریخ:

بهينه سازي مسئله بازسازي سيستم هاي زير ساخت حمل و نقل به منظور افزايش قابليت دسترسي و قابليت اطمينان

نام اساتید: دنيا رحماني, عماد روغنيان
Donya Rahmani, Emad Roghanian
نام دانشجو : راضيه نامي

تاریخ:

شناسائي و الويت بندي معيارهاي موثر بر اثر بخشي قراردادهاي برون سپاري (مطالعه موردي: نظام سلامت)"

نام اساتید: دنيا رحماني, مصطفي فرح بخش
Donya Rahmani, Mostafa Farahbakhsh
نام دانشجو : نگين اعلمي علمداري

تاریخ:

طراحي شبكه زنجيره تامين رقابتي سيستم هاي فتو ولتاييك در محيط غير قطعي (مطالعه موردي در ايران )

نام اساتید: دنيا رحماني, احسان دهفاني برسباني
Donya Rahmani, Ehsan Dehghani
نام دانشجو : عطيه كوشا

تاریخ:

مديريت ريسك نيروگاههاي خورشيدي فتو ولتا ييك در ايران

نام اساتید: دنيا رحماني
Donya Rahmani
نام دانشجو : سروش شجاعي مهر

تاریخ:

طراحي شبكه سلسله مراتبي زنجيره تامين پيوند اعضاي بدن

نام اساتید: دنيا رحماني
Donya Rahmani
نام دانشجو : مطهره طلاوري

تاریخ:

مديريت پور تفوي رمز ارز با استفاده از يادگيري ماشين .

نام اساتید: دنيا رحماني, مجيد ميرزايي قزاني
Donya Rahmani, Majid Mirzaee Ghazani
نام دانشجو : مژگان دوستي بلوطبنگان

تاریخ:

"ارائه مدلي براي مسئله مسيريابي وسايل نقليه تركيبي در آخرين مرحله تحويل با استفاده از رويكرد بهينه سازي استوار مبتني بر داده"

نام اساتید: دنيا رحماني
Donya Rahmani
نام دانشجو : محسن روي توندغياثوند

تاریخ:

"ارائه مدلي براي مسئله پوشش با استفاده از نظارت هوايي بر مناطق آسيب¬ديده پس از بحران برمبناي GIS"

نام اساتید: دنيا رحماني
Donya Rahmani
نام دانشجو : نفيسه قضاوي

تاریخ:

"بررسي تاثير تبليغات شخصي سازي شده بر ارزش ويژه نام تجاري"

نام اساتید: دنيا رحماني, سپيده نصيري
Donya Rahmani, Sepideh Nasiri
نام دانشجو : ستاره حيدري

تاریخ:

"پيش بيني بازده غيرطبيعي بازار از طريق بررسي متغيرهاي مالي با استفاده از روش¬هاي مختلف يادگيري ماشين"

نام اساتید: دنيا رحماني
Donya Rahmani
نام دانشجو : نورالدين فرقاني ها

تاریخ:

رساله

نام اساتید: دنيا رحماني
Donya Rahmani
نام دانشجو : ساناز خلج رحيمي