سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

A robust adaptive algorithm of moving object detection for Video surveillance

نویسندگان: الهام كرماني, داود آسماني
عنوان مجله: EURASIP Journal on Image and Video Processing
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

Evaluation of Hemodynamic Response Function in Vision and Motor Brain Regions for the Young and Elderly Adults

نویسندگان: حسن مرشددوست, داود آسماني, مهسا علي زاده شلچي
عنوان مجله: basic and clinical neuroscience
از صفحه: ۵۸
تا صفحه: ۶۹

سال: ۱۳۹۲

An Adaptive Mismatch Error Cancellation Architecture for Time-Interleaved A/D Converters

نویسندگان: بهناز پاپري, داود آسماني, علي خاكپورقشلاق
عنوان مجله: International Journal of Electronics Communication Technology
از صفحه: ۹
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۲

Image Compression using Improved Wavelet Shrinkage and Artificial Neural Network

نویسندگان: سيدمحمود انيشه, داود آسماني
عنوان مجله: EUROPEAN JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
از صفحه: ۳۹۵
تا صفحه: ۴۰۱

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Modeling of Tumor Growth in Dendritic Cell-based Immunotherapy Using Artificial Neural Networks

نویسندگان: محمد مهريان, داود آسماني, اباذر عرب عامري, آرش پورغلامي نژاد, جمشيد حاجتي
عنوان مجله: COMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY
از صفحه: ۲۱
تا صفحه: ۲۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Surface Defect Detection in Tiling Industries Using Digital Image Processing Methods Analysis and Evaluation

نویسندگان: آرمين كريمي, داود آسماني
عنوان مجله: ISA TRANSACTIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱