مشخصات فردی

نام: داود

نام خانوادگی: آسمانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: asemani@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/DavoodAsemani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک

گرایش: مدارهای مجتمع الکترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق