تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

مدلسازي رياضي برهم كنش سيستم ايمني در مقابل سلول هاي سرطاني در ايمني درماني

نام اساتید: داود آسماني, جمشيد حاجتي, حميد خالوزاده, علي خادم, ابراهيم نديمي, فرزاد توحيدخواه, فريبا بهرامي
Davood Asemani, Jamshid Hajati, Hamid Khaloozadeh, Ali Khadem, Ebrahim Nadimi, ,
نام دانشجو : اباذر عرب عامري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

طراحي و شبيه سازي يك مبدل آنالوگ به ديجيتال با جايگذاري زماني و كاليبراسيون بهبود يافته

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, داود آسماني, حسين شمسي, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا
Mahdi Ehsanian Mofrad, Davood Asemani, Hossein Shamsi, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia
نام دانشجو : سركيس عزيزيان بالانجي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

پيش بيني شدت اختلال ارتباطي-اجتماعي و درك معاني در سندروم آسپرگر و اتيسم با عملكرد بالا بوسيله سيگنال EEG و شبكه هاي عصبي

نام اساتید: داود آسماني, مريم محبي آشتياني, محمدرضا محمدي, فرهاد فرجي, فرناز قاسمي, فرهاد فرجي
Davood Asemani, Maryam Mohebi Ashtieani, Mohamadreza Mohamadi, Farhad Faraji, , Farhad Faraji
نام دانشجو : فاطمه السادات احمديان داودي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

طراحي و پياده سازي سيستم ديجيتال براي تصحيح خطاي چرخش زماني در مبدل آنالوگ به ديجيتال با استفاده از نسل جديد تبديل ويولت

نام اساتید: داود آسماني, اميرمسعود سوداگر, حسين حسيني نژادمحبتي, صمد شيخايي, حسين حسيني نژادمحبتي
Davood Asemani, Amir Masoud Sodagar, Hossein Hosseininezhad Mohebati, , Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : اميرحسين نيك

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

طراحي و پياده سازي مدل سلولي و آماري براي تحليل و پيش بيني بيماري لوپوس سيستميك اريتماتوز

نام اساتید: داود آسماني, محمدرضا صادقيان, محمد پويان, فرهاد فرجي, فرهاد فرجي
Davood Asemani, Mohamadreza Sadeghian, , Farhad Faraji, Farhad Faraji
نام دانشجو : محسن زارع زاده

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

بررسي و تحليل مقايسه اي سنسورهاي نانو مواد سيليكوني با زيست سنسورهاي پروتئيني بافت

نام اساتید: ابراهيم نديمي, داود آسماني, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند, افشين عباسي
Ebrahim Nadimi, Davood Asemani, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand,
نام دانشجو : نرگس انبارلوئي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

مدلسازي برهم كنش ميكروبايوت ها و سلول هاي سيستم ايمني در محيط سيستم گوارش

نام اساتید: داود آسماني, فرهاد فرجي, فرهاد فرجي, محمد پويان
Davood Asemani, Farhad Faraji, Farhad Faraji,
نام دانشجو : ميترا جريان پور

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

تصحيح خطاي پيچش زماني در مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال با جايگذاري زماني با استفاده از تبديل ويولت درون يابي سه نقطه اي به منظور استفاده در راديو نرم افزاري

نام اساتید: داود آسماني, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا, صمد شيخائي
Davood Asemani, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia,
نام دانشجو : مهدي سفيدگر ديلمقاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

طراحي و بهينه سازي سرنخست كامل ( تقويت كننده كم نوفه و مخلوط كننده) براي گيرنده راديويي به منظور دريافت همزمان استانداردهاي GSMوWIMAX

نام اساتید: داود آسماني, حسين شمسي, حسين شمسي, علي مدي
Davood Asemani, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi,
نام دانشجو : محمدرضا رحيمي آخوره عليائي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

طراحي و پياده سازي الگوريتم آشكارسازي اشيا متحرك در دنباله تصاوير ويديويي براساس همسايگي در فضاي رنگ

نام اساتید: داود آسماني, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا
Davood Asemani, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia
نام دانشجو : احسان ماهور

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

طراحي و پياده سازي سيستم شناسايي و درجه بندي بيماري هاي قارچي گندم با استفاده از روش هاي شناسايي الگو

نام اساتید: داود آسماني, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا
Davood Asemani, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia
نام دانشجو : زهرا سراي لو

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

بررسي و بهينه سازي الگوريتم هاي تبديل ويولت دوبعدي براي پياده سازي بر روي بورد FPGA

نام اساتید: داود آسماني, حسين حسيني نژادمحبتي, حسين حسيني نژادمحبتي
Davood Asemani, Hossein Hosseininezhad Mohebati, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : رسول محمدامين آذر

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

طراحي و پياده سازي روشي نوين براي استخراج ارتباط هاي مغزيا از داده هاي fMRI براساس Parcelllation وGC

نام اساتید: داود آسماني, فرهاد فرجي, فرهاد فرجي
Davood Asemani, Farhad Faraji, Farhad Faraji
نام دانشجو : مهسا علي زاده شلچي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

طراحي و شبيه سازي سلول هاي حافظه استاتيك با استفاده از مدارات CMOS در فناوري 130 نانومتر

نام اساتید: داود آسماني, اميرمسعود سوداگر, اميرمسعود سوداگر
Davood Asemani, Amir Masoud Sodagar, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : سيدمهدي ناظم زاده

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي و پياده سازي الگوريتم بازسازي سه بعدي چهره از روي تصاوير دوبعدي براي جراحي زيبايي

نام اساتید: داود آسماني, مريم محبي آشتياني, مريم محبي آشتياني
Davood Asemani, Maryam Mohebi Ashtieani, Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : ندا ميراحدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي و پياده سازي يك الگوريتم آشكارسازي اشياء متحرك در تصاوير ويديويي براساس فيلتر تطبيقي

نام اساتید: داود آسماني, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا
Davood Asemani, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia
نام دانشجو : حسين مقسومي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي و پياده سازي يك سيستم تصحيح خطا براي مبدلهاي A/D موازي به روش ويولت نسل دوم

نام اساتید: داود آسماني, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا
Davood Asemani, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia
نام دانشجو : اكرم موسوي تاكامي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

مدلسازي و تخمين پاسخ هموديناميك سلولهاي مغزي در بيماري آلزايمر

نام اساتید: داود آسماني, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم
Davood Asemani, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : حسن مرشددوست

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي و شبيه سازي RF front-End شامل تقويت كننده كم نويز-ميكسر تركيبي با مد جريان براي استانداردهاي GSM و WiMAX

نام اساتید: داود آسماني, اميرمسعود سوداگر, اميرمسعود سوداگر
Davood Asemani, Amir Masoud Sodagar, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : محمدحسين قاضي زاده

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

طراحي و شبيه سازي مدار LNAبهينه براي يك گيرنده چند استانداردي (GSMوWIMAX) در تكنولوژي13/0

نام اساتید: داود آسماني, مهدي احسانيان مفرد, مهدي احسانيان مفرد
Davood Asemani, Mahdi Ehsanian Mofrad, Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : مريم خسروي راستابي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

تصحيح خطاهاي انالوگ در مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال موازي با استفاده از تكنيك موجك

نام اساتید: داود آسماني, مهدي احسانيان مفرد, مهدي احسانيان مفرد
Davood Asemani, Mahdi Ehsanian Mofrad, Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : محمدامين حاجي باقري فرد

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۳

طراحي سيستم درجه بندي براي كارخانجات كاشي و سراميك با استفاده از الگوريتم هاي شناسايي الگو

نام اساتید: داود آسماني, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم
Davood Asemani, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : محمدحسين كريمي ده آبادي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۱

مدلسازي ديناميك فرايند تكثير وكنترل سلول هاي سرطاني بر اساس مكانيزم ايمونولوژي

نام اساتید: داود آسماني, رضا جعفري, رضا جعفري
Davood Asemani, Reza Jafari, Reza Jafari
نام دانشجو : اباذر عرب عامري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۸

مدلسازي روش هاي ايمونو تراپي رشد سلول هاي سرطاني با استفاده از روش هاي آماري و هوش مصنوعي

نام اساتید: داود آسماني, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Davood Asemani, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : محمد مهريان

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بهينه سازي الگوريتم هاي تبديل ويولت ITI براي پياده سازي بر روي بورد FPGA

نام اساتید: داود آسماني, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا
Davood Asemani, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia
نام دانشجو : سجاد بابائي چمنداني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تصحيح خطاهاي آنالوگ در مبدل هاي داده موازي TI با استفاده از روش هاي جداسازي كور منابع BSS

نام اساتید: داود آسماني, كمال محامد پور, كمال محامد پور
Davood Asemani, Kamal Mohamedpour, Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : علي خاكپورقشلاق

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۲

تحليل و تصحيح خطاهاي آنالوگ در مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال سرعت بالا مبتني بر بانك فيلترهاي هايبريد

نام اساتید: داود آسماني, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Davood Asemani, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : آرش سلطاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۲۹

تصحيح خطاهاي آنالوگ در ساختار مبدل آنالوگ به ديجيتال موازي مبتني بر time-interleaving به روش تطبيقي

نام اساتید: داود آسماني, مهدي احسانيان مفرد, مهدي احسانيان مفرد
Davood Asemani, Mahdi Ehsanian Mofrad, Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : بهناز پاپري

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۲۴

بررسي و پياده سازي روش هاي بهينه سازي Yield در مدارات الكترونيك با استفاده از الگوريتم هاي Tolerance Design

نام اساتید: داود آسماني
Davood Asemani
نام دانشجو : ايرج هادي نژاد

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۳۰

بررسي و پياده سازي روش Bayesian براي تشخيص و تعقيب الگوي تصويري در تصاوير متحرك

نام اساتید: داود آسماني, سهيل سالاري
Davood Asemani, Soheyl Salari
نام دانشجو : الهام كرماني

تاریخ:

استفاده از روش اندازه گيري cross layer براي تخمين عملكرد سيستم هاي DVB

نام اساتید: داود آسماني
Davood Asemani
نام دانشجو : اكبر قاسمي زاده تمر

تاریخ:

بررسي تاثير نويز فاز (phase noise) اسيلاتورها در عملكرد سيستم هاي انتقال تصوير ديجيتالDVB

نام اساتید: داود آسماني
Davood Asemani
نام دانشجو : محمدعلي مشايخي

تاریخ:

طراحي LNA چندباندي در فن آوري 130nm CMOSبراي پوشش استاندارد چندباندي ( Mobile wi MAX(IEEE 802.16e

نام اساتید: سعدان زكائي, داود آسماني
Saedan Zokaei, Davood Asemani
نام دانشجو : عباس بايرام نژاد

تاریخ:

تخمين شبكه هاي ديناميك ارتباطات كاركردي مغز از تصاوير تشديد مغناطيسي كاركردي در حالت استراحت در بيماري آلزايمر

نام اساتید: داود آسماني, حميد سلطانيان زاده , علي خادم
Davood Asemani, , Ali Khadem
نام دانشجو : سميه ملكي بالاجو

تاریخ:

طراحي و پياده سازي مدار نرومورفيك سلولي براي توليد انواع الگوهاي اسپايك عصبي

نام اساتید: داود آسماني, اميرمسعود سوداگر
Davood Asemani, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : شبنم رضايي