مشخصات فردی

نام: چیترا

نام خانوادگی: دادخواه


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: dadkhah@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۲۲۶۷۸۳۱۷

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/ChitraDadkhah


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

گرایش: هوش مصنوعی

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر