سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Secure degrees of freedom of two-user Xchannel with synergistic alternating channel state information at transmitters

نویسندگان: برديا براري , پدرام خيرخواه سنگده, بهاره اخباري
عنوان مجله: IET Information Security
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Secrecy Sum-Rate Enhancement in the Interference Channel via Price-Based Power Splitting

نویسندگان: آتنا ابراهيم خاني, بهاره اخباري, بابك سيف
عنوان مجله: IEEE COMMUNICATIONS LETTERS
از صفحه: ۲۵۲۳
تا صفحه: ۲۵۲۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

Achievable Secrecy Rate Regions of State Dependent Causal Cognitive Interference Channel

نویسندگان: عقيق ملاآقاجان زاده, بهاره اخباري, آرش كاكائي
عنوان مجله: Journal of Communication Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

LDPC Codes over Gaussian Multiple Access WireTap Channel

نویسندگان: سحر شهباز, بهاره اخباري, رضا اسودي
عنوان مجله: IET Communications
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۶

A Fairness-Guaranteed Game-Theoretic Perspective in Multi-User Interference Channel

نویسندگان: آتنا ابراهيم خاني, بهاره اخباري, بابك سيف
عنوان مجله: international journal of information and communication technology research
از صفحه: ۱۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Imperfect and Perfect Secrecy in Compound Multiple Access Channel With Confidential Message

نویسندگان: حسن زيوري فرد, بهاره اخباري, محمود احمديان عطاري, محمدرضا عارف
عنوان مجله: IEEE Transactions on Information Forensics and Security
از صفحه: ۱۲۳۹
تا صفحه: ۱۲۵۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Multiple access channel with common message and secrecy constraint

نویسندگان: حسن زيوري فرد, بهاره اخباري, محمود احمديان عطاري, محمدرضا عارف
عنوان مجله: IET Communications
از صفحه: ۹۸
تا صفحه: ۱۱۰

سال: ۱۳۹۴

Enhancing Privacy of Recent Authentication Schemes for Low-Cost RFID systems

نویسندگان: كريم باقري, بهزاد عبدالملكي, بهاره اخباري, محمدرضا عارف
عنوان مجله: isesco journal of science and technology
از صفحه: ۱۳۵
تا صفحه: ۱۴۹

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Three-user cognitive interference channel capacity region with strong interference

نویسندگان: مهتاب ميرمحسني, بهاره اخباري, محمدرضا عارف
عنوان مجله: IET Communications
از صفحه: ۲۰۹۹
تا صفحه: ۲۱۰۷

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

On the Capacity of Interference Channel With Causal and Noncausal Generalized Feedback at the Cognitive Transmitter

نویسندگان: مهتاب ميرمحسني, بهاره اخباري, محمدرضا عارف
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY
از صفحه: ۲۸۱۳
تا صفحه: ۲۸۳۷

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: آمريكا / USA

Capacity bounds for multiple access-cognitive interference channel

نویسندگان: مهتاب ميرمحسني, بهاره اخباري, محمدرضا عارف
عنوان مجله: EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: آمريكا / USA

Compress-and-Forward Strategy for Cognitive Interference Channel with Unlimited Look-Ahead

نویسندگان: مهتاب ميرمحسني, بهاره اخباري, محمدرضا عارف
عنوان مجله: IEEE COMMUNICATIONS LETTERS
از صفحه: ۱۰۶۸
تا صفحه: ۱۰۷۱

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Cooperative relay broadcast channels with partial causal channel state information

نویسندگان: بهاره اخباري, رضا خسروي فارساني, محمدرضا عارف
عنوان مجله: IET Communications
از صفحه: ۷۶۰
تا صفحه: ۷۶۴

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Compress-and-forward strategy for relay channel with causal and non-causal channel state information

نویسندگان: بهاره اخباري, مهتاب ميرمحسني, محمدرضا عارف
عنوان مجله: IET Communications
از صفحه: ۱۱۷۴
تا صفحه: ۱۱۸۶