تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

ارائه چارچوب تئوري اطلاعاتي در به كارگيري داده هاي مالتي مودال جهت بهبود عملكرد جداسازي منابع

نام اساتید: بهاره اخباري, لطف اله بيگي, لطف اله بيگي, محمدجواد عمادي
Bahareh Akhbari, Lotfolah Beigi, Lotfolah Beigi,
نام دانشجو : اميرحسين شكفته

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

جداسازي و شناسايي منابع چند مودال با استفاده از تئوري اطلاعات

نام اساتید: بهاره اخباري, مسعود بابايي زاده مالميري, لطف اله بيگي, لطف اله بيگي, ارش اميني
Bahareh Akhbari, AMasood Babaeezadehmalmiri, Lotfolah Beigi, Lotfolah Beigi,
نام دانشجو : سالار شكيب همدان

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

به دست آوردن كران هاي ناحيه ظرفيت امن در كانال تداخل شناختي علي وابسته به حالت

نام اساتید: بهاره اخباري, محمود احمديان عطاري, محمود احمديان عطاري, امين امين زاده گوهري
Bahareh Akhbari, Mahmoud Ahmadian Attari, Mahmoud Ahmadian Attari,
نام دانشجو : عقيق ملاآقاجان زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

تحليل عملكرد كانال شنود در حضور فرستنده برداشتگر انرژي

نام اساتید: بهاره اخباري, سيد محمد رضوي زاده, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور
Bahareh Akhbari, , Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : آرش كاكائي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

" ارائه ي كران هاي ناحيه ي ظرفيت امن براي كانال تداخل شناختي علي

نام اساتید: بهاره اخباري, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور, مهتاب ميرمحسني
Bahareh Akhbari, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour,
نام دانشجو : ميلاد افشاري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

ارائه روشي براي ايجاد امنيت مبتني بر لايه فيزكي در شبكه هاي تداخل-رله

نام اساتید: بهاره اخباري, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور, بهمن ابوالحسني
Bahareh Akhbari, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour,
نام دانشجو : برديا براري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

ارائه روشي مبتني بر نظريه اطلاعات براي بازسازي درخت هاي فيلوژنتيكي

نام اساتید: بهاره اخباري, سيدابوالفضل مطهري, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور, بابك حسين خلج
Bahareh Akhbari, Abolfazl Motahari, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour,
نام دانشجو : محبوبه عسكري راد

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

ارائه روش كدگذاري با استفاده از كدهاي LDPC براي ايجاد امنيت در كانال دسترسي چندگانه

نام اساتید: بهاره اخباري, محمود احمديان عطاري, محمود احمديان عطاري
Bahareh Akhbari, Mahmoud Ahmadian Attari, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : سحر شهباز

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

تحليل عملكرد تخصيص منابع براي يك كانال رله دسترسي چندگانه با فرستنده هاي برداشتگر انرژي

نام اساتید: بهاره اخباري, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور, بهمن ابوالحسني
Bahareh Akhbari, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour,
نام دانشجو : امير برجي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹

نواحي نرخ قابل حصول در كانالتداخل شناختي علي وابسته به حالت

نام اساتید: بهاره اخباري, محمود احمديان عطاري, محمود احمديان عطاري
Bahareh Akhbari, Mahmoud Ahmadian Attari, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : صابر رهبرفام

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

تخصيص منابع در شبكه هاي دسترسي چندگانه مشاركتي

نام اساتید: بهاره اخباري, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور
Bahareh Akhbari, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : فاطمه بهادري

تاریخ:

برقراري بهره وري و عدالت در تخصيص منابع در كانال تداخل با استفاده از نظريه بازي ها

نام اساتید: بهاره اخباري
Bahareh Akhbari
نام دانشجو : آتنا ابراهيم خاني

تاریخ:

امنيت لايه فيزيكي در مخابرات بي سيم مشاركتي دستگاه به دستگاه

نام اساتید: بهاره اخباري
Bahareh Akhbari
نام دانشجو : حسين قوامي

تاریخ:

ارائه ي نرخ امن قابل حصول براي كانال شنود باينري متقارن در حالت تصادفي

نام اساتید: بهاره اخباري
Bahareh Akhbari
نام دانشجو : علي نيكخواه

تاریخ:

بهبود تكنيك هاي حفظ حريم خصوصي در شبكه هوشمند انرژي با استفاده از رمزنگاري مشبكه مبنا

نام اساتید: بهاره اخباري, حسن خدائي مهر
Bahareh Akhbari, Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : صالح درزي

تاریخ:

بهبود امنيت لايه فيزيكي در سيستم هاي مشاركتي دسترسي چندگانه غيرمتعامد در حضور كاربران غيرقابل اعتماد

نام اساتید: بهاره اخباري
Bahareh Akhbari
نام دانشجو : نوشين خسروي لرگاني

تاریخ:

ارائه ي طرح توافق كليد امن در شبكه هاي هوشمند انرژي مبتني بر رمزنگاري منحني هاي بيضوي

نام اساتید: بهاره اخباري
Bahareh Akhbari
نام دانشجو : احمد راهداري

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي الگوريتم شهودي ارايش ترافيك سلسله مراتبي در شبكه هاي نوري منعطف

نام اساتید: بهاره اخباري
Bahareh Akhbari
نام دانشجو : سارا ياسينيان