سال: ۱۳۹۸

Identification of the diffusion coefficient in a time fractional diffusion equation

نویسندگان: اميرحسين صالحي شايگان, علي ذاكري, سهيلا بداغي, محمد حشمتي
عنوان مجله: Journal of Inverse and Ill-Posed Problems
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۸

Quasi solution of a backward space fractional diffusion equation

نویسندگان: اميرحسين صالحي شايگان, علي ذاكري
عنوان مجله: Journal of Inverse and Ill-Posed Problems
از صفحه: ۷۹۵
تا صفحه: ۸۱۴

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A numerical scheme based on discrete mollification method using Bernstein basis polynomials for solving the inverse one dimensional Stefan problem

نویسندگان: سهيلا بداغي, علي ذاكري, A. Amiraslani
عنوان مجله: INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Spectral time-dependent solutions for Darcy model of natural convection in a porous enclosure

نویسندگان: امين فحص, علي ذاكري, Adrien Wanko
عنوان مجله: NUMERICAL HEAT TRANSFER PART B-FUNDAMENTALS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

Quasi solution of a nonlinear inverse parabolic problem

نویسندگان: اميرحسين صالحي شايگان, علي ذاكري, تورج نيك آزاد
عنوان مجله: بولتن انجمن رياضي Bulletin of the Iranian Mathematical Society
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

كاربرد مدل اسپلاين آماري در حل برخي مسائل معكوس سهموي با منبع مجهول

نویسندگان: اميرحسين صالحي شايگان, علي ذاكري
عنوان مجله: تصميم گيري و تحقيق در عمليات
از صفحه: ۱۷۸
تا صفحه: ۱۸۹

سال: ۱۳۹۷

A Spectral Element Method for Solving Backward Parabolic Problems

نویسندگان: ستاره معززي, اميرحسين صالحي شايگان, علي ذاكري
عنوان مجله: International Journal of Computational Methods in Engineering Science and Mechanics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A Numerical Method for Determining a Quasi Solution of a Backward Time Fractional Diffusion Equation

نویسندگان: اميرحسين صالحي شايگان, علي ذاكري
عنوان مجله: INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۵

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: گرجستان / REP OF GEORGIA

Application of Sinc-Galerkin method for solving a nonlinear inverse parabolic problem

نویسندگان: علي ذاكري, اميرحسين صالحي شايگان, سامان سكاكي
عنوان مجله: Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute
از صفحه: ۴۱۱
تا صفحه: ۴۲۳

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

A Regularization Method for Solving a Nonlinear Backward Inverse Heat Conduction Problem Using Discrete Molliffication Method

نویسندگان: سهيلا بداغي, علي ذاكري
عنوان مجله: International Journal of Mathematical Modelling Computations
از صفحه: ۱۵۹
تا صفحه: ۱۷۳

سال: ۱۳۹۵

An approach based on statistical spline model for Volterra-Fredholm integral equations

نویسندگان: اميرحسين صالحي شايگان, علي ذاكري, محمدرضا پيغامي
عنوان مجله: Computational Methods for Differential Equations
از صفحه: ۳۰
تا صفحه: ۴۲

سال: ۱۳۹۵

A mollified solution of a nonlinear inverse heat conduction problem

نویسندگان: سهيلا بداغي, علي ذاكري
عنوان مجله: Communications in Nonlinear Analysis
از صفحه: ۱۲۹
تا صفحه: ۱۳۸

سال: ۱۳۹۵

An approach based on statistical spline model for Volterra-Fredholm

نویسندگان: اميرحسين صالحي شايگان, علي ذاكري, محمدرضا پيغامي
عنوان مجله: Computational Methods for Differential Equations
از صفحه: ۳۰
تا صفحه: ۴۲

سال: ۱۳۹۵

A numerical method for solving nonlinear partial differential equations based on Sinc-Galerkin method

نویسندگان: علي ذاكري, اميرحسين صالحي شايگان, فاطمه اسدالهي طاهري
عنوان مجله: Journal of Mathematical Modeling
از صفحه: ۲۷
تا صفحه: ۴۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

A numerical scheme for solving nonlinear backward parabolic problems

نویسندگان: علي ذاكري, قدسيه جنتي, عبدالرضا اميري
عنوان مجله: بولتن انجمن رياضي Bulletin of the Iranian Mathematical Society
از صفحه: ۷۵
تا صفحه: ۹۳

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

On convergence and stability conditions of homotopy perturbation method for an inverse heat conduction problem

نویسندگان: قدسيه جنتي, علي ذاكري
عنوان مجله: Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization
از صفحه: ۷۵
تا صفحه: ۹۳

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Gradient WEB-spline finite element method for solving two-dimensional quasilinear elliptic problems

نویسندگان: علي ذاكري, اميرحسين صالحي شايگان
عنوان مجله: APPLIED MATHEMATICAL MODELLING
از صفحه: ۷۷۵
تا صفحه: ۷۸۳

سال: ۱۳۹۳

Numerical Method for Optimal Control-State Problem with Bivariate B-Spline Basis

نویسندگان: علي ذاكري, محمد مسجد جامعي, اميرحسين صالحي شايگان
عنوان مجله: Journal of Mathematics and Computer Science
از صفحه: ۳۳۵
تا صفحه: ۳۴۲

سال: ۱۳۸۷

A Numerical Solution for an Inverse Heat Conduction Problem

نویسندگان: عبداله شيدفر, علي ذاكري
عنوان مجله: mashhad research journal of mathematical sciences
از صفحه: ۵۱
تا صفحه: ۵۸

سال: ۱۳۸۷

An Inverse Problem for Parabolic Partial Differential Equationswith Nonlinear Conductivity Term

نویسندگان: علي ذاكري, قدسيه جنتي
عنوان مجله: scholarly research exchange
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۶