سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

محاسبه ماتريس تداخل براي سيستم هاي چند متغيره غيرخطي با استفاده از الگوريتم ساختار صفر نامحدود

Calculation of interactor matrix for nonlinear multivariable systems via infinite zero structure algorithm

نویسندگان: زينب اصلي پور, علي رضا فاتحي
عنوان مجله: كنترل JOURNAL OF CONTROL
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Robustness analysis and design of fractional order I? D? controllers using the small gain theorem

نویسندگان: روح الله آزرمي, مه سان توكلي كاخكي, علي رضا فاتحي, علي خاكي صديق
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۹

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

State Estimation of Slow-Rate Integrated Measurement Systems in the Presence of Parametric Uncertainties

نویسندگان: يوسف صالحي, علي رضا فاتحي, محمدعلي نايبي اردستاني
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Kalman filtering approach to multi-rate information fusion in the presence of irregular sampling rate and variable measurement delay

نویسندگان: علي رضا فاتحي, Biao Huang
عنوان مجله: JOURNAL OF PROCESS CONTROL
از صفحه: ۱۵
تا صفحه: ۲۵

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

State Estimation and Fusion in the Presence of Integrated Measurement

نویسندگان: علي رضا فاتحي, Biao Huang
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT
از صفحه: ۲۴۹۰
تا صفحه: ۲۴۹۹

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Robust Gaussian process modeling using EM algorithm

نویسندگان: Rishik Ranjan, Biao Huang, علي رضا فاتحي
عنوان مجله: JOURNAL OF PROCESS CONTROL
از صفحه: ۱۲۵
تا صفحه: ۱۳۶

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Analytical design of fractional order PID controllers based on the fractional set-point weighted structure Case study in twin rotor helicopter

نویسندگان: روح الله آزرمي, مه سان توكلي كاخكي, علي خاكي صديق, علي رضا فاتحي
عنوان مجله: MECHATRONICS
از صفحه: ۲۲۲
تا صفحه: ۲۳۳

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Control performance assessment based on sensor fusion techniques

نویسندگان: S.A Khamseh, علي خاكي صديق, B Moshiri, علي رضا فاتحي
عنوان مجله: CONTROL ENGINEERING PRACTICE
از صفحه: ۱۴
تا صفحه: ۲۸

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Design and implementation of fractional order pole placement controller to control the magnetic flux in Damavand tokamak

نویسندگان: حسين رسولي, علي رضا فاتحي, حامد زمانيان
عنوان مجله: REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS
از صفحه: ۳۳۵۰۳
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Nonmonotonic Observer-Based Fuzzy Controller Designs for Discrete Time T-S Fuzzy Systems Via LMI

نویسندگان: سياوش فخيمي درخشان, علي رضا فاتحي, مهراد قاسم شربياني
عنوان مجله: IEEE Transactions on Cybernetics
از صفحه: ۲۵۵۷
تا صفحه: ۲۵۶۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Attention control learning in the decision space using state estimation

نویسندگان: زهرا قرائي, علي رضا فاتحي, ميريان مريم, نيلي احمدآبادي مجيد
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Design of set-point weighting PI D controller for vertical magnetic flux controller in Damavand tokamak

نویسندگان: حسين رسولي, علي رضا فاتحي
عنوان مجله: REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS
از صفحه: ۱۲۳۵۰۸
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Operating condition diagnosis based on HMM with adaptive transition probabilities in presence of missing observations

نویسندگان: سماك نژاد نيما, هوانگ بياو, شيونگ ويلي, علي رضا فاتحي, شوو فانگوي, اسپجو اريس
عنوان مجله: AICHE JOURNAL
از صفحه: ۴۷۷
تا صفحه: ۴۹۳

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: لتوني / Lithuania

Nonlinear System Identification in Frequent and Infrequent Operating Points for Nonlinear Model Predictive control

نویسندگان: علي رضا فاتحي, بهنانه صادق پور, بتول لبيبي
عنوان مجله: Information Technology and Control
از صفحه: ۶۷
تا صفحه: ۷۶

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Automatic model bank selection in multiple model identification of gas turbine dynamics

نویسندگان: سيدمهرداد حسيني, علي رضا فاتحي, علي خاكي صديق, Tor Arne Johansen
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART I-JOURNAL OF SYSTEMS AND CONTROL ENGINEERING
از صفحه: ۴۸۲
تا صفحه: ۴۹۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Non-monotonic robust H2 fuzzy observer-based control for discrete time nonlinear systems with parametric uncertainties

نویسندگان: سياوش فخيمي درخشان, علي رضا فاتحي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Identification of Nonlinear Predictor and Simulator Models of a Cement Rotary Kiln by Locally Linear Neuro-Fuzzy Technique

نویسندگان: مسعود صادقيان, علي رضا فاتحي
عنوان مجله: International Journal of Mechatronics and Automation
از صفحه: ۲۷۸
تا صفحه: ۲۸۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A neutral system approach to H PD/PI controller design of processes with uncertain input delay

نویسندگان: آلاء شريعتي دهاقان, حميدرضا تقي راد, علي رضا فاتحي
عنوان مجله: JOURNAL OF PROCESS CONTROL
از صفحه: ۱۴۴
تا صفحه: ۱۵۷

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

On the Structural Optimization of a Neural Network Model Predictive Controller

نویسندگان: مهسا صادق اسدي, علي رضا فاتحي, علي خاكي صديق, سامان حسيني قدسي سبزي
عنوان مجله: INDUSTRIAL and ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH
از صفحه: ۳۹۴
تا صفحه: ۴۰۷

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: اندونزي / Indonesia

Investigation of the Performance of Multiple Modeling and Control Approach Using a Laboratory Helicopter

نویسندگان: ولي محمد نظرزهي حاد, علي رضا فاتحي, مهدي زمانيان
عنوان مجله: International Journal of Electrical and Computer Engineering
از صفحه: ۱۰۱۸
تا صفحه: ۱۰۲۴