محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

امكان سنجي توليد يك سامانه هشدار وقوع گرد و غبار به منظور افزايش سطج سلامت جامعه با استفاده از مهندسي ژئوماتيك

نویسندگان: علي محمدزاده

Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: دومين همايش روز زيست فناوري و نشست تخصصي زيست فناوري در پزشكي و سلامت

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

بررسي كارايي روش يادگيري نظارت نشده گازي-عصبي بر روي مسئله شناسايي تغييرات از تصاوير سنجش از دوري

نویسندگان: سارا خانباني, علي محمدزاده, ميلاد جانعلي پور

Sara Khanbani, Ali Mohammadzadeh, Milad Janalipour

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي هوانوردي عمومي

International conference on general Aviation

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

استخراج پارامترهاي هندسي قطر در ارتفاع سينه و پروفايل قطر ساقه درخت از ابرنقاط ليزر اسكنر زميني با استفاده از روش هاي رگرسيون كمترين مربعات و انتقال تصادفي هاف

نویسندگان: هنگامه السادات ابوالحسني, علي محمدزاده

Hengameh Abolhasani, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك و سومين همايش ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

The 3rd National Conference on Geospatial Information Technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

بررسي روش هاي نوين تلفيق داده هاي سنجش از دوري با تاكيد بر روش هاي مبتني بر هوش مصنوعي

The assessment of new methods in data fusion of remote sensing data with emphasis on artificial intelligence-based methods

نویسندگان: فرزانه برزگر, علي محمدزاده

Farzaneh Barzegar, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي فن آوريهاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي

4th International Conference on Advanced Technology in Civil Engineering Architecture and Urban Planning

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

بهبود صحت و سرعت شناسايي تغييرات نظارت نشده از تصاوير سنجش از دوري با استفاده از تلفيق خوشه بندي و بهينه سازي ازدحام ذرات با تاكيد بر حفظ اطلاعات مكاني

نویسندگان: سارا خانباني, علي محمدزاده, ميلاد جانعلي پور

Sara Khanbani, Ali Mohammadzadeh, Milad Janalipour

عنوان همایش: بيست و چهارمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 96

Geomatics 96

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

مسير يابي ربات با استفاده از تلفيق اطلاعات عمق

نویسندگان: كامران جوينده مهر, علي محمدزاده

KAMRAN JOOYANDEH MEHR, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: بيست و چهارمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 96

Geomatics 96

محل برگزاری: امارات / United Arab Emirates

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

A simple method for detecting and tracking vehicles and vessels from high resolution spaceborne videos

نویسندگان: سيدعلي احمدي, علي محمدزاده

Seyed Ali Ahmadi, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش:

JURSE 2017 Joint Urban Remote Sensing Event

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

طبقه بندي شهر شيراز با استفاده از ويژگي هاي موجك دو بعدي و داده هاي سنجش از دور

نویسندگان: عاطفه وارثي, علي محمدزاده

Atefeh Varesi, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: سريلانكا / Sri Lanka

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

A STATE OF ART ON BUILDING FOOTPRINT DERIVATION FROM AIRBORNE LiDAR POINT CLOUDS

نویسندگان: S.M.J.S Samarasinghe, علي محمدزاده, Birane Dia

S.M.J.S Samarasinghe, Ali Mohammadzadeh, Birane Dia

عنوان همایش:

37th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS)

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

MULTITEMPORAL MULTIDIMENSIONAL SPECKLE FILTERING OF POLSAR IMAGES

نویسندگان: مريم صالحي فراهاني, علي محمدزاده, ياسر مقصودي مهراني

Maryam Salehi Farahani, Ali Mohammadzadeh, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش:

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2015 (IGARSS 2016)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

توسعه روشي اتوماتيك جهت طبقه بندي تصاوير سنجش از دور مبتني بر خوشه بندي فازي C ميانگين و ماشين بردار پشتيبان

نویسندگان: سعيد طالقاني دوزدوزان, علي محمدزاده

Saeid Taleghanidoozdoozan, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: بيست و سومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 95

Geomatics 95

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

بررسي روش ماشين بردار پشتيبان و الگوريتم ژنتيك جهت شناسايي عوارض منطقه شهري با استفاده از تلفيق تصوير نوري و داده ليدار

نویسندگان: نگين كمالي فر, علي محمدزاده, علي حسيني نوه

Negin Kamalifar, Ali Mohammadzadeh, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

بررسي الگوريتم RANSAC در فضاي چند مقياسي موجك جهت خوشه بندي سقف ساختمان

نویسندگان: عباس صالحي تنگ ريزي, علي محمدزاده

ABBAS SALEHITANGRIZI, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

بررسي و ارزيابي عملكرد الگوريتم هاي شناسايي آتش ارائه شده توسط Byun و L.Wang براي مناطق جنگلي شمال ايران

نویسندگان: اميد آذري, علي محمدزاده

Omid Azari, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

استخراج مدل رقومي زميني با استفاده از فيلتر كردن تصوير ليدار به كمك تصوير نوري قائم، انتخاب داده هاي آموزشي نيمه خودكار و عملگر مورفولوژي

نویسندگان: علي محمدزاده, مهدي اصفهاني

Ali Mohammadzadeh, Mahdi Esfehani

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

نویسندگان: علي محمدزاده

Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۸

Urban roads damage detection using an ANFIS and SVM classification from post-earthquake QuickBird image (Case Study BAM Iran)

نویسندگان: معين ايزدي, علي محمدزاده

Moein Izadi, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: سومين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري

3th International Congress on Civil Engineering Architecture and Urban Development

محل برگزاری: كانادا / Canada

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۰۵

A STRUCTURE-BASED REGION DETECTOR FOR RETINAL IMAGE REGISTRATION

نویسندگان: زينب قصابي, جمشيد شنبه زاده, علي محمدزاده

, , Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش:

IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

شناسايي تغييرات درياچه اروميه با استفاده از طبقه بندي كننده نظارت نشده فازي

نویسندگان: مهرداد اسلامي, علي محمدزاده

Mehrdad Eslami, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

پالايش داده هاي آموزشي و پس پردازش طبقه بندي نظارت شده تصاوير اپتيك با استفاده از داده ليدار

نویسندگان: علي محمدزاده, سيدمحمدحسن سيدتفرشيها

Ali Mohammadzadeh, Seyed mohammad hasan Seyed tafreshiha

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

بكارگيري شاخص هاي طيفي براي شناسايي گردوغبار با استفاده از تصاوير سنجنده ماديس

نویسندگان: شيما عطائي, علي اكبر آبكار, علي محمدزاده

Shima Ataei, Aliakbar Abkar, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: سومين همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا

The Third National Conference on Air and Noise Pollution Management (AQM)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

كاربرد روشهاي بهينه سازي براي حل مساله تناظريابي تصاويرك مروري بر تحقيقات انجام شده

نویسندگان: فريد اسماعيلي, حميد عبادي, علي محمدزاده

Farid Esmaeili, Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

ارائه روشي جهت حذف نويز تك ضربه اي در تصاوير ديجيتالي

نویسندگان: اصغر زار ع, علي محمدزاده

Asghar Zare, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

مرور و بررسي روش هاي ارزيابي خسارت ناشي از وقوع زلزله به راه و ساختمان با تصاوير سنجش از دوري از ديدگاه مسئله بهينه سازي

نویسندگان: ميلاد جانعلي پور, علي محمدزاده

Milad Janalipour, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

بهبود عملكرد شناسايي لبه Canny با استفاده از منطق فازي نوع دوم

نویسندگان: سيدعلي واعظ موسوي, علي محمدزاده

Seyed Ali Vaez Mousavi, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

Uncertain Training Data Edition for Automatic Object-Based Change Map Eextraction

نویسندگان: سعيد حاج احمدي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج

Saeid Hajahmadi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

Automatic building detection from high resolution multi-spectral image based on a combination of non-parametric active contour and texture clustering

نویسندگان: مهرشاد بهرام شهري, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج

Mehrshad Bahramshahri, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

استخراج اتوماتيك ساختمان با استفاده از مدل منحني پوياي هندسي و سيستم استنتاج فازي

نویسندگان: مصطفي كابلي زاده, حميد عبادي, علي محمدزاده

, Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

A new developed GIHS-BT-SFIM fusion method based on edge and class data

نویسندگان: سحر دهنوي, علي محمدزاده

Sahar Dehnavi, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

شناسايي اتوماتيك ساختمان از تصاوير بزرگ مقياس چندطيفي بر اساس تركيب منحني هاي فعال پارامتريك و خوشه بندي اطلاعات بافت

نویسندگان: مهرشاد بهرام شهري, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج

Mehrshad Bahramshahri, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

بررسي و طبقه بندي روش هاي مبتني بر منحني فعال در استخراج ساختمان از تصاوير هوايي و ماهواره اي

نویسندگان: مهرشاد بهرامشهري, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج

, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

بررسي و ارزيابي روشهاي اتوماتيك به روزرساني نقشه هاي شهري با تاكيد بر پردازشهاي شي مبنا

نویسندگان: فرزانه عابدي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده

Farzaneh Abedi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

ويرايش داده هاي آموزشي به روش نزديكترين همسايگي براي روشهاي بازشناسي الگوي نظارت شده

نویسندگان: سعيد حاج احمدي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج

Saeid Hajahmadi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

ارائه يك اندكس جديد جهت تشخيص سايه در مناطق شهري

نویسندگان: ميلاد جانعلي پور, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج

Milad Janali pour, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

بررسي روشي جهت كاليبراسيون بين سنجنده اي سنجنده هاي TM وETM

نویسندگان: نسرين نصرتي, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

ارتقا الگوريتم Scan labelling جهت فيلترينگ داده هاي ليزر اسكن هوايي

نویسندگان: اصغر زار ع, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج

Asghar Zare, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

كشف ساختمانها با استفاده از تصاوير هوايي و داده هاي ليدار

نویسندگان: اصغر زار ع, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج

Asghar Zare, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92

محل برگزاری: استراليا / Australia

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴

COMPARISON OF PARTICLE SWARM OPTIMIZATION AND GENETIC ALGORITHM IN RATIONAL FUNCTION MODEL OPTIMIZATION

نویسندگان: سميه ياوري, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده

Somayeh Yavari, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش:

International Archives of the Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸

ROAD DETECTION FROM LIDAR DATA USING SVM CLASSIFICATION

نویسندگان: علي اكبر متكان, سعيد صادقيان, علي محمدزاده, محمد حاجب

Ali Akbar Matkan, saeed sadeghian, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Hajeb

عنوان همایش:

First International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR2011)

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴/۱۳

AUTOMATIC BUILDING DETECTION AND EXTRACTION FROM LIDAR POINT CLOUD DATA

نویسندگان: نيما اخطاري, محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده

, Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش:

ISPRS Congress 2008