سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Fatigue Analysis of Bitumen Modified with Composite of Nano-SiO2 and Styrene Butadiene Styrene Polymer

نویسندگان: سيد محسن دامادي, علي ادريسي, منصور فخري, سجاد رضايي, محمد وريا خورده بينان
عنوان مجله: Frattura ed Integrita Strutturale
از صفحه: ۲۰۲
تا صفحه: ۲۰۹

سال: ۱۳۹۹

Optimization-based planning to assess the level of disaster in the city

نویسندگان: علي ادريسي, علي نادي نجف آبادي, معين عسكري
عنوان مجله: International Journal of Human Capital in Urban Management
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۹

Factors Affecting E-shopping Intention to Reduce Shopping Trip Tehran, Iran

نویسندگان: علي ادريسي, رامبد وكيليان, هومان گنجي پور
عنوان مجله: International Journal of Nonlinear Analysis and Applications
از صفحه: ۱۶۹
تا صفحه: ۱۷۷

سال: ۱۳۹۸

تركيب بهينه ارسال نيروهاي امداد زميني و هوايي در زمان بحران با در نظرگيري قيد بودجه

نویسندگان: علي ادريسي, معين عسكري
عنوان مجله: مهندسي حمل و نقل
از صفحه: ۴۸۱
تا صفحه: ۴۹۵

سال: ۱۳۹۸

Earthquake Disaster Management with Considering the Importance of Recovery

نویسندگان: علي ادريسي, معين عسكري
عنوان مجله: civil engineering infrastructures journal
از صفحه: ۱۱۹
تا صفحه: ۱۳۹

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

Electrical-vehicle car-sharing in one-way car-sharing systems considering depreciation costs of vehicles and charges

نویسندگان: علي ادريسي, معين عسكري, Carlos Smaniotto costa
عنوان مجله: International Journal of Transportation Engineering
از صفحه: ۱۲۷
تا صفحه: ۱۳۸

سال: ۱۳۹۸

مدل سازي لوجيت چندجمله اي انتخاب شيوه ي دسترسي زميني به فرودگاه مطالعه موردي فرودگاه بين المللي امام خميني (ره)

An investigation in to the choice of Ground Access to Airport using Multinomial Logit Modelling

نویسندگان: علي ادريسي, علي رضائي جعفري
عنوان مجله: نشريه مهندسي عمران فردوسي
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Probabilistic budget allocation for improving efficiency of transportation networks in pre-and post-disaster phases

نویسندگان: علي ادريسي, معين عسكري
عنوان مجله: International Journal of Disaster Risk Reduction
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۸

Modeling the Behavior of Disordered Taxi Drivers of Tehran for Choosing Passenger and Destination

نویسندگان: علي ادريسي, نويد جوانبخت, هومان گنجي پور
عنوان مجله: International Journal of Human Capital in Urban Management
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۸

Travel demand behavioral model after disaster (earthquake) in tehran,iran

نویسندگان: علي ادريسي, مريم زيني, مصطفي ادريسي
عنوان مجله: sigma journal of engineering and natural sciences
از صفحه: ۵۹۹
تا صفحه: ۶۰۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: مكزيك / Mexico

Airport selection in cities with multiple airports, Case study of Tehran

نویسندگان: علي ادريسي, رامبد وكيليان, هومان گنجي پور
عنوان مجله: Revista Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Applying Markov Decision Process for Adaptive Dynamic Route Selection Model

نویسندگان: علي ادريسي, كوشا باقرزاده چهره, علي نادي نجف آبادي
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۴

سال: ۱۳۹۸

Multi-objective location model of earthquake shelters

نویسندگان: علي ادريسي, معين عسكري
عنوان مجله: International Journal of Human Capital in Urban Management
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ليتواني / Latvia

Modelling the effect of information and communication technology (ICT) on activity-based travels (case study tehran)

نویسندگان: علي ادريسي, پيمان اشكرف, هومان گنجي پور
عنوان مجله: Transport and Telecommunication
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۸

Modeling factors affecting the choice of telework and its impact on demand in transportation networks

نویسندگان: رامبد وكيليان, علي ادريسي
عنوان مجله: Innova Ciencia
از صفحه: ۴
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

مدل تحليلي برنامه ريزي توليد سفر در شبكه حمل و نقل پس از بحران زلزله

Analytical Model of Trip production in Transportation Network after Earthquake

نویسندگان: مريم زيني, علي ادريسي
عنوان مجله: مهندسي عمران مدرس
از صفحه: ۹۷
تا صفحه: ۱۰۸

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Adaptive Multi-Agent Relief Assessment and Emergency Response

نویسندگان: علي نادي نجف آبادي, علي ادريسي
عنوان مجله: International Journal of Disaster Risk Reduction
از صفحه: ۱۲
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Comparing the lane-changing behavior of Iran and the United States

نویسندگان: علي ادريسي, معين عسكري
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۶

E-shopping and in-store shopping status in Tehran Can e-shopping reduce traffic in the future

نویسندگان: علي ادريسي, هومان گنجي پور
عنوان مجله: International Journal of Human Capital in Urban Management
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

The interaction between e-Shopping and Shopping trip Tehran

نویسندگان: علي ادريسي, هومان گنجي پور
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۵

اعمال محدوديت زماني نيمه نرم بر اساس تابع حيات بخش در فرايند مسيريابي تيم هاي پاسخ به بحران

نویسندگان: علي نادي نجف آبادي, علي ادريسي
عنوان مجله: مديريت بحران
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۵

A reinforcement learning approach for evaluation of real time disaster relief demand and network condition

نویسندگان: علي نادي نجف آبادي, علي ادريسي
عنوان مجله: International Journal of Environmental Chemical Ecological Geological and Geophysical Engineering
از صفحه: ۵
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۵

مسير يابي گروه هاي ارزيابي خسارات در شرايط بحران با استفاده از الگوريتم گروه ذرات

نویسندگان: علي ادريسي, علي نادي نجف آبادي
عنوان مجله: مديريت بحران
از صفحه: ۲۵
تا صفحه: ۳۴

سال: ۱۳۹۵

ارايه مدل بهينه تعمير و نگهداري روسازي با در نظر گرفتن هزينه كاربران براي ايران

نویسندگان: منصور فخري, محمد آلاله, علي ادريسي
عنوان مجله: مهندسي حمل و نقل
از صفحه: ۵۲۳
تا صفحه: ۵۴۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Analysis and modeling of impact of Information and Communication Technology on activity-based travel behavior of transportation system users by structural equation modeling

نویسندگان: پيمان اشكرف, علي ادريسي
عنوان مجله: TECHNOLOGY REVIEW
از صفحه: ۶۴۵
تا صفحه: ۶۶۵

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Transportation network reliability in emergency response

نویسندگان: علي ادريسي, مهدي نوري نژاد, matthew roorda
عنوان مجله: TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW
از صفحه: ۵۶
تا صفحه: ۷۳

سال: ۱۳۹۳

ROUTING OF REAL RELIEF DEMAND ASSESSMENT TEAMS IN DISASTER MANAGEMENT

نویسندگان: علي نادي نجف آبادي, علي ادريسي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A multi-agent optimization formulation of earthquake disaster prevention and management

نویسندگان: علي ادريسي, حسين پورزاهدي, حبيب ا... نصيري, مهدي نوري نژاد
عنوان مجله: EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH
از صفحه: ۲۶۱
تا صفحه: ۲۷۵