تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

طراحي سيستم و ساختاردهي شاخص هاي كارشايسته براساس تئوري درآمدشناسي

نام اساتید: احمد اصل حداد, مجيد ميرزايي قزاني, دنيا رحماني, دنيا رحماني, محمد جواد ثابت
Ahmad Asal Hadad, Majid Mirzaee Ghazani, Donya Rahmani, Donya Rahmani,
نام دانشجو : بنت الهدي بيات

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

تجزيه و تحليل رفتار سرمايه گذران خرد متاثر از سوگيريها ي احساسي شناختي

نام اساتید: احمد اصل حداد, اميرعباس نجفي, سيد بابك ابراهيمي, سيد محمد هاشمي نژاد, سيد بابك ابراهيمي
Ahmad Asal Hadad, Amir Abbas Najafi, Seyed Babak Ebrahimi, , Seyed Babak Ebrahimi
نام دانشجو : علي كياني اسلاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

برنامه ريزي توسعه يكپارچه سيستم توليد و انتقال برق با در نظرگرفتن برنامه هاي پاسخ به تقاضا و سياستهاي انرژي

نام اساتید: احمد اصل حداد, رضا رمضانيان, دنيا رحماني, علي حاج آقابزرگي, دنيا رحماني
Ahmad Asal Hadad, Reza Ramezanian, Donya Rahmani, , Donya Rahmani
نام دانشجو : احسان خرازاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

شناسائي و الويت بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد زنجيره تأمين در صنايع غذايي

نام اساتید: احمد اصل حداد, عبدالله آقايي, عبدالله آقايي, مرتضي بكي حسكويي
Ahmad Asal Hadad, Abdollah Aghaei, Abdollah Aghaei,
نام دانشجو : منوچهر نكوئي ساماني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

بررسي اجزاي دو پونت و امكان به كارگيري آن در تحليل ها و محاسبات اقتصادي زنجيره تامين .

نام اساتید: احمد اصل حداد, فريد خوش الحان, عماد روغنيان, مرتضي بكي حسكويي
Ahmad Asal Hadad, Faried Khoshalhan, Emad Roghanian,
نام دانشجو : سپيده كرمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

ارائه مدلي جهت اعتبار سنجي مشتريان بانكي با استفاده از تكنيكهاي داده كاوي

نام اساتید: احمد اصل حداد, سميه عليزاده, محمدجعفر تارخ, محمد فتحيان, محمدجعفر تارخ
Ahmad Asal Hadad, Somayeh Alizadeh, Mohammad Jafar Tarokh, , Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : سيما فروغي راد

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

ارائه يك مدل برنامه ريزي توسعه پايدار نيروگاه هاي توليد انرژي الكتريسيته در شرايط عدم قطعيت

نام اساتید: احمد اصل حداد, رضا رمضانيان, دنيا رحماني, هادي صاحبي, دنيا رحماني
Ahmad Asal Hadad, Reza Ramezanian, Donya Rahmani, , Donya Rahmani
نام دانشجو : ميلاد رحيمي مقدم

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

به كارگيري DSS با هدف بهينه‌سازي تصميم‌گيري گروهي (درصنعت آسانسور)

نام اساتید: احمد اصل حداد, مصطفي ستاك, مصطفي ستاك, مجيد نوجوان
Ahmad Asal Hadad, Mostafa Setak, Mostafa Setak,
نام دانشجو : سهيل صادقي بروجني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

مدلسازي جهت بهينه سازي و كاهش هزينه‌ها در معاملات

نام اساتید: احمد اصل حداد, حميد شهرياري, مرتضي بكي, حميد شهرياري
Ahmad Asal Hadad, Hamid Shahriari, , Hamid Shahriari
نام دانشجو : عليرضا خليفه

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۰۶

تشخيص نفوذ با استفاده از روشهاي داده كاوي

نام اساتید: احمد اصل حداد, سميه عليزاده, شهريار محمدي, حجت اله حميدي
Ahmad Asal Hadad, Somayeh Alizadeh, Shahriar Mohammadi, Hojatollah Hamidi
نام دانشجو : محمدحسين قيامتيون

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

بهبود مديريت پروژه با رويكرد كارت امتيازي متوازن با تعريف شاخصهاي جديد

نام اساتید: احمد اصل حداد, سيدجواد حسيني نژاد, ياسر صميمي
Ahmad Asal Hadad, Seyed Javad Hosseininezhad, Yaser Samimi
نام دانشجو : كيوان رضائي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

مديريت ريسك سرمايه گذاري در انتخاب پروژه هاي نفتي:مطالعه موردي شركت ملي نفت ايران

نام اساتید: احمد اصل حداد, عماد روغنيان, مجتبي صالحي, ياسر صميمي
Ahmad Asal Hadad, Emad Roghanian, Mojtaba Salehi, Yaser Samimi
نام دانشجو : محمدامين برون

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

توسعه يك روش ارزشگذاري بر اساس شرايط ايران براي عرضه اوليه

نام اساتید: احمد اصل حداد, اميرعباس نجفي, مجيد شيخ محمدي, اميرعباس نجفي
Ahmad Asal Hadad, Amir Abbas Najafi, Majied Sheikh Mohammadi, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : سيدعليرضا بابازاده ولوكلائي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

بررسي و تحليل رفتار سهام شركتهاي عضو سازمان بورس با استفاده از داده كاوي

نام اساتید: احمد اصل حداد, مجتبي صالحي, مجتبي صالحي, بابك تيمورپور
Ahmad Asal Hadad, Mojtaba Salehi, Mojtaba Salehi,
نام دانشجو : زينب حاج ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

توسعه ابزارهاي هوشمندي تجاري درراستاي كمك به تصميم گيري مديران سازمان ها

نام اساتید: احمد اصل حداد, مهرداد كازروني, شهريار محمدي, شهريار محمدي
Ahmad Asal Hadad, Mehrdad Kazerooni, Shahriar Mohammadi, Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : سعيده مختاري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

مقايسه مديريت ارتباط با مشتريان در باشگاه هاي فوتبال درايران وبرخي كشورها ونقش ان درموقعيت اقتصادي

نام اساتید: احمد اصل حداد, حجت اله حميدي, حجت اله حميدي
Ahmad Asal Hadad, Hojatollah Hamidi, Hojatollah Hamidi
نام دانشجو : حميد اسحق چوبر

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

الگوريتم هاي ذخيره و شناسايي اثرانگشت و نحوه استفاده ازآنهادرپرداخت هاي الكترونيكي -الكترونيكي

نام اساتید: احمد اصل حداد, فريد خوش الحان, فريد خوش الحان
Ahmad Asal Hadad, Faried Khoshalhan, Faried Khoshalhan
نام دانشجو : امير حبيبي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۵

ارائه يك مدلسيستم پشتيباني تصميم گيري جهت كاهش هزينه تمام شده درزنجيره تامين

نام اساتید: احمد اصل حداد, رسول شفايي, فريد خوش الحان, فريد خوش الحان
Ahmad Asal Hadad, Rasoul Shafaei, Faried Khoshalhan, Faried Khoshalhan
نام دانشجو : حجت زارع

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۵

قيمت گذاري پويا و مديريت زنجيره تامين

نام اساتید: احمد اصل حداد, شهريار محمدي, محمدجعفر تارخ, محمدجعفر تارخ
Ahmad Asal Hadad, Shahriar Mohammadi, Mohammad Jafar Tarokh, Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : اعظم تبريزي زرين قبائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۶

بررسي عوامل موثر در پذيرش بانكداري همراه از سوي مشتريان

نام اساتید: احمد اصل حداد, شهريار محمدي, محمدجعفر تارخ
Ahmad Asal Hadad, Shahriar Mohammadi, Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : ريحانه زماني اشني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

بكارگيري و استفاده از مفهوم BSC در ارزيابي پروژه

نام اساتید: احمد اصل حداد, عماد روغنيان
Ahmad Asal Hadad, Emad Roghanian
نام دانشجو : رامين جوادي مرند

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۷

شناخت درآمد و كاربرد آن در اقتصاد مهندسي مطالعه موردي:تفكيك ارزش افزوده محصولات

نام اساتید: احمد اصل حداد, عبدالله آقايي
Ahmad Asal Hadad, Abdollah Aghaei
نام دانشجو : محسن شائيان

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

بكارگيري فناوري اطلاعات به منظور كاهش قيمت و افزايش فروش

نام اساتید: احمد اصل حداد, مصطفي عابدزاده كلهرودي, عبدالله آقايي, عبدالله آقايي
Ahmad Asal Hadad, Mostafa Abedzadeh Kalhordi, Abdollah Aghaei, Abdollah Aghaei
نام دانشجو : محمد راهرواحمدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

بررسي روش نرخ بازگشت سرمايه داخلي تحت محيط فازي

نام اساتید: احمد اصل حداد, اميرعباس نجفي
Ahmad Asal Hadad, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : سيدحميد خاتمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۷

تحليل رفتار زنجيره بحراني در مديريت پروژه

نام اساتید: احمد اصل حداد, رسول شفايي, اميرعباس نجفي, اميرعباس نجفي
Ahmad Asal Hadad, Rasoul Shafaei, Amir Abbas Najafi, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : امير محمدقلي سنقري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۲

ارائه يك راه حل جديددر نحوه محاسبه نرخ بازگشت سرمايه داخلي

نام اساتید: احمد اصل حداد, حميد شهرياري, عماد روغنيان, اميرعباس نجفي
Ahmad Asal Hadad, Hamid Shahriari, Emad Roghanian, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : بهنام بابائي سعيد آبادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

ارزيابي كارآيي روشهاي تشخيص الگوهاي پيمايشي كاربر با استفاده از كاوش در كاربري وب در محيط هاي آموزشي مبتني بر وب

نام اساتید: احمد اصل حداد, سميه عليزاده, فريد خوش الحان, فريد خوش الحان
Ahmad Asal Hadad, Somayeh Alizadeh, Faried Khoshalhan, Faried Khoshalhan
نام دانشجو : مهدي پازوكي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

مطالعه رابطه بين نرخ بازده سهام و تورم در ايران با رويكرد تغييرات ماركوفي

نام اساتید: احمد اصل حداد, رسول شفايي, رسول شفايي
Ahmad Asal Hadad, Rasoul Shafaei, Rasoul Shafaei
نام دانشجو : حميدرضا رحمني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

مطالعه امكان سنجي انتشار اوراق بهادار فاجعه آميز در ايران

نام اساتید: احمد اصل حداد, عبدالله آقايي, عبدالله آقايي
Ahmad Asal Hadad, Abdollah Aghaei, Abdollah Aghaei
نام دانشجو : مصطفي گرگاني فيروزجائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

استفاده از روش فرآيند تحليل شبكه اي فازي و BSC براي اندازه گيري كارآيي CRM

نام اساتید: احمد اصل حداد, عماد روغنيان, محمدجعفر تارخ, اميرعباس نجفي
Ahmad Asal Hadad, Emad Roghanian, Mohammad Jafar Tarokh, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : شهيده ناصري اصفهاني

تاریخ:

برسي ميزان ريسك كارتهاي اعتباري

نام اساتید: احمد اصل حداد
Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : شهريار دهقاني

تاریخ:

بررسي وضعيت كارت هاي اعتباري در ايران

نام اساتید: احمد اصل حداد
Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : سميه معلمي

تاریخ:

بررسي روش هاي كسب و كار الكترونيكي از طريق كارت هاي هوشمند پرداخت شده جهت دسترسي به كانال هاي كد شده ماهواره

نام اساتید: احمد اصل حداد
Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : منا گل كار

تاریخ:

تدوين دستورالعمل اجرائي براي ايجاد شكست كارها در مديريت پروژه ها

نام اساتید: احمد اصل حداد, احمدرضا تحسيري
Ahmad Asal Hadad, Ahmad Reza Tahsiri
نام دانشجو : مهرداد ساكت

تاریخ:

بررسي و مقايسه حملات بر شبكه هاي حسگر بي سيم - الكترونيكي

نام اساتید: احمد اصل حداد
Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : نادر جباري

تاریخ:

مقايسه مديريت ارتباط بامشتريان درباشگاههاي فوتبال درايران و برخي كشورهاونقش آن درموفقيت اقتصادي-الكترونيكي

نام اساتید: احمد اصل حداد
Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : حميد اسحق چوبر

تاریخ:

صرف ريسك در قراردادهاي آتي سكه طلا

نام اساتید: احمد اصل حداد
Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : شاهين ازگمي

تاریخ:

تشخيص نفوذ با استفاده از روش هاي داده كاوي

نام اساتید: سميه عليزاده, شهريار محمدي, احمد اصل حداد, سميه عليزاده
Somayeh Alizadeh, Shahriar Mohammadi, Ahmad Asal Hadad, Somayeh Alizadeh
نام دانشجو : محمدحسين قيامتيون

تاریخ:

ارائه مدلي براي تعيين ميزان تاثير تغييرات قيمت بنزين بر چند شاخص اقتصادي

نام اساتید: احمد اصل حداد, مجتبي صالحي
Ahmad Asal Hadad, Mojtaba Salehi
نام دانشجو : امين سهل البيع

تاریخ:

بررسي تاثير به كار گيري مديريت سيستم اطلاعات در بهبود مديريت زنجيره تامين نفتي با هدف اقتصاد مقاومتي

نام اساتید: احمد اصل حداد
Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : فرشته بوژمهراني

تاریخ:

روشي جهت تحليل درآمدهاي صنايع با بهره گيري از ابزار سيستم ديناميك مطالعه موردي صنايع نساجي ، پوشاك .

نام اساتید: احمد اصل حداد, ناصر صفايي
Ahmad Asal Hadad, Nasser Safaie
نام دانشجو : زهرا كرابي

تاریخ:

ارائه ي مدلي به منظور باز مهندسي معماري سازماني با تاكيد بر تجزيه و تحليل صورت هاي مالي .

نام اساتید: احمد اصل حداد
Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : پوريا فتحعلي ممقاني

تاریخ:

بررسي مقايسه اي دقت پيش بيني مدلهاي منتخب قيمت گذاري دارائي هاي سرمايه اي .( مطالعه موردي صنايع منتخب بورس)

نام اساتید: احمد اصل حداد, سيد بابك ابراهيمي
Ahmad Asal Hadad, Seyed Babak Ebrahimi
نام دانشجو : ميلاد احمدپور

تاریخ:

ارائه مدل ارزش گذاري خودروي دست دوم بر مبناي تحليل داده هاي تعادل بازار به منظور طراحي استراتژي

نام اساتید: سميه عليزاده, احمد اصل حداد
Somayeh Alizadeh, Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : سينا حسن زاده

تاریخ:

بهينه سازي سبد سرمايه گذاري از رمز ارزها و ساير دارائي هاي مالي

نام اساتید: احمد اصل حداد
Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : نسيم كاباران زادقديم

تاریخ:

محاسبه ريسك نقدينگي بانكي با استفاده از روشهاي ناپارامتريك

نام اساتید: احمد اصل حداد, مجيد ميرزايي قزاني
Ahmad Asal Hadad, Majid Mirzaee Ghazani
نام دانشجو : اسما نوريان

تاریخ:

طراحي مدل تحقيق در عمليات تبادلات دو جانبهاي براي كاهش اثرات منفي

نام اساتید: احمد اصل حداد, ياسر صميمي
Ahmad Asal Hadad, Yaser Samimi
نام دانشجو : زهرا طلبي