از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي نانواپتيك و فتونيك

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ تا تاریخ :

عضو كارگروه بازنگري در شيوه هاي آموزش

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ تا تاریخ :

مدير گروه هاي مخابرات ميدان و موج و مخابرات سيستم

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ تا تاریخ :

عضو هيات داوري بيست و ششمين جشنواره ي انتخاب دانشجوي نمونه سال 96

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۰۱

عضو كميته علمي برگزاري چهارمين كنفرانس بين المللي فناوري موج و ميليمتري و تراهرتز

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ تا تاریخ :

سرپرست آز مايكروويو

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

عضو كميته كنفرانس مهندسي برق

از تاریخ : تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۰۵

تدوين درس نانواپتيك ونانو فوتونيك