سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

A new formula in evaluating the effects of soil gradations and vegetation on surface flow caused by precipitation

نویسندگان: سيامك بوداقپور, بيات سرمدي بهاران
عنوان مجله: International Journal of Hydrology
از صفحه: ۱۱۵
تا صفحه: ۱۲۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Estimating chlorophyll-A concentration in the Caspian Sea from MODIS images using artificial neural networks

نویسندگان: سيامك بوداقپور, هاجرسادات علي زاده مقدم, محمدرضا حاج بابايي, سيدحميدرضا توليتي
عنوان مجله: Environmental Engineering Research
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Evaluation of different natural additives effects on the composting process of source separated feces in resource-oriented sanitation systems

نویسندگان: هاشمي شروين, سيامك بوداقپور, هان مويونگ
عنوان مجله: ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هندوستان / India

Stochastical Model to Predict the Environmental Pollutions Caused by Vehicle Tire Wears Abrasion in Tehran Iran

نویسندگان: سيامك بوداقپور
عنوان مجله: International Journal of Research Studies in Science, Engineering and Technology
از صفحه: ۱۵
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

Measurement of indoor radon gas concentration and assessment of health risk in Tehran Iran

نویسندگان: مهشيد شهبازي سحراني, سيامك بوداقپور, محمد مير محمدي
عنوان مجله: International Journal of Environmental Science and Technology
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۷

Prediction of Ground-Level Air Pollution Using Artificial Neural network in tehran

نویسندگان: افشين خشند, مهشيد شهبازي سحراني, حميدرضا كمالان, سيامك بوداقپور
عنوان مجله: Anthropogenic Pollution Journal
از صفحه: ۶۱
تا صفحه: ۶۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

استفاده از جاذب هاي طبيعي در كاهش هيدروكربن هاي نفتي فاضلاب صنايع نفت (مطالعه موردي پالايشگاه نفت تهران)

Use of natural absorber to reduce petroleum carbohydrate from oil industries wastewater (Case Study Tehran oil refinery)

نویسندگان: حميد باقري, فريدون وفايي, سيامك بوداقپور, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
عنوان مجله: پژوهش اب ايران
از صفحه: ۱۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۵

بررسي بر اساس خاك هاي تجزيه پذير و پتانسيل تجزيه پذيري انها در منطقه كوير سمنان ايران

The Study Based on Collapsible Soils and Their Collapse Potentials in Semnan Desert Area in Iran

نویسندگان: سيامك بوداقپور
عنوان مجله: international journal of scientific and engineering research
از صفحه: ۵۴۶
تا صفحه: ۵۵۵

سال: ۱۳۹۵

مدل سازي ارزيابي كيفي حبله رودتحت شرايط گوناگون هيدرولوژيكي

Water Quality Evaluation Modeling for the Hablehrood River under Various Hydrological Conditions

نویسندگان: سيامك بوداقپور, شروين هاشمي, فريد هاشمي, سته انگل
عنوان مجله: Modern Environmental Science and Engineering
از صفحه: ۴۷۰
تا صفحه: ۴۷۵

سال: ۱۳۹۵

مقايسه كاربردي مدلهاي نگهدارنده اب در خاك

Comparing the Applicability of Soil Water Retention Models

نویسندگان: شروين هاشمي, فريد ها شمي, سيامك بوداقپور, ست آنجل
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE
از صفحه: ۱۱۴
تا صفحه: ۱۱۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

ارزيابي عملكرد و مدل سازي راكتور غشا و فرآيندهاي غشايي مستغرق درمان تركيبي فاضلاب شهري و صنعتي با استفاده از تابع پايه اي شعاعي شبكه هاي عصبي مصنوعي

Performance evaluation and modeling of a submerged membrane bioreactor treating combined municipal and industrial wastewater using radial basis function artificial neural networks

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد باقري, سيامك بوداقپور, مجيد احتشامي, زهرا باقري
عنوان مجله: Journal of Environmental Health Science and Engineering
از صفحه: ۱۳
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Dynamic high orde numerical manifold method based on weighted residual method

نویسندگان: حسن قاسم زاده, محمد علي رمضان پور, سيامك بوداقپور
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING
از صفحه: ۵۹۶
تا صفحه: ۶۱۹

سال: ۱۳۹۳

نقش خاك بنتونيت و كربن اكتيو در جذب هيدرو كربن هاي آروماتيك حلقوي ناشي از پساب هاي آلوده در پالايشگاه نفت تهران

نویسندگان: حميد باقري, فريدون وفايي, سيامك بوداقپور, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
عنوان مجله: زمين شناسي محيط زيست
از صفحه: ۳۷
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: عربستان / Saudi Arabia

برآورد اثرات زيست محيطي سيلاب با استفاده از تكنيك هاي نقشه برداري منطقه سيل در هليل رود كرمان

Estimation of flood environmental effects using flood zone mapping techniques in Halilrood Kerman Iran

نویسندگان: سيامك بوداقپور, مجيد باقري, زهرا باقري
عنوان مجله: ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

اثرات زيست محيطي آهك بر ويژگي هاي مكانيكي تثبيت بسته به بافت خاك

Environmental Effects of Lime on Mechanical Characteristics of Stabilized Closed-texture Soils

نویسندگان: سيامك بوداقپور, فرهاد مجدزاده مقدم
عنوان مجله: International Journal of Geology
از صفحه: ۶۰
تا صفحه: ۶۴

سال: ۱۳۹۲

استفاده از مدل هاي استوكاستيك 1 در مدل سازي و بررسي تغييرات كل جامدات معلق 2 و رسوب در رودخانه (مطالعه موردي حوضه آبريز ليقوان چاي)

Using Stochastic Modeling Techniques to Predict the Changes of Total Suspended Solids and Sediments in Lighvan Chai Catchment Area in Iran

نویسندگان: سيامك بوداقپور, مجيد باقري, زهرا باقري
عنوان مجله: Journal of River Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۰

مطالعه موردي ذرات سبك توسعه داده شده دانه هاي رسي (ليكا) در ژئوتكنيك و كاربرد آن در گلخانه

A Study on Light Expended Clay Aggregate(LECA) in a Geotechnical View and its Application on Greenhouse and Greenroof Cultivation

نویسندگان: سيامك بوداقپور, شروين هاشمي
عنوان مجله: International Journal of Geology
از صفحه: ۵۹
تا صفحه: ۶۳

سال: ۱۳۹۰

پيش بيني ميزان غلظت آلاينده هاي هواي تهران با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي

نویسندگان: سيامك بوداقپور, امير چرخستاني
عنوان مجله: فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۰

مروري بر وجود كروم در سيمان و راه حل هاي محيطي براي كنترل اثرات آن

A review on the existence of chrome in cement and environmental remedies to control its effects

نویسندگان: سيامك بوداقپور, نادر بيگلري جو, سياوش احمدي
عنوان مجله: International Journal of Geology
از صفحه: ۶۲
تا صفحه: ۶۷

سال: ۱۳۹۰

اثر منابع آلاينده بر تغييرات اكسيژن محلول و دما مطالعه موردي (رودخانه قزل اوزن)

The Effect of Pollutants Dissolved Oxygen and Temperature Change (Case Study Ghezel-Ozen River

نویسندگان: سيامك بوداقپور
عنوان مجله: journal of water sciences research
از صفحه: ۲۷
تا صفحه: ۳۵

سال: ۱۳۹۰

اثرات نشت نفت در مناطق اطراف پالايشگاه ايران

Effects of leaking out oil in areas around Iran s refineries

نویسندگان: سيامك بوداقپور
عنوان مجله: International Journal of the Physical Sciences
از صفحه: ۳۷۱۵
تا صفحه: ۳۷۲۲

سال: ۱۳۸۸

بررسي اثر الاينده هاي خروجي از كارخانه هاي سيمان سازي در اطراف تهران

Investigation of the effect of outlet pollutants of cement production industries around Tehran and approaches to control and eliminate pollutants

نویسندگان: سيامك بوداقپور, عليرضا جديدي
عنوان مجله: International Journal of the Physical Sciences
از صفحه: ۴۸۶
تا صفحه: ۴۹۵

سال: ۱۳۸۷

محل برگزاری: يونان / Greece

Introduction of a Mathematical Storage Function Model Based on lumping Process of Infiltration Theory

نویسندگان: سيامك بوداقپور, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيدامين آرمان هاشمي منفرد
عنوان مجله: WSEAS Transactions on Environment and Development
از صفحه: ۴۶۹
تا صفحه: ۴۷۴

سال: ۱۳۸۷

محل برگزاری: يونان / Greece

اثرات زيست محيطي استخراج نامنظم شن از رودخانه تخت

Environmental Effects of Irregular Extracting of Gravel from River Beds

نویسندگان: سيامك بوداقپور, سيدامين آرمان هاشمي منفرد
عنوان مجله: WSEAS Transactions on Environment and Development
از صفحه: ۴۳۰
تا صفحه: ۴۳۵

سال: ۱۳۸۷

Role of landfills in increasing greenhouse gases emission Case study Tehran landfills methan emission rate measure by landgem model

نویسندگان: Leila Ahmadi, سيامك بوداقپور, A Ahmadi
عنوان مجله: IOP Conference Series Earth and Environmental Science (EES)
از صفحه: ۲۸۲۰۰۷
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۸۶

بررسي اثرات زيست محيطي فرسايش حوزه و برداشت هاي بي رويه شن و ماسه رودخانه گرگانرود با استفاده از روش PSIAC

Environmental effects of erosion areas and uncontrolled harvesting of Sand Gorganroud using PSIAC

نویسندگان: سيامك بوداقپور, عليرضا جديدي
عنوان مجله: فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست
از صفحه: ۲۳۹
تا صفحه: ۲۴۷