محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

مطالعه آزمايشگاهي ميراگر نوين اصطكاكي تنظيم شونده هوشمند

نویسندگان: حميد رحماني ساماني, اميرپيمان زندي, سيدمسعود ميرطاهري

Hamid Rahmani samani, Amir Peyman Zandi, Seyed Masoud Mirtaheri

عنوان همایش: نهمين كنفرانس ملي و سومين كنفرانس بين المللي سازه و فولاد

9th National and 3rd International Conference on Steel & Structure

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

اثر سايش و حرارت ناشي از بارگذاري ديناميكي بر رفتار هيسترزيس ميراگرهاي اصطكاكي

نویسندگان: حميد رحماني ساماني, حميد ميرزائي فرد, سيدمسعود ميرطاهري

hamid rahmani samani, , Seyed Masoud Mirtaheri

عنوان همایش: دومين همايش ملي مهندسي سازه ايران

2nd National Conference on Iranian Structural Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۱

Passive control of structures utilizing cylindrical frictional dampers

نویسندگان: حميد ميرزائي فرد, حميد رحماني ساماني, سيدمسعود ميرطاهري

, , Seyed Masoud Mirtaheri

عنوان همایش: همايش ملي مهندسي عمران كاربردي و دستاوردهاي نوين

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۸

كاربرد آلياژهاي حافظه دار شكلي در سازه هاي بتني

نویسندگان: حسين خورشيدي ميانائي, سيدمسعود ميرطاهري, نادر فنائي

Hossein Khorshidi Mianaei, Seyed Masoud Mirtaheri, Nader Fanaei

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران

2nd national conference on new material and structures

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

ارزيابي لرزه اي سازه هاي مجهز به ميراگر اصطكاكي سيلندري

نویسندگان: حميد ميرزائي فرد, سيدمسعود ميرطاهري, حميد رحماني ساماني

, Seyed Masoud Mirtaheri,

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering