محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

مدلسازي محيط متخلخل حاوي سيال براي مخازن نفتي در روش چاه پيمايي گاما-گاما

نویسندگان: فاطمه سادات رسولي, سيدفرهاد مسعودي

Fateme Sadat Rasouli, Seyed Farhad Masoudi

عنوان همایش: بيست و ششمين كنفرانس هسته اي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

بررسي اثر نحوه توزيع نانوذرات طلا در سلول بر فاكتور افزايش دوز در براكي تراپي تومورهاي چشمي

نویسندگان: فهيمه سادات درياباري, سيدفرهاد مسعودي, فاطمه سادات رسولي

Fahime sadat Daryabari, Seyed Farhad Masoudi, Fateme Sadat Rasouli

عنوان همایش: بيست و ششمين كنفرانس هسته اي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

تخمين برد پروتون در روش PBCT بوسيله آشكارسازي گاماي آني

Prompt gamma detection for proton range verification in proton boron capture therapy (PBCT)

نویسندگان: مهسا محمديان, سيدفرهاد مسعودي, فاطمه سادات رسولي

Mahsa Mohammadian, Seyed Farhad Masoudi, Fateme Sadat Rasouli

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي شتابگرهاي ذرات و كاربردهاي آن

4th Iranian Particle Accelerator Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

طراحي و ساخت حفاظ كامپوزيتي چشمه نوتروني 241Am-Be با استفاده از پليمر پلي متيل متاكريلات حاوي اسيدبوريك و پودر پلي اتيلن ساخته شده به روش پليمريزاسيون درجا

نویسندگان: شقايق شهرام, سيدفرهاد مسعودي, شروين احمدي, اسمعيل بيات

Shaghayegh Shahram, Seyed Farhad Masoudi, sHERVIN aHMADI, Esmaeel Baiat

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران 1398

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

بررسي اثر نحوه توزيع نانوذرات طلا در سلول بر فاكتور افزايش دوز در پرتودرماني خارجي

نویسندگان: فهيمه سادات درياباري, سيدفرهاد مسعودي, فاطمه سادات رسولي

Fahime sadat Daryabari, Seyed Farhad Masoudi, Fateme Sadat Rasouli

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران 1397

The Annual Physics Conference of Iran 1397

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

بهينه سازي مجموعه شكل دهنده طيف در روش BNCT جهت درمان تومورهاي سطحي توسط چشمه فوتونوترون با استفاده از كد شبيه سازي MCNPX

نویسندگان: هديه سادات قياسي, سيدفرهاد مسعودي

Hedie sadat Ghiasi, Seyed Farhad Masoudi

عنوان همایش: بيست و چهارمين كنفرانس هسته اي ايران

24th Iranian nuclear conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

بررسي اثر موقعيت مكاني بدن انسان بر روي دوز گاما ناشي از كف پوش هاي گرانيتي با استفاده از كد MCNPX

نویسندگان: مطهره كفالتي, سيدفرهاد مسعودي, اكبر عباسي

Motahareh Kefalati, Seyed Farhad Masoudi, Akbar Abbasi

عنوان همایش: بيست و چهارمين كنفرانس هسته اي ايران

24th Iranian nuclear conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

امكانسنجي ايجاد باريكه نوتروني بر اساس شتابدهنده سيكلوترون كرج به منظور BNCT

نویسندگان: محمدرضا سنائي, ياسر كاسه ساز, سيدفرهاد مسعودي

Mohammadreza Sanaei, Yaser Kasesaz, Seyed Farhad Masoudi

عنوان همایش: بيست و چهارمين كنفرانس هسته اي ايران

24th Iranian nuclear conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

طراحي طيف نوترون حرارتي بر پايه استفاده از شتابدهنده هاي خطي الكترون با انرژي هاي مختلف

نویسندگان: هديه سادات قياسي, سيدفرهاد مسعودي

Hedie sadat Ghiasi, Seyed Farhad Masoudi

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران 1396

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

وابستگي ارزش ميله هاي كنترل راكتور تهران به دماي سوخت،خنك و خلا

نویسندگان: احمد لشكري, مائده ياري, سيدفرهاد مسعودي

Ahmad lashkari, Maedeh Yari, Seyed Farhad Masoudi

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران 1396

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

بهبود اثر ميله هاي كنترل بروي كاليبراسيون توان راكتور تهران

نویسندگان: احمد لشكري, زهرا برومند, سيدفرهاد مسعودي

ahmad lashkari, Zahra Boromand, Seyed Farhad Masoudi

عنوان همایش: بيست و سومين كنفرانس هسته اي ايران

23rd Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

آناليزز اثر ميله هاي كنترل بروي پارامتر ايمني راكتور تهران در شرايط گذرا

نویسندگان: احمد لشكري, مينا ترابي, سيدفرهاد مسعودي, فرخ خوش احوال, مائده ياري

ahmad lashkari, mina torabi, Seyed Farhad Masoudi, farrokh khsh ahval, Maedeh Yari

عنوان همایش: بيست و سومين كنفرانس هسته اي ايران

23rd Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

آناليز تجربي و عددي اثر ميله هاي كنترل بروي كاليبراسيون توان راكتور تهران

نویسندگان: احمد لشكري, زهرا برومند, سيدفرهاد مسعودي, مينا ترابي

, Zahra Boromand, Seyed Farhad Masoudi, Mina Torabi

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

بهينه سازي چشمه هاي فوتونوتروني بر پايه شتابدهنده ي ليناك MeV 18 براي درمان تومورهاي پوستي با استفاده از كد شبيه سازي MCNPX

نویسندگان: مريم حريف بيلندي, سيدفرهاد مسعودي, محمد محسن حاتمي

Maryam Harifbilandi, Seyed Farhad Masoudi, Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

آناليز اثر ميله هاي كنترل بروي پارامتر ايمني راكتور تهران

نویسندگان: احمد لشكري, مينا ترابي, سيدفرهاد مسعودي, مسعود امين مظفري, زهرا برومند

, Mina Torabi, Seyed Farhad Masoudi, , Zahra Boromand

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

طراحي هدف چندمنظوره براي چشمه هاي نوتروني مبتني بر شتابدهنده الكترون جهت استفاده در BNCT

نویسندگان: فاطمه سادات رسولي, سيدفرهاد مسعودي

Fatemeh Sadat Rasouli, Seyed Farhad Masoudi

عنوان همایش: بيست ودومين كنفرانس هسته اي ايران

22nd Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

بررسي برد پرتوهاي پروتون با توزيع انرژي اوليه در ماده هدف به روش تحليلي

نویسندگان: فاطمه سادات رسولي, سيدفرهاد مسعودي

Fatemeh Sadat Rasouli, Seyed Farhad Masoudi

عنوان همایش: بيست ودومين كنفرانس هسته اي ايران

22nd Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

بررسي اثر طراحي مجموعه شكل دهنده طيف بر دوز پوست در درمان به روش BNCT

نویسندگان: سيدفرهاد مسعودي, زهرا احمدي گنجه, محمد اسلامي كلانتري

Seyed Farhad Masoudi, ,

عنوان همایش: بيست ودومين كنفرانس هسته اي ايران

22nd Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

استفاده از پلاك طلا و آلياژ طلا در براكي تراپي تومور مري جهت كاهش دوز رسيده به بافت سالم

نویسندگان: شكوفه براتيان, سيدفرهاد مسعودي, سميه اسدي

Shekofe Baratian, Seyed Farhad Masoudi, Somayeh Asadi

عنوان همایش: بيست ودومين كنفرانس هسته اي ايران

22nd Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

Ocular Brachytherapy Dosimetry for 103 Pd and 125 I in the Presence of Gold Nanoparticles Monte Carlo Study

نویسندگان: سميه اسدي, مهدي واعظ زاده, محمد وحيديان, مهديه مرغچوئي, سيدفرهاد مسعودي

Somayeh Asadi, Mehdi Vaezzadeh, Mohammad Vahidian, MAHDIEH MARGHCHOIE, Seyed Farhad Masoudi

عنوان همایش:

International Conference on Translational Research in Radio-Oncology Physics for Health in Europe (ICTR-PHE 2016)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۲

روش تحليلي براي محاسبه احتمال رخ دادن برهم كنش هاي غيركشسان هسته اي پروتو ن ها در تركيبات

نویسندگان: فاطمه سادات رسولي, سيدفرهاد مسعودي

Fatemeh Sadat Rasouli, Seyed Farhad Masoudi

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران 1394

The Annual Physics Conference of Iran 1394

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

روش تحليلي براي محاسبات دزيمتري پرتوهاي پروتون در تركيبات ناهمگن

نویسندگان: فاطمه سادات رسولي, سيدفرهاد مسعودي

Fatemeh Sadat Rasouli, Seyed Farhad Masoudi

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران

21st Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

بررسي اثر تعريف تركيبات بافت چشم بر روي نتايج دزيمتري در پروتون تراپي تومورهاي چشمي

نویسندگان: شيوا كشازرع, سيدفرهاد مسعودي, فاطمه سادات رسولي

Shiva Keshavarze, Seyed Farhad Masoudi, Fatemeh Sadat Rasouli

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران

21st Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۵

Robustness of topological quantum memories Comparative study of surface codes vs color codes

نویسندگان: سيد سعيد سيوف جهرمي, سيدفرهاد مسعودي, مهدي كارگريان, كاي اشميت

Seyed Saeed Soyouf Jahromi, Seyed Farhad Masoudi, ,

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي اطلاعات كوانتومي

International Iran Conference on Quantum Information

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۷

بررسي اثر مشخصه هاي فصل مشترك بر مشخصه ي جريان-ولتاژ

نویسندگان: ژاله ابراهيمي نژاد, سيدفرهاد مسعودي

, Seyed Farhad Masoudi

عنوان همایش: بيستمين گردهمايي فيزيك ماده چگال و مدرسه فيزيك مواد نرم و زيستي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۷

پايداري حافظه هاي كوانتومي توپولوژيك رنگي تحت اثر اختلال آيزينگ

نویسندگان: سيد سعيد سيوف جهرمي, سيدفرهاد مسعودي, مهدي كارگريان, اشميت كاي

Seyed Saeed Soyouf Jahromi, Seyed Farhad Masoudi, ,

عنوان همایش: بيستمين گردهمايي فيزيك ماده چگال و مدرسه فيزيك مواد نرم و زيستي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۱

رسانندگي متنتوب سطوح رشد يافته به روش نشست بالستيكي ذرات ميله اي

نویسندگان: الهام شرف الديني, حسين حمزه پور, سيدفرهاد مسعودي

Elham Sharafedini, Hossein Hamzehpour, Seyed Farhad Masoudi

عنوان همایش: ششمين كنفرانس فيزيك آماري، ماده چگال نرم و سيستم هاي پيچيده

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

طراحي طيف نوتروني با استفاده از شتابدهنده پروتوني جهت استفاده درBNCT

نویسندگان: زهرا احمدي گنجه, سيدفرهاد مسعودي

Zahra Ahmadi ganje, Seyed Farhad Masoudi

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي شتاب دهنده ها و كاربرد آن ها

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۳

اثرات تنش هاي مغناطيسي بر روي حافظه هاي كوانتومي توپولوژيكي

نویسندگان: سيد سعيد سيوف جهرمي, سيدفرهاد مسعودي, مهدي كارگريان, كاي اشميت

Seyed Saeed Soyouf Jahromi, Seyed Farhad Masoudi, ,

عنوان همایش: اولين كنفرانس اطلاعات كوانتومي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴

طراحي اتاق درمان BNCT براي چشمه مولد نوترون D-T

نویسندگان: مهدي پور ياوي, سيدفرهاد مسعودي, فائزه رحماني

, Seyed Farhad Masoudi,

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران 1392

Annual Physics Conference of Iran 1392

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴

بهينه سازي و طراحي BSA براي چشمه فوتونوترون جهت درمان تومورهاي عمقي مغز به روش BNCT

نویسندگان: فاطمه ترابي, سيدفرهاد مسعودي, فائزه رحماني

, Seyed Farhad Masoudi,

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران 1392

Annual Physics Conference of Iran 1392

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴

بررسي دز انباشت شده ناشي از ماده شكافت پذير موجود در هدف فوتونونروني در روش BNCT مبتني بر شتاب دهنده الكترون

نویسندگان: فاطمه ترابي, فائزه رحماني, سيدفرهاد مسعودي

, , Seyed Farhad Masoudi

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران 1392

Annual Physics Conference of Iran 1392

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۸

بررسي ترابرد الكتروني از ساختار دو سدي مغناطيسي داراي سطوح مشترك ناهموار

نویسندگان: ژاله ابراهيمي نژاد, سيدفرهاد مسعودي

, Seyed Farhad Masoudi

عنوان همایش: نوزدهمين گردهمايي فيزيك ماده ي چگال

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۸

بررسي زبري و تخلخل سطوح رشد يافته بوسيله نشست بالستيكي ذرات با اندازه هاي مختلف

نویسندگان: الهام شرف الديني, سيدفرهاد مسعودي, حسين حمزه پور

Elham Sharafedini, Seyed Farhad Masoudi, Hossein Hamzehpour

عنوان همایش: نوزدهمين گردهمايي فيزيك ماده ي چگال

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۸

گذار فاز كوانتومي در كدهاي رنگي توپولوژيكي

نویسندگان: سيد سعيد سيوف جهرمي, سيدفرهاد مسعودي, مهدي كارگريان, كاي اشميت

Seyed Saeed Soyouf Jahromi, Seyed Farhad Masoudi, ,

عنوان همایش: نوزدهمين گردهمايي فيزيك ماده ي چگال

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۸

نویسندگان: سيدفرهاد مسعودي

Seyed Farhad Masoudi

عنوان همایش: نوزدهمين گردهمايي فيزيك ماده ي چگال