تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طراحي و ساخت يك هيبريد متعامد پهن باند چند لايه

نام اساتید: سيدآرش احمدي, زهرا قطان كاشاني, زهرا قطان كاشاني, اسفنديار مهرشاهي
Seyed Arash Ahmadi, Zahra Ghatan Kashani, Zahra Ghatan Kashani,
نام دانشجو : مهري حسني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طراحي و ساخت تركيب كننده پهن باند توان بالا براي كاربرد تلويزيون ديجيتال

نام اساتید: سيدآرش احمدي, توكل پاكيزه, توكل پاكيزه, اسفنديار مهرشاهي
Seyed Arash Ahmadi, Tavakol Pakizeh, Tavakol Pakizeh,
نام دانشجو : مليكا مومن زاده

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

طراحي و ساخت تقويت كننده توان متوازن در باند VHF با استفاده از هيبريد متعامد فشرده

نام اساتید: سيدآرش احمدي, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان, اسفنديار مهرشاهي
Seyed Arash Ahmadi, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian,
نام دانشجو : محمدرضا صالحي پور اناري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

طراحي و ساخت فيلترهاي تنظيم پذير مسطح در باند VHF و UHF

نام اساتید: سيدآرش احمدي, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان, اسفنديار مهرشاهي
Seyed Arash Ahmadi, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian,
نام دانشجو : محمدرضا يوسفي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

طراحي و ساخت سنتز كننده سيگنال FMCW با استفاده از حلقه قفل شونده فاز

نام اساتید: سيدآرش احمدي, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان, اسفنديار مهرشاهي
Seyed Arash Ahmadi, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian,
نام دانشجو : داود سير

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

طراحي و ساخت تقويت كننده كلاس J با توان 5 وات با استفاده از ترانزيستور GaN و ساختار متوازن در فركانس 5/2 گيگاهرتز براي كاربرد Wimax

نام اساتید: سيدآرش احمدي, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان, عباس فاضل ذاكري
Seyed Arash Ahmadi, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian,
نام دانشجو : اميراردلان فرازمند

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

طراحي و ساخت ضرب كننده فركانسي 1 گيگا هرتز به 2 گيگا هرتز و تحليل پايداري غير خطي آن

نام اساتید: سيدآرش احمدي, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان, عباس فاضل ذاكري
Seyed Arash Ahmadi, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian,
نام دانشجو : هانيه مهربان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

طراحي و ساخت تقويت كننده ي توان 100 وات در باند فركانسي L

نام اساتید: سيدآرش احمدي, سميه چماني, سميه چماني, علي بنايي
Seyed Arash Ahmadi, Somayyeh Chamaani, Somayyeh Chamaani,
نام دانشجو : توحيد نعيمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

" طراحي و ساخت نوسان ساز تنظيم پذير كم نويز در باند C با استفاده از تشديدگر مجتمع شده در زير لايه (SIW) و اندازه گيري ضريب گذردهي الكتريكي مواد

نام اساتید: سيدآرش احمدي, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان, كريم محمدپور اقدم
Seyed Arash Ahmadi, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian,
نام دانشجو : علي نورائي يگانه

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

طراحي و ساخت نوسان ساز كنترل شونده با ولتاژ در باند S با استفاده از مشدد موج آهسته

نام اساتید: سيدآرش احمدي, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان, محمد نشاط
Seyed Arash Ahmadi, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian,
نام دانشجو : مريم فيضي خواجه ايم

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

طراحي و ساخت تقويت كننده توان اشباع شده و پربازده در فركانس راديويي 2 گيگاهرتز و با توان خروجي بيش از dBm 34.7

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, سيدآرش احمدي, حسين شمسي, حسين شمسي
Mahdi Ehsanian Mofrad, Seyed Arash Ahmadi, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi
نام دانشجو : حامد فروزنده هفشجاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

طراحي و ساخت نوسانساز كم نويز در باندS به وسيله مشدد قابل SIWو بهينه سازي نويز فاز با روش تابع حساسيت ضربه

نام اساتید: سيدآرش احمدي, سميه چماني, سميه چماني, رضا صراف شيرازي
Seyed Arash Ahmadi, Somayyeh Chamaani, Somayyeh Chamaani,
نام دانشجو : مرتضي يوسفي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۸

طراحي و ساخت تقسيم كننده توان مايكرواستريپ با ايزولاسيون بالا

نام اساتید: حسين شمسي, سيدآرش احمدي, سميه چماني, سميه چماني
Hossein Shamsi, Seyed Arash Ahmadi, Somayyeh Chamaani, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : حامد شاهي قره آغاجي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

طراحي و ساخت كوپلر استريپ لاين 50dB جهتي پهن باند در محدوده ي فركانسي 30 تا 1000 مگاهرتز و توان 200 وات

نام اساتید: سيدآرش احمدي, سيدعبدالله ميرطاهري, سيدعبدالله ميرطاهري
Seyed Arash Ahmadi, Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : مهدي طاهرخاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

طراحي و ساخت يك فيلتر ميان گذر پهن باند مايكرو استريپي با استفاده از ساختار زمين ناقص شده

نام اساتید: سيدآرش احمدي, سميه چماني, سميه چماني
Seyed Arash Ahmadi, Somayyeh Chamaani, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : علي مختاراني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

طراحي و ساخت يك نمونه آنتن آرايه فازي در باند C و بهينه سازي باندهاي كناري

نام اساتید: سيدآرش احمدي, سميه چماني, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان
Seyed Arash Ahmadi, Somayyeh Chamaani, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : شيرين رمضان زاده يزدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳

طراحي و سلخت فيلتر ميكرواستريپ ميانگذر پهن باند با تضعيف خارج باند بهبود يافته

نام اساتید: سيدآرش احمدي, سيدعبدالله ميرطاهري, سيدعبدالله ميرطاهري
Seyed Arash Ahmadi, Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : معين نوائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي و شبيه سازي ساختار گذار خط مايكرو استريپ( Microstrip line) به موجبر شكاف برجسته (RGW) از طريق اسلات تعبيه شده در صفحه زمين

نام اساتید: علي خالقي, سيدآرش احمدي, سيدعبدالله ميرطاهري, سيدعبدالله ميرطاهري
Ali Khaleghi, Seyed Arash Ahmadi, Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : بابك مولائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي وساخت هايبريد 90 درجه فراپهن باند با توان بالا

نام اساتید: سيدآرش احمدي, سميه چماني, سميه چماني
Seyed Arash Ahmadi, Somayyeh Chamaani, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : مهدي عليرضائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

طراحي و ساخت آنتن آرايه خطي دوقطبي با تيلت الكتريكي در صفحه ي عمودي براي شبكه LTE

نام اساتید: سيدآرش احمدي, سميه چماني, سميه چماني
Seyed Arash Ahmadi, Somayyeh Chamaani, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : خديجه يوسفي آرپاچائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۶

شبيه سازي ، طراحي و ساخت نوسان ساز كنترل شونده با ولتاژ كم نويز در باند S(2-4Ghz)

نام اساتید: سيدآرش احمدي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
Seyed Arash Ahmadi, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh
نام دانشجو : آزاده شهپري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۴

طراحي و ساخت فيلتر ميان گذر مايكرواستريپ با قابليت تغيير فركانس مركزي

نام اساتید: حسين شمسي, سيدآرش احمدي, سميه چماني, سميه چماني
Hossein Shamsi, Seyed Arash Ahmadi, Somayyeh Chamaani, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : علي ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

طراحي، شبيه سازي و ساخت بلوك كم نويز(LNB) در باند X

نام اساتید: سيدعبدالله ميرطاهري, سيدآرش احمدي, علي خالقي, علي خالقي
Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Arash Ahmadi, Ali Khaleghi, Ali Khaleghi
نام دانشجو : هادي قبادي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت تقويت كننده توان 10 وات با بازده بالا در باند Ku با استفاده از ترانزيستور با فن آوري 0.25um Gan on Sic HEMT

نام اساتید: سيدآرش احمدي, علي خالقي, علي خالقي
Seyed Arash Ahmadi, Ali Khaleghi, Ali Khaleghi
نام دانشجو : شاهين خاكي صديق

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

طراحي يك تشخيص دهنده هوشمند خطا در يك اسيلاتور كنترل شونده با ولتاژ

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, سيدآرش احمدي, اميرمسعود سوداگر, اميرمسعود سوداگر
Mahdi Ehsanian Mofrad, Seyed Arash Ahmadi, Amir Masoud Sodagar, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : حميد ايمان

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت تقويت كننده كم نويز پهن باند متوازن در باند L

نام اساتید: سيدآرش احمدي, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان
Seyed Arash Ahmadi, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : اميرحسين جندقي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

پياده سازي روش بهينه سازي تكامل تدريجي (DE) در طراحي آنتن رفلكتوري ماهواره GEO در باند KU

نام اساتید: سيدآرش احمدي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
Seyed Arash Ahmadi, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh
نام دانشجو : مجتبي خسروي دانش

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

طراحي و شبيه سازي يك تقويت كننده كم نويز در باند Ku در تكنولوژي CMOS 0.18ms

نام اساتید: حسين شمسي, سيدآرش احمدي, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند
Hossein Shamsi, Seyed Arash Ahmadi, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : صابر عباس زاده بالنگا

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۱

طراحي، شبيه سازي و ساخت يك رادار M-sequence UWB براي تخمين پارامترهاي ديوار

نام اساتید: سيدعبدالله ميرطاهري, سيدآرش احمدي, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان
Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Arash Ahmadi, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : جليل حيدري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۰۸

طراحي و ساخت فيلتر پايين گذر مايكرواستريپ براي بخش باند گيرنده هاي موج ميليمتري

نام اساتید: حسين شمسي, سيدآرش احمدي, مهدي احسانيان مفرد, مهدي احسانيان مفرد
Hossein Shamsi, Seyed Arash Ahmadi, Mahdi Ehsanian Mofrad, Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : عليرضا نوري تبار

تاریخ:

بهبود نويز فاز نوسان ساز پوش-پوش مبتني بر مشدد SIW فعال

نام اساتید: سيدآرش احمدي
Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : مهدي عليرضايي

تاریخ:

طراحي و ساخت آنتن آرايه فازي محموله يك ماهواره مخابراتي با پوشش سلولي

نام اساتید: سيدآرش احمدي
Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : الهام شريفي مقدم

تاریخ:

طراحي و ساخت كوپلر ميكرواستريپ دندان اره اي در بازه فركانسي 500 مگاهرتز تا 3000 مگاهرتز

نام اساتید: سيدآرش احمدي
Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : فرزين رضايي

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي يك تقويت كننده توان پهن باند با استفاده از روش فركانس حقيقي

نام اساتید: سيدآرش احمدي
Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : حميدرضا شفقتي هشجين

تاریخ:

طراحي و ساخت يك آنتن فعال با توان بالا بر پايه ترانزيستورGaN HEMT

نام اساتید: سيدآرش احمدي
Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : حمزه لطفي