سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Analyzing the trade-off between CO2 emissions and passenger service level in the airline industry Mathematical modeling and constructive heuristic

نویسندگان: مهدي جلاليان, سعيده غلامي, رضا رمضانيان
عنوان مجله: JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
از صفحه: ۲۵۱
تا صفحه: ۲۶۶

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Multi-period and multi-resource operating room scheduling under uncertainty A case study

نویسندگان: محمدمهدي والي سير, سعيده غلامي, رضا رمضانيان
عنوان مجله: COMPUTERS and INDUSTRIAL ENGINEERING
از صفحه: ۵۴۹
تا صفحه: ۵۶۸

سال: ۱۳۹۵

ارائ الگوريتم هاي كارآمد براي حل مساله زمانبندي جريان كارگاهي انعطاف پذير با ماشين هاي موازي غيرمرتبط و زمان هاي راه اندازي وابسته به توالي با هدف كمينه سازي مجموع زودكرد و ديركرد

نویسندگان: سعيده غلامي, فرزانه رجائي ابيانه
عنوان مجله: مديريت توليد و عمليات
از صفحه: ۶۸
تا صفحه: ۸۲

سال: ۱۳۹۵

Multi-period and multi-resource operating room scheduling and rescheduling using a rolling horizon approach a case study

نویسندگان: محمدمهدي والي سير, سعيده غلامي, رضا رمضانيان
عنوان مجله: journal of industrial and systems engineering
از صفحه: ۹۷
تا صفحه: ۱۱۵

سال: ۱۳۹۵

Exploring energy efficiency and service quality of airlines with cruise speed control

نویسندگان: سعيده غلامي, مهدي جلاليان, رضا رمضانيان
عنوان مجله: iranian journal of operations research
از صفحه: ۴۳
تا صفحه: ۶۸

سال: ۱۳۹۴

Multi-objective flexible flow shop scheduling with unexpected arrivals of new jobs

نویسندگان: شهرام انتظاري, سعيده غلامي
عنوان مجله: Applied Mathematics in Engineering Management and Technology
از صفحه: ۱۷۲
تا صفحه: ۱۸۱

سال: ۱۳۹۴

Bi-objective Optimization for Just in Time Scheduling Application to the Two-Stage Assembly Flow Shop Problem

نویسندگان: سحر تديني راد, سعيده غلامي, رسول شفايي, Hany Seidgar
عنوان مجله: Journal of Quality Engineering and Production Optimization
از صفحه: ۲۱
تا صفحه: ۳۲

سال: ۱۳۹۴

مدل شبكه ي لجستيك معكوس چند محصولي-چند سطحي در شرايط احتمالي

نویسندگان: راهله ايرجي, سعيده غلامي
عنوان مجله: مهندسي صنايع و مديريت شريف
از صفحه: ۵۳
تا صفحه: ۶۴

سال: ۱۳۹۴

A comparison of algorithms for minimizing the sum of earliness and tardiness in hybrid flow-shop scheduling problem(Unrelated parallel machines and sequence-dependent setup times)

نویسندگان: فرزانه رجائي ابيانه, سعيده غلامي
عنوان مجله: journal of industrial and systems engineering
از صفحه: ۶۷
تا صفحه: ۸۵

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: كانادا / Canada

A new effective algorithm for on-line robot motion planning

نویسندگان: حسن جعفرزاده, سعيده غلامي, رضا بشيرزاده
عنوان مجله: Decision Science Letters
از صفحه: ۱۲۱
تا صفحه: ۱۳۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايسلند / Iceland

A Hybrid Genetic Algorithm for the Generalized Traveling Salesman Problem

نویسندگان: حسن جعفرزاده, سعيده غلامي, ذاكري
عنوان مجله: Jokull
از صفحه: ۳۱
تا صفحه: ۵۴

سال: ۱۳۹۲

Robust Scheduling for Three-machine Robotic Cell Using Interval Data

نویسندگان: سعيده غلامي, فائزه ديمه
عنوان مجله: journal of industrial and systems engineering
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۸۶

A New Solution for the Cyclic Multiple-Part Type Three-Machine Robotic Cell Problem based on the Particle Swarm Meta-heuristic

نویسندگان: عيس نخعي كمال آبادي, سعيده غلامي, علي ميرزائي
عنوان مجله: journal of industrial and systems engineering
از صفحه: ۳۰۴
تا صفحه: ۳۱۷