تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

طراحي شبكه لجستيك معكوس چند معياره براي توليد محصولات ثانويه از مواد بازيافتني

نام اساتید: سعيده غلامي, دنيا رحماني, پرويز فتاحي, دنيا رحماني
Saeideh Gholami, Donya Rahmani, , Donya Rahmani
نام دانشجو : سيده زينب مدني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

مدلسازي مسئله انتخاب تركيب بهينه سرمايه گذاري در استفاده ازمنابع انرژي در صنعت برق

نام اساتید: سعيده غلامي, مجيد ميرزايي قزاني, سيد بابك ابراهيمي, سيد بابك ابراهيمي, نسيم غنبر طهراني
Saeideh Gholami, Majid Mirzaee Ghazani, Seyed Babak Ebrahimi, Seyed Babak Ebrahimi,
نام دانشجو : رضا خسروي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

پيشنهاديه رساله

نام اساتید: سعيده غلامي
Saeideh Gholami
نام دانشجو : فاطمه گنجي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

مدلسازي مسئله لجستيك سبز در يك شبكه حمل و نقل شهري

نام اساتید: سعيده غلامي, دنيا رحماني, رضا رمضانيان, رضا رمضانيان, اعظم دخت صفي صمغ آبادي
Saeideh Gholami, Donya Rahmani, Reza Ramezanian, Reza Ramezanian,
نام دانشجو : فائزه فلاحيان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

زمانبندي چند منبعي و چند دوره اي اتاق عمل

نام اساتید: سعيده غلامي, رضا رمضانيان, دنيا رحماني, عماد روغنيان, فرناز برزين پور
Saeideh Gholami, Reza Ramezanian, Donya Rahmani, Emad Roghanian,
نام دانشجو : محمدمهدي والي سير

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

زمان بندي سبز يكپارچه منابع فرودگاهي با درنظر گرفتن سطح خدمت دهي به مسافران

نام اساتید: سعيده غلامي, رضا رمضانيان, رسول شفايي, فرناز برزين پور, عماد روغنيان
Saeideh Gholami, Reza Ramezanian, Rasoul Shafaei, , Emad Roghanian
نام دانشجو : مهدي جلاليان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

مدلسازي رياضي مسأله زمانبندي بخش جراحي و بخش مراقبتهاي بعد از آن با در نظر گرفتن زمان غير قطعي فعاليتها

نام اساتید: سعيده غلامي, دنيا رحماني, مجتبي صالحي, فرناز برزين پور, رضا بشيرزاده
Saeideh Gholami, Donya Rahmani, Mojtaba Salehi, , Reza Bashirzadeh
نام دانشجو : ابوطالب ملكي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

مسأله زمانبندي جريان كارگاهي چرخه‌اي انعطاف پذير در سلولهاي رباتيك "

نام اساتید: سعيده غلامي, رسول شفايي, فرناز برزين پور, رسول شفايي
Saeideh Gholami, Rasoul Shafaei, , Rasoul Shafaei
نام دانشجو : مرضيه سادات نقوي الحسيني ابيازني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

"مدلسازي مسأله مسيريابي وسيله نقليه چند قرارگاهي با زمان سفر غيرقطعي و محدوديت بارگيري

نام اساتید: سعيده غلامي, عبدالله آقايي, ياسر صميمي, ياسر صميمي, آرمين جباراده
Saeideh Gholami, Abdollah Aghaei, Yaser Samimi, Yaser Samimi,
نام دانشجو : اميد زارعي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

ارائه مدلي براي انتخاب بهينه مشتريان در مسئله مسيريابي وسايل نقيله

نام اساتید: سعيده غلامي, مصطفي ستاك, عماد روغنيان, عماد روغنيان
Saeideh Gholami, Mostafa Setak, Emad Roghanian, Emad Roghanian
نام دانشجو : بهروز آرمان مهر

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

ارائه يك مدل رياضي براي مسئله زمانبندي جريان توليد كارگاهي انعطاف پذير در شرايط عدم قطعيت

نام اساتید: سعيده غلامي, فرناز برزين پور, رسول شفايي, رسول شفايي
Saeideh Gholami, , Rasoul Shafaei, Rasoul Shafaei
نام دانشجو : شهرام انتظاري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

مدلسازي مسئله مديريت زنجيره تامين فرآورده هاي خوني و ارائه روش حل

نام اساتید: سعيده غلامي, محمدمهدي سپهري, رضا رمضانيان, رضا رمضانيان
Saeideh Gholami, , Reza Ramezanian, Reza Ramezanian
نام دانشجو : علي اكبر كردي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

زمانبندي استوار براي سلولهاي روباتيك در شرائط عدم قطعيت

نام اساتید: سعيده غلامي, رسول شفايي, رضا بشيرزاده, رضا بشيرزاده
Saeideh Gholami, Rasoul Shafaei, Reza Bashirzadeh, Reza Bashirzadeh
نام دانشجو : فائزه ديمه

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بهينه سازي جريان كارگاهي چند هدفه با در نظر گرفتن زمان آماده سازي وابسته به توالي

نام اساتید: سعيده غلامي, رسول شفايي, رضا بشيرزاده, رضا بشيرزاده
Saeideh Gholami, Rasoul Shafaei, Reza Bashirzadeh, Reza Bashirzadeh
نام دانشجو : سيده نيلوفر رضواني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

مدلسازي مسئله تعويض ابزار در سلول هاي رباتيك

نام اساتید: سعيده غلامي, فريد خوش الحان, رضا بشيرزاده, رضا بشيرزاده
Saeideh Gholami, Faried Khoshalhan, Reza Bashirzadeh, Reza Bashirzadeh
نام دانشجو : محسن نيك فر

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۲۵

مساله سلول روباتيك با دو نگهدارنده در محيط چرخه خالص در حالت دو معياره

نام اساتید: سعيده غلامي
Saeideh Gholami
نام دانشجو : سينا ستوده

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۰۱

تحليل حركت يك روبات با دو نگهدارنده در يك سلول روباتيك انعطاف پذير با قطعات متفاوت

نام اساتید: سعيده غلامي
Saeideh Gholami
نام دانشجو : فواد فتحي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

تحليل شبكه لجستيك معكوس در شرايط احتمالي و غير قطعي

نام اساتید: سعيده غلامي, مصطفي عابدزاده كلهرودي, مصطفي عابدزاده كلهرودي
Saeideh Gholami, Mostafa Abedzadeh Kalhordi, Mostafa Abedzadeh Kalhordi
نام دانشجو : راهله ايرجي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

تحليل مساله زمانبندي سيستم جريان كارگاهي انعطاف پذير و ارائه الگوريتم هاي حل آن

نام اساتید: سعيده غلامي, رسول شفايي
Saeideh Gholami, Rasoul Shafaei
نام دانشجو : فرزانه رجائي ابيانه

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

طراحي مسير حركت روبات در شرايط محيطي پويا

نام اساتید: سعيده غلامي
Saeideh Gholami
نام دانشجو : حسن جعفرزاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بهينه سازي مسائل بهداشت عمومي جهت پاسخ هاي اضطراري و اقدامات متقابل پزشكي

نام اساتید: سعيده غلامي, رسول شفايي, مصطفي عابدزاده كلهرودي, مصطفي عابدزاده كلهرودي
Saeideh Gholami, Rasoul Shafaei, Mostafa Abedzadeh Kalhordi, Mostafa Abedzadeh Kalhordi
نام دانشجو : محسن بهرماني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

ارائه يك روش فراابتكاري براي حل مساله زمان بندي جريان كارگاهي تركيبي

نام اساتید: سعيده غلامي, رسول شفايي, رضا بشيرزاده, رضا بشيرزاده
Saeideh Gholami, Rasoul Shafaei, Reza Bashirzadeh, Reza Bashirzadeh
نام دانشجو : وحيد موسي لو

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

ارائه

نام اساتید: سعيده غلامي, رضا بشيرزاده, رضا بشيرزاده
Saeideh Gholami, Reza Bashirzadeh, Reza Bashirzadeh
نام دانشجو : نيما بابائي كليجي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

طراحي وتحليل مدل شبكه لجستيك معكوس دو هدفه و ارائه يك الگوريتم فرابتكاري كارآمد براي حل آن

نام اساتید: سعيده غلامي, فريد خوش الحان, مصطفي ستاك, مصطفي ستاك
Saeideh Gholami, Faried Khoshalhan, Mostafa Setak, Mostafa Setak
نام دانشجو : حيدر اسكندري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بهينه سازي تعداد تعويض ابزارهاي عملياتي در يك سلول توليدي انعطاف پذير

نام اساتید: سعيده غلامي, رضا بشيرزاده, رضا بشيرزاده
Saeideh Gholami, Reza Bashirzadeh, Reza Bashirzadeh
نام دانشجو : هادي سرمدي

تاریخ:

تحليل مسئله زمانبندي در محيط محاسبات ابري

نام اساتید: سعيده غلامي
Saeideh Gholami
نام دانشجو : مسلم آشنا

تاریخ:

ارائه مدل رياضي براي طراحي شبكه زنجيره تامين محصولات كشاورزي حساس به زمان تحت شرايط عدم قطعيت

نام اساتید: سعيده غلامي, دنيا رحماني
Saeideh Gholami, Donya Rahmani
نام دانشجو : مهران قريه ميرزايي

تاریخ:

مدل سازي مساله برنامه ريزي حمل و نقل با در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي و بهينه سازي مصرف سوخت

نام اساتید: سعيده غلامي
Saeideh Gholami
نام دانشجو : محسن محمدي كپته

تاریخ:

رساله

نام اساتید: سعيده غلامي
Saeideh Gholami
نام دانشجو : فاطمه گنجي

تاریخ:

بررسي اثر الگوريتمهاي هوش مصنوعي و تحليل كلان داده ها در دستيابي به جايگيري رقابتي بهينه در فضاي كسب وكار كشور

نام اساتید: سعيده غلامي
Saeideh Gholami
نام دانشجو : سيدمحمدامين توسلي راد