از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ تا تاریخ :

مدير گروه هاي آموزشي نرم افزار و هوش مصنوعي

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ تا تاریخ :

رئيس اداره فناوري اطلاعات دانشكده مهندسي برق