سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Customized query auto-completion and suggestion A review

نویسندگان: صاعده طاهري, سعيد فرضي
عنوان مجله: INFORMATION SYSTEMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: اتريش / Austria

MDPCluster: a swarm-based community detection algorithm in large-scale graphs

نویسندگان: مهسا فزوني شيرجيني, سعيد فرضي, امين نيك انجام
عنوان مجله: COMPUTING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A novel clustering algorithm for attributed graphs based on K-medoid algorithm

نویسندگان: سعيد فرضي, كيانيان سحر
عنوان مجله: JOURNAL OF EXPERIMENTAL and THEORETICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A comprehensive study of online event tracking algorithms in social networks

نویسندگان: مهسا صيفي كار, سعيد فرضي
عنوان مجله: JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE
از صفحه: ۱۶۵۵۵۱۵۱۸
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A preordering model based on phrasal dependency tree

نویسندگان: سعيد فرضي, هشام فيلي, سحر كيانيان
عنوان مجله: Digital Scholarship in the Humanities
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Katibeh A Persian news summarizer using the novel semi-supervised approach

نویسندگان: سعيد فرضي, سحر كيانيان
عنوان مجله: Digital Scholarship in the Humanities
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A neural reordering model based on phrasal dependency tree for statistical machine translation

نویسندگان: سعيد فرضي, Heshaam Faili, Sahar Kianian
عنوان مجله: Intelligent Data Analysis
از صفحه: ۱۱۶۳
تا صفحه: ۱۱۸۳