سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Practical Approach for Reliability-Based Inspection Planning of Jacket Platforms Using Bayesian Networks

نویسندگان: حسين غلامي كليشمي, بهروز عسگريان, سعيد اصيل قره باغي
عنوان مجله: ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Search and rescue optimization algorithm: A new optimization method for solving constrained engineering optimization problems

نویسندگان: امير شباني, بهروز عسگريان, Miguel Salido, سعيد اصيل قره باغي
عنوان مجله: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Application of Kalman filtering in optimized semi-active control of fixed metal platforms under earthquake

نویسندگان: نيلوفر هنرپرست, بهروز عسگريان, سعيد اصيل قره باغي
عنوان مجله: OCEAN ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۸

Speeding up the stress analysis of hollow circular FGM cylinders by parallel Finite Element Method

نویسندگان: سعيد اصيل قره باغي, نگين نيكنام
عنوان مجله: Numerical Methods in Civil Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Reshaping of a Double-Curvature Arch Dam Using APSO Algorithm to Increase Safety

نویسندگان: عليرضا اسعدي, سعيد اصيل قره باغي, حسن ميرزا بزرگ, سيداميرحسين روح زمين
عنوان مجله: Dam Engineering
از صفحه: ۱۷۱
تا صفحه: ۱۸۶

سال: ۱۳۹۸

A Proposed Damping Coefficient of Quick Adaptive Galerkin Finite Volume Solver for Elasticity Problems

نویسندگان: سعيدرضا صباغ يزدي, طيبه اميري, سعيد اصيل قره باغي
عنوان مجله: Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics
از صفحه: ۵۶
تا صفحه: ۷۹

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

A New Optimization Algorithm Based on Search and Rescue Operations

نویسندگان: امير شباني, بهروز عسگريان, سعيد اصيل قره باغي, Miguel A. Salido, Adriana Giret
عنوان مجله: MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

Lateral stability analysis of steel tapered thin-walled beams under various boundary conditions

نویسندگان: معصومه سلطاني, سعيد اصيل قره باغي, F. Mohri
عنوان مجله: Numerical Methods in Civil Engineering
از صفحه: ۱۳
تا صفحه: ۲۵

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Time-Variant Ultimate Reliability Analysis of Jacket Platforms Considering a New Probabilistic Corrosion Model for the Persian Gulf

نویسندگان: حسين غلامي كليشمي, بهروز عسگريان, سعيد اصيل قره باغي
عنوان مجله: JOURNAL OF OFFSHORE MECHANICS AND ARCTIC ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME
از صفحه: ۶۱۶۰۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Simulation of 2D linear crack growth under constant load using GFVM and two-point displacement extrapolation method

نویسندگان: سعيدرضا صباغ يزدي, آروين فرهود, سعيد اصيل قره باغي
عنوان مجله: APPLIED MATHEMATICAL MODELLING
از صفحه: ۶۵۰
تا صفحه: ۶۶۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Towards an understanding of the marine fouling effects on VIV of circular cylinders a probe into the chaotic features

نویسندگان: مصطفي زين الديني, آرش بختياري, سعيد اصيل قره باغي
عنوان مجله: NONLINEAR DYNAMICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۳۹۷

بهينه سازي وزن قاب هاي سه بعدي در ساختمان هاي قاب خمشي فولادي متوسط با استفاده از تحليل ديناميكي طيفي و روش هاي محاسبات نرم و مقايسه نتايج

Optimizing the Weight of 3D Intermediate Steel Moment frame by Spectrum Dynamic Analysis and Soft Computing Algorithm and Comparing Results

نویسندگان: حميدرضا عباسيان جهرمي, سعيد اصيل قره باغي, محمدصادق اسحقي خانقاه
عنوان مجله: مهندسي عمران اميركبير
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

A new meta-heuristic optimization algorithm using star graph

نویسندگان: سعيد اصيل قره باغي, علي كاوه, محمد اردلان اصل
عنوان مجله: Smart Structures and Systems
از صفحه: ۹۹
تا صفحه: ۱۱۴

سال: ۱۳۹۶

Estimating Shear Strength of Short Rectangular Reinforced Concrete Columns Using Nonlinear Regression and Gene Expression Programming

نویسندگان: سيدبهرام بهشتي اول, حسام الدين كتابداري, سعيد اصيل قره باغي
عنوان مجله: Structures
از صفحه: ۱۳
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

Modal Analysis of Two-Dimensional Beams Using Parallel Finite Element Method

نویسندگان: سروش حيدري, سعيد اصيل قره باغي
عنوان مجله: Scientia Iranica
از صفحه: ۲۷۶۲
تا صفحه: ۲۷۷۵

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

A new hybrid optimization algorithm based on path projection

نویسندگان: سعيد اصيل قره باغي, محمد اردلان اصل
عنوان مجله: STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
از صفحه: ۷۰۷
تا صفحه: ۷۱۹

سال: ۱۳۹۶

ارائه يك مدل احتمالاتي براي توزيع خوردگي يكنواخت در سكوهاي ثابت فلزي در خليج فارس

نویسندگان: بهروز عسگريان, حسين غلامي كليشمي, سعيد اصيل قره باغي
عنوان مجله: مهندسي دريا
از صفحه: ۵۹
تا صفحه: ۷۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

On the ratcheting response of circular steel pipes subject to cyclic inelastic bending A closed-form analytical solution

نویسندگان: مصطفي زين الديني, محمد معتمدي, سعيد اصيل قره باغي, G.A.R. Parke
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
از صفحه: ۲۴۳
تا صفحه: ۲۵۷

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

In-plane and out-of-plane waves in nanoplates immersed in bidirectional magnetic fields

نویسندگان: كيوان كياني, سعيد اصيل قره باغي, بهمن مهري
عنوان مجله: STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
از صفحه: ۶۵
تا صفحه: ۷۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ايران / Iran

ارزيابي موردي قابليت اعتماد لرزه اي ساختمان هاي بتني قالب تونلي با احتساب ت ثير پديده ي اندركنش خاك و سازه

نویسندگان: وحيد محسنيان, سعيد اصيل قره باغي, سيدبهرام بهشتي اول
عنوان مجله: علوم و مهندسي زلزله
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Chaotic particle swarm optimization in optimal active control of shear buildings

نویسندگان: سعيد اصيل قره باغي, احسان زنگوئي
عنوان مجله: STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
از صفحه: ۳۴۷
تا صفحه: ۳۵۷

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ايران / Iran

NEW META-HEURISTIC OPTIMIZATION ALGORITHM USING NEURONAL COMMUNICATION

نویسندگان: سعيد اصيل قره باغي, محمد اردلان اصل
عنوان مجله: دانشگاه علم و صنعت International Journal of Optimaization in Civil Engineering
از صفحه: ۴۱۳
تا صفحه: ۴۳۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ژاپن / Japan

Seismic evaluation of existing arch dams and massed foundation effects

نویسندگان: حسن ميرزا بزرگ, مهدي ورمزياري, سعيد اصيل قره باغي
عنوان مجله: SOILS AND FOUNDATIONS
از صفحه: ۳۷
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: روسيه / Russia

A comparative study of rock wedge stability of an arch dam abutment subjected to static and seismic loading

نویسندگان: حسن ميرزا بزرگ, مهدي ورمزياري, سيدمعين الدين حسيني, سعيد اصيل قره باغي
عنوان مجله: Soil Mechanics and Foundation Engineering
از صفحه: ۲۹۲
تا صفحه: ۳۰۰

سال: ۱۳۹۳

Application of artificial intelligence in generating artificial accelerograms using Kanai-Tajimi model

نویسندگان: سعيد اصيل قره باغي, عابد محقق
عنوان مجله: RESEARCH JOURNAL OF RECENT SCIENCES
از صفحه: ۱۲۰
تا صفحه: ۱۲۹