تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

بهينه سازي اتصال گير دار تير به ستون با دو مقطه كاهش يافته

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي, نادر فنائي, محمدرسول دلفاني, جناب آقاي دكتر شروين ملكي, محمدرسول دلفاني
Saeed Asil Gharebaghi, Nader Fanaei, Mohammad Rasoul Delfani, , Mohammad Rasoul Delfani
نام دانشجو : رضا فمي تفرشي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

شبيه سازي ارتعاش ورق با رفتار خطي تحت اثر بارگذاري متحرك نقطه اي به كمك محاسبات موازي روي كارت گرافيك

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي, حسن ميرزا بزرگ, حسن ميرزا بزرگ, جناب آقاي دكتر فياض رحيم زاده
Saeed Asil Gharebaghi, Hasan Mirza Bozorg, Hasan Mirza Bozorg,
نام دانشجو : مهربد جناني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

بررسي امكان كنترل نيمه فعال آني يك سكوي دريايي به كمك محاسبات پر بازده

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي, بهروز عسگريان, بهروز عسگريان, جناب آقاي دكتر شريف شاه بيك
Saeed Asil Gharebaghi, Behrooz Asgarian, Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : پريا شريف زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

آناليز ديناميكي ديسك هاي چرخان مقطع متغير ساخته شده از مواد مدرج تابعي تحت تحريك محور اتصال

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي, كيوان كياني, حسن ميرزا بزرگ, حسن ميرزا بزرگ, جناب آقاي دكتر علي نيكخو
Saeed Asil Gharebaghi, Kyvan Kieyani, Hasan Mirza Bozorg, Hasan Mirza Bozorg,
نام دانشجو : سيدميثم ابراهيمي مطلق

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

آناليز ارتعاشات صفحات دايره اي چرخان ساخته شده از مواد مدرج تابعي با محور دوران خارج از مركز

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي, كيوان كياني, حسن ميرزا بزرگ, حسن ميرزا بزرگ, جناب آقاي دكتر علي نيكخو
Saeed Asil Gharebaghi, Kyvan Kieyani, Hasan Mirza Bozorg, Hasan Mirza Bozorg,
نام دانشجو : فاطمه جلالي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

كاربرد سخت افزار كارت گرافيك در تحليل ديناميكي خطي به روش اجزاء محدود

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي, كيوان كياني, كيوان كياني, جناب آقاي دكتر علي نيكخو
Saeed Asil Gharebaghi, Kyvan Kieyani, Kyvan Kieyani,
نام دانشجو : علي موتمني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

بهينه سازي به روشهاي كلاسيك - فراكاوشي و كاربرد آنها در طراحي محيطهاي پيوسته

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي, سيدبهرام بهشتي اول, حسن ميرزا بزرگ, بهروز عسگريان, حسين كاوه, حسين رحامي
Saeed Asil Gharebaghi, Seyed Bahram Beheshti Avval, Hasan Mirza Bozorg, Behrooz Asgarian, ,
نام دانشجو : محمد اردلان اصل

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

توليد يك ركورد مصنوعي زلزله با استفاده از تبديل هيلبرت- هوانگ

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي, نادر فنائي
Saeed Asil Gharebaghi, Nader Fanaei
نام دانشجو : مهناز حاجي جعفري توران پشتي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

شبيه سازي ارتعاش ورق با رفتار خطي تحت اثر بار متمركز متحرك به روش تفاضل محدود موازي

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي, سعيدرضا صباغ يزدي, حسين رحامي
Saeed Asil Gharebaghi, Saeid Reza Sabagh Yazdi, Hossein Rahami
نام دانشجو : محمدجواد خرم

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

كاربرد روش پردازش موازي در تحليل تنش و كرنش مسائل دو بعدي خطي به روش اجزائ محدود

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي, مجتبي فرخ, سعيدرضا صباغ يزدي
Saeed Asil Gharebaghi, Mojtaba Farrokh, Saeid Reza Sabagh Yazdi
نام دانشجو : نگين نيكنام

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

پياده سازي اپراتورهاي با بازدهي بالا جهت انتقال اطلاعات جا به جايي و تنش -كرنش از شبكه قديم به شبكه جديد براي مسائل دو بعدي با كرنش كوچك

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي, سعيدرضا صباغ يزدي, امير موسوي نيا
Saeed Asil Gharebaghi, Saeid Reza Sabagh Yazdi, Amir Mousavinia
نام دانشجو : محمدرضا زنگنه وار

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۰

تحليل مودال تيرهاي دو بعدي به كمك پردازش موازي

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي, سعيدرضا صباغ يزدي, حسين رحامي
Saeed Asil Gharebaghi, Saeid Reza Sabagh Yazdi,
نام دانشجو : سروش حيدري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

بهينه سازي سازه اي مقادير اورهنگ و آندراكت در سدهاي بتني قوسي

نام اساتید: حسن ميرزا بزرگ, سعيد اصيل قره باغي, سعيدرضا صباغ يزدي, مجتبي فرخ
Hasan Mirza Bozorg, Saeed Asil Gharebaghi, Saeid Reza Sabagh Yazdi, Mojtaba Farrokh
نام دانشجو : عليرضا اسعدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۵

كنترل نيمه فعال بهينه سازه هاي چند درجه آزادي برشي خطي به روش ازدحام ذرات تطابقي

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي, فياض رحيم زاده, رضا كرمي محمدي
Saeed Asil Gharebaghi, , Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : زهرا نيري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷

كنترل بهينه نيمه فعال سازه هاي برشي خطي به روش استراتزي تكامل

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي
Saeed Asil Gharebaghi
نام دانشجو : الهام خوش باور راد

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

پياده ساي نرم اغزار پردازشگر موازي قابهاي خمشي دو بعدي خطي و كاربرد آن در تحليل تاريخچه زماني اين قابها

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي
Saeed Asil Gharebaghi
نام دانشجو : محمدحسين خوشبوي ليقوان

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

كنترل فعال سازه برشي چند درجه ازادي خطي به روش الگوريتم فازي بهينه شده توسط روشpso

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي
Saeed Asil Gharebaghi
نام دانشجو : علي نوجوان فر

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۰۷

جستجوي اشوب در سازه هاي سه بعدي با مصالح غير خطي و سختي برشي تحت تحريك دو بعدي زلزله

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي, رضا كرمي محمدي
Saeed Asil Gharebaghi, Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : محمدمهدي عدنان عبدالرزاق

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي يك كنترل گر فازي با استغاده از الگوريتم ژنتيك و بررسي كارايي آن در كنترل سازه هاي چند درجه آزادي ( MDF )

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي, سيدبهرام بهشتي اول
Saeed Asil Gharebaghi, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : امير آتش پوش

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹

كنترل پاسخ سازه چند درجه آزادي برشي با استفاده از جستجوي آشوبناك در بهينه سازي ازدحام ذرات

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي, بهروز عسگريان
Saeed Asil Gharebaghi, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : احسان زنگوئي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۶

توليد ركوردهاي مصنوعي زلزله در مدل غير ايستاي kanai tagimi به كمك شبكه عصبي و اغتشاش سفيد گاوسي

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي, بهروز عسگريان
Saeed Asil Gharebaghi, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : عابد محقق

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰

كنترل فعال قاب برشي دو طبقه تحت تحريك آشوبناك

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي, رضا كرمي محمدي
Saeed Asil Gharebaghi, Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : سيدمحمد فرنام

تاریخ:

توليد يك ركورد مصنوعي زلزله به روش تبديل هيلبريت- هوانگ

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي
Saeed Asil Gharebaghi
نام دانشجو : نادر اثناعشري

تاریخ:

پياده سازي اجزاي محدود توسعه يافته سه بعدي با بازدهي بالا براي حل مسائل گسترش ترك چندگانه در مواد الاستيك خطي

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي
Saeed Asil Gharebaghi
نام دانشجو : نگين نيكنام