محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

Performance Evaluation of a Novel Vehicle Collision Avoidance Lane Change Algorithm

نویسندگان: سجاد سميعي, شهرام آزادي, رضا كاظمي, arno Eichberger, B. Rogic, M. Semmer

, Shahram Azadi, Reza Kazemi, arno Eichberger, B. Rogic, M. Semmer

عنوان همایش:

19th International Forum on Advanced Microsystems for Automotive Application (AMAA 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

طراحي سيستم كنترلي هوشمند براي رفتار تعقيب خودرو با توجه به رفتار لحظه اي راننده خودرو

نویسندگان: عليرضا خداياري, علي غفاري, رضا كاظمي, علي نحوي, سعيد صالحي نيا, افشين جمشيدي

, Ali Ghaffari, Reza Kazemi, Ali Nahvi, , Afshin Jamshidi

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

ارائه يك مدل مرجع براي زاويه مفصل در كنترل سمتي خودروي مفصلي

نویسندگان: سيد حامد طباطبايي اوره, ناصر اسماعيلي, رضا كاظمي, شهرام آزادي

, , Reza Kazemi, Shahram Azadi

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

استخراج مدل ساده جبري ديناميك خودرو براي يك مانور تركيبي كامل بر پايه مدل نورو فازي محلي توسعه داده شده

نویسندگان: مجيد عبدالله زاده, رضا كاظمي

, Reza Kazemi

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

كنترل لغزش در سيستم كنترل سرعت به كمك كنترلر فازي

نویسندگان: داود امامي, شهرام آزادي, رضا كاظمي

, Shahram Azadi, Reza Kazemi

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering