محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

يك مدل مكان يابي سه سطحي در شبكه توزيع مواد غذايي گوشتي با در نظر گرفتن زمان فاسد شدن

نویسندگان: محمد پورمرادخاني ملالي, رضا بشيرزاده, سيدجواد حسيني نژاد

Mohammad Poormoradkhani malali, Reza Bashirzadeh, Seyed Javad Hosseininezhad

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

13 International Conference on Industrial Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

مسئله مستحكم سازي جهت محافظت از تسهيلات در معرض اختلال

نویسندگان: سيد پارسا پرواسي, رضا بشيرزاده, فريد خوش الحان

Seyyed parsa Parvasi, Reza Bashirzadeh, Faried Khoshalhan

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها

2nd International Conference on Industrial and Systems Engineering (ICISU)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۸

ارايه يك مدل سه سطحي مكان يابي تسهيلات دفاعي با در نظر گرفتن افق زماني همراه با رويكرد استكلبرگ

نویسندگان: سيد پارسا پرواسي, رضا بشيرزاده, فريد خوش الحان

Seyyed parsa Parvasi, Reza Bashirzadeh, Faried Khoshalhan

عنوان همایش: مسابقه كنفرانس بين المللي جامع علوم مهندسي در ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۷

مدلي براي تحليل رفتار مشتريان الكترونيك طب سنتي با استفاده از الگوريتم داده كاوي به منظور بهبود مديريت ارتباط با مشتري(مطالعه موردي عسل درماني)

نویسندگان: معصومه شعبان زاده گواسرائي, رضا بشيرزاده, سميه عليزاده, محبوبه فصيحي

Masoomeh Shabanzadeh, Reza Bashirzadeh, Somayeh Alizadeh,

عنوان همایش: دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات

2nd National Conference on Applied Research in Computer Science and Information Technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۶

حل مسئله زمان بندي گروهي در جريان كارگاهي بدون وقفه با زمانهاي تنظيم وابسته به توالي

نویسندگان: ابوالفضل آدرسي, سعيد طسوجي حسن پور, رضا بشيرزاده

Abolfazl Adressi, Saeed Tasouji Hassanpour, Reza Bashirzadeh

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸

يك الگوريتم ژنتيك براي حل مساله زمان بندي سلول هاي توليدي مجازي

نویسندگان: سعيد طسوجي حسن پور, رضا بشيرزاده, ابوالفضل آدرسي, اميد رجبي

Saeed Tasouji Hassanpour, Reza Bashirzadeh, Abolfazl Adressi,

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي ايراني تحقيق در عمليات

6th International Conference of Iranian Operations Research Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸

يك الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچگان براي حل مساله زمان بندي فلوشاپ با ماشين هاي موازي

نویسندگان: ابوالفضل آدرسي, رضا بشيرزاده, سعيد طسوجي حسن پور

Abolfazl Adressi, Reza Bashirzadeh, Saeed Tasouji Hassanpour

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي ايراني تحقيق در عمليات

6th International Conference of Iranian Operations Research Society