تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

بهينه سازي سبد سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش هاي داده كاوي

نام اساتید: رضا بشيرزاده, اميرعباس نجفي, احمد اصل حداد, احمد اصل حداد, فريماه مخاطب رفيعي
Reza Bashirzadeh, Amir Abbas Najafi, Ahmad Asal Hadad, Ahmad Asal Hadad,
نام دانشجو : سيدمحمد محمدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

ارائه راهكاري براي به اشتراك گذاري اطلاعات در سطوح مختلف زنجيره تامين ناب با رويكرد دلفي

نام اساتید: رضا بشيرزاده, رضا رمضانيان, فريبرز جولاي, رضا رمضانيان
Reza Bashirzadeh, Reza Ramezanian, , Reza Ramezanian
نام دانشجو : نسترن ميزاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

زمانبندي استوار براي مسئله جريان كارگاهي انعطاف پذير در شرايط عدم قطعيت

نام اساتید: رضا بشيرزاده, دنيا رحماني, رسول شفايي, فرناز برزين پور, رسول شفايي
Reza Bashirzadeh, Donya Rahmani, Rasoul Shafaei, , Rasoul Shafaei
نام دانشجو : مهرداد غفاري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

ارائه مدلي چند هدفه براي مسائل زمان بندي اتاق عمل در شرايط عدم قطعيت

نام اساتید: رضا بشيرزاده, رضا رمضانيان, دنيا رحماني, رضا توكلي مقدم , دنيا رحماني
Reza Bashirzadeh, Reza Ramezanian, Donya Rahmani, , Donya Rahmani
نام دانشجو : رضا مهدي زاده سارمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

بهينه سازي مساله مكان يابي - مسيريابي- موجودي در زنجيره تامين حلقه بسته ي پايداربا امكان تحويل و برداشت همزمان تحت شرايط عدم قطعيت

نام اساتید: رضا بشيرزاده, دنيا رحماني, سيدجواد حسيني نژاد, احسان مردان, سيدجواد حسيني نژاد
Reza Bashirzadeh, Donya Rahmani, Seyed Javad Hosseininezhad, , Seyed Javad Hosseininezhad
نام دانشجو : هادي كيان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

دستيابي به اهداف اصلي توليد ناب با استفاده از رويكردگسترش عملكرد كيفيت QFD

نام اساتید: رضا بشيرزاده, ياسر صميمي, عماد روغنيان, رسول نوالسنا, عماد روغنيان
Reza Bashirzadeh, Yaser Samimi, Emad Roghanian, , Emad Roghanian
نام دانشجو : مهسا كلانتري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

ارائه مدلي براي تحليل اهميت و عملكرد شاخص‌هاي چابكي زنجيره تأمين

نام اساتید: رضا بشيرزاده, مصطفي ستاك, عماد روغنيان, رضا توكلي مقدم , عماد روغنيان
Reza Bashirzadeh, Mostafa Setak, Emad Roghanian, , Emad Roghanian
نام دانشجو : سيدمحمدمرتضي موسوي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

مديريت سيستم‌هاي حمل و نقل درون شهري به منظور كاهش ترافيك با رويكرد پويايي‌هاي سيستم (مطالعه موردي در شهر تهران)

نام اساتید: رضا بشيرزاده, مجتبي صالحي, مصطفي ستاك, رضا توكلي مقدم, مصطفي ستاك
Reza Bashirzadeh, Mojtaba Salehi, Mostafa Setak, , Mostafa Setak
نام دانشجو : فرداد ميرزادلاوري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

ارائه مدل مكان يابي چند سطحي در شبكه توزيع مواد گوشتي با در نظر گرفتن زمان فاسد شدن

نام اساتید: رضا بشيرزاده, سيدجواد حسيني نژاد, فريد خوش الحان, فريبرز جولاي, فريد خوش الحان
Reza Bashirzadeh, Seyed Javad Hosseininezhad, Faried Khoshalhan, , Faried Khoshalhan
نام دانشجو : محمد پورمرادخاني ملالي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

يك مدل پوششي - مستحكم سازي براي محافظتاز تسهيلات در معرض اختلال در مسئله r- ميانه ممانعتي

r

نام اساتید: رضا بشيرزاده, فريد خوش الحان, مصطفي ستاك, فريبرز جولاي, مصطفي ستاك
Reza Bashirzadeh, Faried Khoshalhan, Mostafa Setak, , Mostafa Setak
نام دانشجو : سيد پارسا پرواسي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

انتخاب تأمين كننده در مديريت زنجيره تأمين ناب با رويكرد تصميم گيري چندمعياره

نام اساتید: رضا بشيرزاده, دنيا رحماني, محمدجعفر تارخ, ياسر صميمي, رضا توكلي مقدم
Reza Bashirzadeh, Donya Rahmani, Mohammad Jafar Tarokh, Yaser Samimi,
نام دانشجو : سجاد قاسمي تودشكچوئي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

مدلسازي و حل مسئله زمانبندي در سيستم توليد سلولي با در نظر گرفتن زمانهاي آماده سازي وابسته به توالي

نام اساتید: رضا بشيرزاده, سيدجواد حسيني نژاد, سعيده غلامي, سعيده غلامي
Reza Bashirzadeh, Seyed Javad Hosseininezhad, Saeideh Gholami, Saeideh Gholami
نام دانشجو : الناز نامي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

مسئله زمانبندي جريان كارگاهي با رويكرد فازي و با در نظر گرفتن محدوديتهاي موعد تحويل و انسداد تركيبي

نام اساتید: رضا بشيرزاده, رضا رمضانيان, رسول شفايي, رسول شفايي
Reza Bashirzadeh, Reza Ramezanian, Rasoul Shafaei, Rasoul Shafaei
نام دانشجو : الهه دهقان نيري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

ارزيابي سطح چابكي سازمان با رويكرد كارت امتياز متوازن: مطالعه موردي شركت آب و فضلاب استان گيلان

نام اساتید: رضا بشيرزاده, فريد خوش الحان, سيدجواد حسيني نژاد, رسول شفايي, سيدجواد حسيني نژاد
Reza Bashirzadeh, Faried Khoshalhan, Seyed Javad Hosseininezhad, Rasoul Shafaei, Seyed Javad Hosseininezhad
نام دانشجو : مريم مهربان

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۵

اقتصاد در رايانش ابري

نام اساتید: رضا بشيرزاده, احمد اصل حداد, حجت اله حميدي, ياسر صميمي, سيداسماعيل نجفي
Reza Bashirzadeh, Ahmad Asal Hadad, Hojatollah Hamidi, Yaser Samimi,
نام دانشجو : مهشيد سپهري كهريزي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۸

بهبود ارتباط با مشتري با تحليل داده هاي الكترونيكي فروش از طريق شناخت وتحليل رفتار مشتري

نام اساتید: رضا بشيرزاده, سميه عليزاده
Reza Bashirzadeh, Somayeh Alizadeh
نام دانشجو : معصومه شعبان زاده گواسرائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

بررسي نقش فعاليت هاي ترويجي در برند سازي تجاري در ايران

نام اساتید: رضا بشيرزاده, رسول شفايي, عبدالله آقايي, اميرعباس نجفي
Reza Bashirzadeh, Rasoul Shafaei, Abdollah Aghaei, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : مصطفي طرسكي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۰

بررسي نظريه آشوب (فراكتل )در بازار نفت ايران

نام اساتید: رضا بشيرزاده, احمد اصل حداد, عبدالله آقايي, عبدالله آقايي
Reza Bashirzadeh, Ahmad Asal Hadad, Abdollah Aghaei, Abdollah Aghaei
نام دانشجو : مريم محمدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

ارائه مدل يكپارچه برنامه ريزي توليد و زمان بندي جريان كارگاهي

نام اساتید: رضا بشيرزاده, فريد خوش الحان, رسول شفايي, رسول شفايي
Reza Bashirzadeh, Faried Khoshalhan, Rasoul Shafaei, Rasoul Shafaei
نام دانشجو : علي گرد

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

كمينه سازي زمان تكميل كارها درمساله زمانبندي سلول كارگاهي

نام اساتید: رضا بشيرزاده, مصطفي عابدزاده كلهرودي, سعيده غلامي, سعيده غلامي
Reza Bashirzadeh, Mostafa Abedzadeh Kalhordi, Saeideh Gholami, Saeideh Gholami
نام دانشجو : كورش حالت

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

مي نيمم كردن زمان تكميل كارها در مسئله زمان بنديفلو شاژ بدون زمان انتظار

نام اساتید: رضا بشيرزاده, رسول شفايي, سعيده غلامي, سعيده غلامي
Reza Bashirzadeh, Rasoul Shafaei, Saeideh Gholami, Saeideh Gholami
نام دانشجو : ابوالفضل آدرسي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۳۰

توسعه مدلي براي به كارگيري تكنيك EVM در پروزه هاي تحقيقاتي

نام اساتید: رضا بشيرزاده, اميرعباس نجفي, احمد اصل حداد, احمد اصل حداد
Reza Bashirzadeh, Amir Abbas Najafi, Ahmad Asal Hadad, Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : نادره شهنام راد

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۰۱

مديريت ريسك در انتخاب و پياده سازي تكنولوژي

نام اساتید: رضا بشيرزاده, عماد روغنيان
Reza Bashirzadeh, Emad Roghanian
نام دانشجو : هژير سيف اللهيان

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

ارائه مدلي به منظور ارزيابي عملكرد با استفاده از تلفيق روش هاي BSC وDEA در شرايط عدم قطعيت

نام اساتید: رضا بشيرزاده, عماد روغنيان, فريد خوش الحان, فريد خوش الحان
Reza Bashirzadeh, Emad Roghanian, Faried Khoshalhan, Faried Khoshalhan
نام دانشجو : ياسر قرباني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

برنامه زمانبندي توليد كارگاهي در حالت عدم قطعيت زمان پردازش كارها

نام اساتید: رضا بشيرزاده, رسول شفايي, سعيده غلامي, سعيده غلامي
Reza Bashirzadeh, Rasoul Shafaei, Saeideh Gholami, Saeideh Gholami
نام دانشجو : محمد رضا آل آقا

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

مساله زمانبندي توليد در شرايط عدم قطعيت در خرابي ماشين آلات و زمان انجام كار

نام اساتید: رضا بشيرزاده, رسول شفايي, سعيده غلامي, سعيده غلامي
Reza Bashirzadeh, Rasoul Shafaei, Saeideh Gholami, Saeideh Gholami
نام دانشجو : محمد فضايلي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۳

امنيت اطلاعات در سيستم هاي بيومتريكي

نام اساتید: رضا بشيرزاده, شهريار محمدي, مهرداد كازروني, اميرعباس نجفي, اميرعباس نجفي
Reza Bashirzadeh, Shahriar Mohammadi, Mehrdad Kazerooni, Amir Abbas Najafi, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : امين پروانه

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

ارزيابي سيستم هاي ERP با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن

نام اساتید: رضا بشيرزاده, رسول شفايي, رسول شفايي
Reza Bashirzadeh, Rasoul Shafaei, Rasoul Shafaei
نام دانشجو : محمدمهدي رحيمي

تاریخ:

طراحي مدل و حل مساله ي مسير يابي-موجودي با پنجره هاي زماني نرم براي كالاهاي فاسد شدني

نام اساتید: رضا بشيرزاده, مصطفي عابدزاده كلهرودي
Reza Bashirzadeh, Mostafa Abedzadeh Kalhordi
نام دانشجو : احسان رجبي

تاریخ:

ارائه مدلي براي حل مساله زمانبندي سلولهاي توليدي مجازي

نام اساتید: رضا بشيرزاده, سعيده غلامي, رسول شفايي, ياسر صميمي
Reza Bashirzadeh, Saeideh Gholami, Rasoul Shafaei, Yaser Samimi
نام دانشجو : سعيد طسوجي حسن پور

تاریخ:

توسعه حمل و نقل همگاني پايدار با تاكيد بر قيمت گذاري

نام اساتید: رضا بشيرزاده, محمدجعفر تارخ
Reza Bashirzadeh, Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : منصوره ايرواني

تاریخ:

ارائه مدلي براي يكپارچه سازي برنامه ريزي و زمانبندي توليد در سيستم هاي توليد كارگاهي

نام اساتید: رضا بشيرزاده, رسول شفايي
Reza Bashirzadeh, Rasoul Shafaei
نام دانشجو : فاطمه شريفي

تاریخ:

استفاده از اصول توليد ناب و چابك به منظور كاهش ضايعات و افزايش بهره وري در صنايع توليدي ( شركت صنايع فولد توان آور آسيا .

نام اساتید: رضا بشيرزاده, عماد روغنيان
Reza Bashirzadeh, Emad Roghanian
نام دانشجو : محمد اميري ده چشمه

تاریخ:

طراحي شبكه زنجيره تامين جهاني پايدار انرژي هاي تجديد پذير با در نظر گرفتن فاكتورهاي تجارت بين الملل

نام اساتید: رضا بشيرزاده, رضا رمضانيان
Reza Bashirzadeh, Reza Ramezanian
نام دانشجو : نفيسه عرفاني

تاریخ:

استفاده از اصول توليد ناب و چابك به منظور كاهش ضايعات و افزايش بهره وري در صنايع توليدي

نام اساتید: رضا بشيرزاده, عماد روغنيان
Reza Bashirzadeh, Emad Roghanian
نام دانشجو : محمد اميري ده چشمه