از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

رئيس كميسيون تخصصي صنايع ، معادن و فناوري اطلاعات و ارتباطات

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي و قائم مقام معاونت آموزش،پژوهش و فناوري

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

دبير كارگروه توسعه توليد،تقاضا و صادرات محصولات دانش بنيان

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

سرپرست مركز توسعه تجارت الكترونيكي

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

سرپرست معاونت آموزش ، پژوهش و فناوري وزارت صنعت ، معدن و تجارت

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ تا تاریخ :

عضويت شوراي علمي فناوري اطلاعات و ارتباطات مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ تا تاریخ :

عضويت در كميسيون دائمي دانشگاه صنايع ومعادن ايران

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ تا تاریخ :

عضو حقيقي كميسيون دائمي هيات امناي پژوهشگاه مواد و انرژي

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ تا تاریخ :

رئيس كارگروه صنايع نوين

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

عضو دبيرخانه ستاد برگزاري جشنواره پژوهش صنعت ، معدن و تجارت

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضويت هيات تحريريه فصلنامه JIST

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ تا تاریخ :

جانشين معاون وزير ومجري طرح هاي صنايع نوين در اعتبارات

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ تا تاریخ :

عضويت در هيات امناي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۸/۳۰ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي فناوري هاي نوين راداري