سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Tunable compression of THz chirped pulses using a helical graphene ribbon-loaded hollow-core waveguide

نویسندگان: سيدمحمدرضا رضوي زاده, زهرا قطان كاشاني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, Miguel Navarro-Cia
عنوان مجله: APPLIED OPTICS
از صفحه: ۴۲۴۷
تا صفحه: ۴۲۵۳

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

60 GHZ center fed slot array MMW antenna using hybrid standing and traveling waves

نویسندگان: مهدي نوروز عليائي, محمود كرمي, محمدصادق ابريشميان, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Bandwidth improvement of planar antennas using a single-layer metamaterial substrate for X-band application

نویسندگان: اميد برازجاني, محمد ناصر مقدسي, جواد راشد محصل, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: International Journal of Microwave and Wireless Technologies
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Design and fabrication of a new high gain multilayer negative refractive index metamaterial antenna for X band applications

نویسندگان: اميد برازجاني, محمد ناصر مقدسي, جليل راشد محصل, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Model-Based Bayesian Compressive Sensing of Non-stationary Images Using a Wavelet-Domain Triplet Markov Fields Model

نویسندگان: راضيه تركمني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۸

سال: ۱۳۹۹

Design and Analysis of a New Wide-Band Epsilon Negative Metamaterial for X-Band Applications

نویسندگان: برازجاني اميد, محمد ناصرمقدسي, راشدمحصل جليل, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: JOURNAL OF THE INSTITUTION OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Numerical Analysis and Circuit Model of Tunable Dual-Band Terahertz Absorbers Composed of Concentric Graphene Disks and Rings

نویسندگان: مونا عرب محمدي, زهرا قطان كاشاني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۹

Angular Displacement Sensor Based on Corrugated Substrate Integrated Waveguide (CSIW)

نویسندگان: عباس سلطان, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, صابر محمد علي نژاد
عنوان مجله: JOURNAL OF THE INSTITUTION OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۶

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

The Effect of Humidity and Temperature on Dielectric Fibre-Bound THz Transmission

نویسندگان: مهدي طاهرخاني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, J. Taiber, J. Ornik, M. Koch
عنوان مجله: Journal of Infrared Millimeter and Terahertz Waves
از صفحه: ۱۰۹۲
تا صفحه: ۱۱۰۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

Wavelet-based Bayasian Algorithm for Distributed Compressed Sensing

نویسندگان: راضيه تركمني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: Journal of Information Systems and Telecommunication
از صفحه: ۸۷
تا صفحه: ۹۵

سال: ۱۳۹۸

An Efficient Scheduling for Fast Calibration of Digital Beamforming Active Phased Array Radar

نویسندگان: روستا بهنام, ناصرمقدسي محمد, عباسي باقر, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: JOURNAL OF THE INSTITUTION OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

On the performance of THz wireless LOS links through random turbulence channels

نویسندگان: مهدي طاهرخاني, زهرا قطان كاشاني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: Nano Communication Networks
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A High Sensitivity Simple Structured Displacement Sensor using Corrugated Substrate Integrated Waveguide (CSIW)

نویسندگان: عباس سلطان, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سجاد محمدعلي نژاد
عنوان مجله: IET Microwaves Antennas and Propagation
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۵

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Quasi-3D Perfect Absorber Based on the Self-Similar Parasitic Elements as an Optical Sensor with Tunable Attributes for Near-Infrared Application

نویسندگان: فاطمه توكلي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Improving Multitarget Tracking in Synthetic Aperture Radar Within a High-Density Clutter, Using a Technique Based on the Promoted PHD Filtering and MTI Filter

نویسندگان: نويد دريا سفر, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمد ناصر مقدسي
عنوان مجله: RADIO SCIENCE
از صفحه: ۹۶۳
تا صفحه: ۹۷۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Substrate integrated waveguide quasi-elliptic bandpass filter with parallel coupled microstrip resonator

نویسندگان: سينا كياني, پرويز رضايي, محمود كرمي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: ELECTRONICS LETTERS
از صفحه: ۶۶۷
تا صفحه: ۶۶۸

سال: ۱۳۹۷

Band-stop filter sensor based on SIW cavity for the non-invasive measuring of blood glucose

نویسندگان: سينا كياني, پژمان رضايي, محمود كرمي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: IET Wireless Sensor Systems
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۱

سال: ۱۳۹۷

طراحي و ساخت يك مبدل مد COBRA اصالح شده با ساختار لنز پيوسته

نویسندگان: سيدجليل سيدحسيني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سميه چماني
عنوان مجله: الكترومغناطيس كاربردي
از صفحه: ۹
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Millimeter-wave beam-steering high gain array antenna by utilizing metamaterial zeroth-order resonance elements and Fabry-Perot technique

نویسندگان: اصغر بختياري, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمد ناصرمقدسي
عنوان مجله: International Journal of Microwave and Wireless Technologies
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Novel design of microwave diplexers using gap waveguide technology

نویسندگان: حسين سربندي فراهاني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, Naser Gharanfeli, Ahmed A. Kishk
عنوان مجله: MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS
از صفحه: ۱۱۳۳
تا صفحه: ۱۱۳۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Bayesian compressive sensing using wavelet based Markov random fields

نویسندگان: راضيه تركمني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: SIGNAL PROCESSING-IMAGE COMMUNICATION
از صفحه: ۶۵
تا صفحه: ۷۲

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Dual circularly polarized multilayer MIMO antenna array with an enhanced SR-feeding network for C-band application

نویسندگان: مهدي جلالي, محمد ناصر مقدسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: International Journal of Microwave and Wireless Technologies
از صفحه: ۱۷۴۱
تا صفحه: ۱۷۴۸

سال: ۱۳۹۶

A TEM-TE11 mode-transducing sectoral antenna by using dual dielectric window

نویسندگان: سيدجليل سيدحسيني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, هادي علي اكبريان
عنوان مجله: International Journal of Electronics Letters
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Novel compact millimeter-wave gap waveguide filter with double-sided selectivity

نویسندگان: حسين سربندي فراهاني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS
از صفحه: ۲۳۰
تا صفحه: ۲۳۳

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: چك / Czech Republic

Promotion of GM-PHD Filtering Approach for Single-Target Tracking in Raw Data of Synthetic Aperture Radar in Spotlight Imaging Mode

نویسندگان: نويد دريا سفر, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمد ناصر مقدسي
عنوان مجله: Radioengineering
از صفحه: ۸۴۲
تا صفحه: ۸۵۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A Multiple Measurement Vector Approach for DOA Estimation

نویسندگان: سيدموسي حسيني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: Recent Advances in Electrical and Electronic Engineering
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

Spatial Interference Cancellation in MIMO Systems Using Side Lobe Canceller Structure

نویسندگان: نواب قائدي, محمد علي مسندي شيرازي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Electrical Engineering
از صفحه: ۷۵
تا صفحه: ۸۲

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Broadband Planar Aperture-coupled Antenna Array for WLAN and ITS Beam-steering Applications

نویسندگان: رضا خواجه محمدلو, محمد ناصر مقدسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: RADIO SCIENCE
از صفحه: ۲۰۰
تا صفحه: ۲۰۹

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Antenna gain enhancement by using metamaterial radome at THz band with reconfigurable characteristics based on graphene load

نویسندگان: مير محسن سيدشربتي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هندوستان / India

Gain Enhanced Miniaturized Microstrip Patch Antenna Using Metamaterial Superstrates

نویسندگان: اصغر بختياري, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمدناصر مقدسي
عنوان مجله: IETE JOURNAL OF RESEARCH
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۶

سال: ۱۳۹۵

بهبود آنتن مبدل مد TEM-TE11 با استفاده از پنجره تطبيق چند عايقي

نویسندگان: سيدجليل سيدحسيني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, هادي علي اكبريان
عنوان مجله: الكترومغناطيس كاربردي
از صفحه: ۲۱
تا صفحه: ۲۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Compact meandered-shape electromagnetic bandgap structure using in a microstrip array antenna application

نویسندگان: محمد طولابي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمد ناصر مقدسي
عنوان مجله: MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS
از صفحه: ۲۰۸۴
تا صفحه: ۲۰۸۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Broadband circularly polarized 2.2 antenna array with sequentially rotated feed network for C-band application

نویسندگان: توحيد صدقي, محمد ناصر مقدسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS
از صفحه: ۶۵۳
تا صفحه: ۶۶۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Periodic array of complementary artificial magnetic conductor metamaterials-based multiband antennas for broadband wireless transceivers

نویسندگان: محمد عليبخشي كناري, محمد ناصر مقدسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, bal singh virdee, ernesto limiti
عنوان مجله: IET Microwaves Antennas and Propagation
از صفحه: ۱۶۸۲
تا صفحه: ۱۶۹۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

A new planar broadband antenna based on meandered line loops for portable wireless communication devices

نویسندگان: محمد عليبخشي كناري, محمد ناصر مقدسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, bal singh virdee, ernesto limiti
عنوان مجله: RADIO SCIENCE
از صفحه: ۱۱۰۹
تا صفحه: ۱۱۱۷

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Fractal cross aperture nano-antenna with graphene coat for bio-sensing application

نویسندگان: محمد ناصر مقدسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمد طولابي, بيام جهانگيري, فردوس ضرابي
عنوان مجله: MICROELECTRONIC ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۵

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

New CRLH-based planar slotted antennas with helical inductors for wireless communication systems RF-circuits and microwave devices at UHF-SHF bands

نویسندگان: محمد عليبخشي كناري, محمد ناصر مقدسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, bal singh virdee, ernesto limiti
عنوان مجله: WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱۰۲۹
تا صفحه: ۱۰۳۸

سال: ۱۳۹۵

Traveling-wave antenna based on metamaterial transmission line structure for use in multiple wireless communication applications

نویسندگان: محمد عليبخشي كناري, محمد ناصر مقدسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, bal singh virdee, ernesto limiti
عنوان مجله: AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱۶۴۵
تا صفحه: ۱۶۵۰

سال: ۱۳۹۵

miniature CRLH-based ultra wideband antenna with gain enhancement for wireless communication applications

نویسندگان: محمد عليبخشي كناري, محمد ناصر مقدسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, bal singh virdee, ernesto limiti
عنوان مجله: Information Communications Technology Express
از صفحه: ۷۵
تا صفحه: ۷۹

سال: ۱۳۹۵

Bandwidth extension of planar antennas using embedded slits for reliable multiband RF communications

نویسندگان: محمد عليبخشي كناري, محمد ناصر مقدسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, bal singh virdee, ernesto limiti
عنوان مجله: AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS
از صفحه: ۹۱۰
تا صفحه: ۹۱۹

سال: ۱۳۹۵

A new wideband planar antenna with band-notch functionality at GPS bluetooth and WiFi bands for integration in portable wireless systems

نویسندگان: محمد عليبخشي كناري, ernesto limiti, محمد ناصر مقدسي, bal singh virdee, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS
از صفحه: ۷۹
تا صفحه: ۸۵

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Compact multi-band circularly polarized CPW fed antenna based on metamaterial resonator

نویسندگان: رضا خواجه محمدلو, محمد ناصر مقدسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Quasi-self-complementary planar broadband series-FED array antenna for C-band applications

نویسندگان: محمد جلالي, محمد ناصر مقدسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS
از صفحه: ۹۵
تا صفحه: ۹۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A broad band circularly polarized cross slot cavity back array antenna with sequentially rotated feed network for improving gain in X-band application

نویسندگان: مجيد فاخري, محمد ناصر مقدسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: International Journal of Microwave and Wireless Technologies
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Novel techniques in tapered slot antenna for linearity phase center and gain enhancement

نویسندگان: افسانه ساعي ارزومند, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمد ناصر مقدسي
عنوان مجله: IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۴

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Investigation and improvement of the phase-center characteristics of vivaldis antenna for UWB applications

نویسندگان: افسانه ساعي ارزومند, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمد ناصر مقدسي
عنوان مجله: MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS
از صفحه: ۱۲۷۵
تا صفحه: ۱۲۸۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Completely independent multi-ultrawideband and multi-dual-band frequency reconfigurable annular sector slot antenna (FR-ASSA)

نویسندگان: محسن غلامرضايي, فاطمه گران, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION
از صفحه: ۸۹۳
تا صفحه: ۸۹۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

DOA estimation using multiple measurement vector model with sparse solutions in linear array scenarios

نویسندگان: سيدموسي حسيني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, Bal Singh Virdee
عنوان مجله: EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

reconfigurable wide band circularly polarized antenna array for Wimax C-Band a and ITU-R Applications with Enhanced Sequentially Rotated feed Network

نویسندگان: توحيد صدقي, محمد ناصر مقدسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING
از صفحه: ۸۲۵
تا صفحه: ۸۳۳

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

The Resonating MTM-Based Miniaturized Antennas for Wide-Band RF-Microwave Systems

نویسندگان: محمد عليبخشي كناري, محمد ناصر مقدسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS
از صفحه: ۲۳۳۹
تا صفحه: ۲۳۴۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Bandwidth and radiation specifications enhancement of monopole antennas loaded with split ring resonators

نویسندگان: Mohammad Alibakhshi-Kenari, Mohammad Naser-Moghadasi, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: IET Microwaves Antennas and Propagation
از صفحه: ۱۴۸۷
تا صفحه: ۱۴۹۶

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

log spiral antenna with CPW feed line for UWB application and circular polarization

نویسندگان: پيام جهانگيري, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, علي پورزياد
عنوان مجله: MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS
از صفحه: ۱۷
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

UWB antenna based on SCRLH-TLS for portable wireless devices

نویسندگان: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمد عليبخشي كناري, محمد ناصر مقدسي
عنوان مجله: MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS
از صفحه: ۶۹
تا صفحه: ۷۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

low profile antenna based on crlh-tl with broad bandwidth

نویسندگان: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS
از صفحه: ۲۷
تا صفحه: ۳۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

suppressed back-lobe substrate-integrated waveguide slot array antenna for x-band

نویسندگان: محمود كرمي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, معين نوفرستي, مهدي چگني
عنوان مجله: ELECTRONICS LETTERS
از صفحه: ۸۱۱
تا صفحه: ۸۱۳

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Circularly polarized microstrip antenna arrays with reduced mutual coupling using metamaterial

نویسندگان: رضا حافظي فرد, جليل راشد محصل, محمد ناصر مقدسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: International Journal of Microwave and Wireless Technologies
از صفحه: ۱۲۵۳
تا صفحه: ۱۲۶۳

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Composite right left-handed-based antenna with wide applications in very-high frequency ultra-high frequency bands for radio transceivers

نویسندگان: Mohammad Alibakhshi-Kenari, Mohammad Naser-Moghadasi, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: IET Microwaves Antennas and Propagation
از صفحه: ۱۷۱۳
تا صفحه: ۱۷۲۶

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Metamaterial-based antennas for integration in UWB transceivers and portable microwave handsets

نویسندگان: Mohammad Alibakhshi-Kenari, Mohammad Naser-Moghadasi, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, Bal Singh Virdee
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING
از صفحه: ۸۸
تا صفحه: ۹۶

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

mutual coupling reduction for two closely-spaced meander line antennas using metamaterial substrate

نویسندگان: رضا حافظي فرد, محمد ناصر مقدسي, محمد راشد محصل, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters
از صفحه: ۴۰
تا صفحه: ۴۳

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Hexa-band planar antenna with asymmetric fork-shaped radiators for multiband and broadband communication applications

نویسندگان: محمد عليبخشي-كناري, محمد ناصرمقدسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, virdee bal singh
عنوان مجله: IET Microwaves Antennas and Propagation
از صفحه: ۴۷۱
تا صفحه: ۴۷۸

سال: ۱۳۹۴

Metamaterial Fabry Perot cavity implementation for gain and bandwidth enhancement of THz dipole antenna

نویسندگان: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, Ferdows B. Zarrabi
عنوان مجله: OPTIK
از صفحه: ۵۱۸۱
تا صفحه: ۵۱۸۵

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

New Compact antenna based on simplified CRLH-TL for UWB wireless communication systems

نویسندگان: Mohammad Alibakhshi-Kenari, Mohammad Naser-Moghadasi, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, Bal Singh Virdee, Ernesto Limiti
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING
از صفحه: ۲۱۷
تا صفحه: ۲۲۵

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Dual-band RFID tag antenna based on the Hilbert-curve fractal for HF and UHF applications

نویسندگان: Mohammad Alibakhshi-Kenari, Mohammad Naser-Moghadasi, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, Bal S. Virdee, Ernesto Limiti
عنوان مجله: IET Circuits Devices and Systems
از صفحه: ۱۴۰
تا صفحه: ۱۴۶

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Semi fractal three leaf clover-shaped CPW antenna for triple band operation

نویسندگان: Mohammad Naser-Moghadasi, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, Reza Khajeh Mohammad Lou, Bal. Singh Virdee, Tohid Aribi
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING
از صفحه: ۴۱۳
تا صفحه: ۴۱۸

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

Design fabrication and measurement of two-layered quadruple-band microwave metamaterial absorber

نویسندگان: محمدرضا سهيلي فر, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: Journal of Communication Engineering
از صفحه: ۱۳
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A new simple compact ultra-wideband dielectric resonator antenna with enhanced bandwidth and improved radiation pattern

نویسندگان: Seyyed Hadi Seyyedhatami, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: International Journal of Microwave and Wireless Technologies
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۶

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

A semi-log-periodic array of spheroidal nanoelements broadbanding nanoantennas

نویسندگان: مهديه خسروي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS
از صفحه: ۸۸۵
تا صفحه: ۸۸۹

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هندوستان / India

Microstrip-fed Circularly Polarized Antenna Array Using Semi-fractal Cells for Implicational Band

نویسندگان: Tohid Sedgeechongaraluye-Yekan, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, M. Naser-Moghadasi
عنوان مجله: IETE JOURNAL OF RESEARCH
از صفحه: ۳۸۳
تا صفحه: ۳۸۸

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Broadband circularly polarized beam-steering antenna array for wireless applications

نویسندگان: T. Aribi, M. Naser-Moghadasi, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS
از صفحه: ۲۸۱۳
تا صفحه: ۲۸۱۶

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Design simulation and fabrication of an ultrathin planar microwave metamaterial absorber

نویسندگان: M. R. Soheilifar, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS
از صفحه: ۲۹۱۶
تا صفحه: ۲۹۲۲

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Design and fabrication of a metamaterial absorber in the microwave range

نویسندگان: محمدرضا سهيلي فر, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, هادي قبادي
عنوان مجله: MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS
از صفحه: ۱۷۴۸
تا صفحه: ۱۷۵۲

سال: ۱۳۹۳

Design of a Broadband Band-Pass Filter with Notch-Band Using New Models of Coupled Transmission Lines

نویسندگان: Navid Daryasafar, Somaye Baghbani, Mohammad Naser Moghaddasi, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: SCIENTIFIC WORLD JOURNAL
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Effect of photonic crystal and frequency selective surface implementation on gain enhancement in the microstrip patch antenna at terahertz frequency

نویسندگان: Ameneh Nejati, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, Fatemeh Geran
عنوان مجله: PHYSICA B-CONDENSED MATTER
از صفحه: ۱۱۳
تا صفحه: ۱۲۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Design fabrication and characterisation of scaled and stacked layers planar metamaterial absorber

نویسندگان: Mohammad Reza Soheilifar, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: IET Microwaves Antennas and Propagation
از صفحه: ۸۶
تا صفحه: ۹۳

سال: ۱۳۹۳

Independent Component Analysis ICA using the method of convolution mixture in the intelligent telecommunication systems comint by MATLAB software

نویسندگان: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمد ناصر مقدسي, گوهر وراميني, امير وكيلي
عنوان مجله: Journal of Applied Science and Agriculture
از صفحه: ۱۳۸۹
تا صفحه: ۱۳۹۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

SRR shape dual band CPW-fed monopole antenna for wiMAX/WLAN applications

نویسندگان: زهرا منصوري, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, مريم رحيمي, فردوس ضرابي
عنوان مجله: Journal of Information Systems and Telecommunication
از صفحه: ۵۰
تا صفحه: ۵۳

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Miniature Planer Monopole Antenna with Dual-Band Rejection Characteristics for UWB Applications

نویسندگان: محمد ناصر مقدسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, رضا خواجه محمد لو, محمد جلالي, اران وردي
عنوان مجله: MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS
از صفحه: ۱۹۷۷
تا صفحه: ۱۹۸۱

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

A Small Dual-Band CPW-Fed Monopole Antenna for GSM and WLAN Applications

نویسندگان: محمد ناصر مقدسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, ل اسدپور, B.S. virdee
عنوان مجله: IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters
از صفحه: ۵۰۸
تا صفحه: ۵۱۱

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

UWB CPW-Fed Fractal Patch Antenna With Band-Notched Function Employing Folded T-Shaped Element

نویسندگان: محمد ناصر مقدسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, صدقي توحيد, تقي اريبي, اران وردي
عنوان مجله: IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters
از صفحه: ۵۰۴
تا صفحه: ۵۰۷

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

A Novel Design of Small Square Slot Antenna with Circular Polarization Characteristics for X-Band Applications

نویسندگان: جاسم جمالي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمد ناصر مقدسي
عنوان مجله: ELECTROMAGNETICS
از صفحه: ۲۴۹
تا صفحه: ۲۵۵

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

A Quadruple-Band CPW-FED Raster-Shaped Monopole Antenna

نویسندگان: م ناصر مقدسي, ل اسدپور, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS
از صفحه: ۳۰۱۴
تا صفحه: ۳۰۱۸

سال: ۱۳۹۲

Maximum Battery Capacity Routing to Prolong Network Operation Lifetime in Wireless MESH Network alongside the OLSR protocol

نویسندگان: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, افسانه ساعي, محمد زارع
عنوان مجله: International Journal of computer science and information security (IJCSIS)
از صفحه: ۲۴
تا صفحه: ۲۹

سال: ۱۳۹۲

حذف فعال نويز صوتي ضبط شده در اتاق موتورها با استفاده از شبكه هاي عصبي استاتيكي و ديناميكي

نویسندگان: فرشاد سلماسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: فصلنامه علمي تخصصي دريا فنون
از صفحه: ۲۳
تا صفحه: ۳۲

سال: ۱۳۹۲

High Gain Two-Stage Fully Differential Audio Amplifier with 0 18 um CMOS Technology

نویسندگان: سياوش حيدر زاده, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: american journal of electrical and electronic engineering
از صفحه: ۶
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۲

Comparison bayes and knn classifier in satellite images

نویسندگان: ايمان الياسي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: Applied Mechanics and Materials
از صفحه: ۹
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Performance analysis and power allocation for multi-hop multi-branch amplify-and-forward cooperative networks over generalized fading channels

نویسندگان: محمدعلي محمدي اشكفتكي, مهرداد اردبيلي پور, زهرا مبيني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

Designing and Simulating a New Structure of Planar Microstrip Filter with Function of Band Elimination in the X-Band Frequency Domain

نویسندگان: نوشين ربيعي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, علي رفيعي, محبوبه بحريني
عنوان مجله: JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH
از صفحه: ۴۱۳
تا صفحه: ۴۱۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Band-Notched UWB Monopole Antenna Design with Novel Feed for Taper Rectangular Radiating Patch

نویسندگان: مريم رحيمي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, ضرابي فردوس, زهرا منصوري
عنوان مجله: Progress in Electromagnetics Research-PIER
از صفحه: ۱۴۷
تا صفحه: ۱۵۵

سال: ۱۳۹۲

Nanospheroidal particles as convenient nanoantenna elements

نویسندگان: مهديه خسروي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: Chinese Optics Letters
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۱

A Novel High Directive EBG Structure and Metamaterial Superstrate for Microstrip Antenna

نویسندگان: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, خواجه محمدلو رضا, مهدي جلالي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE EMERGING TECHNOLOGIES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲