ساخت يك آشكارساز uv بر اساس نانوذرات ZnO

نام اساتید: فرهاد اکبری برومند, نگین معنوی زاده
Farhad Akbari Boroumand, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : حميدرضا افضل

طراحي، شبيه سازي و ساخت مدار اندازه گيري جريان هاي زير نانو آمپر

نام اساتید: نگین معنوی زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : عبدالعظيم افشاري همتعلي كيخا

ساخت يك ديود نوري ارگانيكي براساس نانو ذرات ITO

نام اساتید: نگین معنوی زاده, فرهاد اکبری برومند
Negien Manavizadeh, Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : سعيد دادخواه فرد

طراحی و شبیه سازی سلول خورشیدی ارگانیک با تمرکز بر لایه های فعال پلیمری و نانوذرات ZnO

نام اساتید: فرهاد اکبری برومند، نگین معنوی زاده
Farhad Akbari Boroumand, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : منصوره مهجوبيان

رشد نانو سيم هاي اكسيد روي به عنوان لايه ي ضد بازتاب در سلول هاي خورشيدي سيليكوني

نام اساتید: نگین معنوی زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : الهام باغستاني

رشدو مشخصه يابي نانو سيم هاي اكسيد مس براي كاربردهاي فتوولتائيك

نام اساتید: نگین معنوی زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : حميدرضا سلطان پورخزاعي

لايه نشاني فلز نقره با روش الكترولس به منظور استفاده در كاربرهاي SERS

نام اساتید: نگین معنوی زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : آيدا مظاهري تهراني

شبيه سازي و مشخصه يابي سلول خورشيدي CZTS با آلايش گروه V (پنجم) جدول تناوبي

نام اساتید: نگین معنوی زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : ميلاد براتي

طراحي، شبيه سازي و مشخصه يابي ديود اثر ميداني مبتني بر مواد تركيبي III-V

نام اساتید: نگین معنوی زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : متينه سادات حسيني قيداري

طراحي و ساخت كانال ميكروفلوييد يك براي جداسازي سلول هاي سرطاني (CTC) براساس دي الكتروفورسيز

نام اساتید: نگين معنوي زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : علي سليماني

تاریخ:

شبيه سازي ترانزيستورهاي استوانه اي مبتني بر نانو سيم با ساختار گيت احاطه كننده

نام اساتید: نگين معنوي زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : ژيلا قادرپور

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

ساخت يك آشكارساز uv بر اساس نانوذرات ZnO

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, نگين معنوي زاده, فرشيد رئيسي
Farhad Akbari Boroumand, Negien Manavizadeh, Farshid Raissi
نام دانشجو : حميدرضا افضل

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

طراحي، شبيه سازي و ساخت مدار اندازه گيري جريان هاي زير نانو آمپر

نام اساتید: نگين معنوي زاده, ابراهيم نديمي
Negien Manavizadeh, Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : عبدالعظيم افشاري همتعلي كيخا

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

ساخت يك ديود نوري ارگانيكي براساس نانو ذرات ITO

نام اساتید: نگين معنوي زاده, فرهاد اكبري برومند, ابراهيم نديمي
Negien Manavizadeh, Farhad Akbari Boroumand, Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : سعيد دادخواه فرد

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

طراحي و شبيه سازي سلول خورشيدي ارگانيك با تمركز بر لايه هاي فعال پليمري و نانوذرات Zno

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, ابراهيم نديمي, نگين معنوي زاده
Farhad Akbari Boroumand, Ebrahim Nadimi, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : منصوره مهجوبيان

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۱

رشد نانو سيم هاي اكسيد روي به عنوان لايه ي ضد بازتاب در سلول هاي خورشيدي سيليكوني

نام اساتید: نگين معنوي زاده, ابراهيم نديمي
Negien Manavizadeh, Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : الهام باغستاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

رشدو مشخصه يابي نانو سيم هاي اكسيد مس براي كاربردهاي فتوولتائيك

نام اساتید: نگين معنوي زاده, ابراهيم نديمي
Negien Manavizadeh, Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : حميدرضا سلطان پورخزاعي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

لايه نشاني فلز نقره با روش الكترولس به منظور استفاده در كاربرهاي SERS

نام اساتید: نگين معنوي زاده, فرهاد اكبري برومند
Negien Manavizadeh, Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : آيدا مظاهري تهراني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

شبيه سازي و مشخصه يابي سلول خورشيدي CZTS با آلايش گروه V (پنجم) جدول تناوبي

نام اساتید: نگين معنوي زاده, فرشيد رئيسي
Negien Manavizadeh, Farshid Raissi
نام دانشجو : ميلاد براتي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

طراحي، شبيه سازي و مشخصه يابي ديود اثر ميداني مبتني بر مواد تركيبي III-V

نام اساتید: نگين معنوي زاده, حسام زندي
Negien Manavizadeh, Hesam Zandi
نام دانشجو : متينه سادات حسيني قيداري

تاریخ:

طراحي و ساخت كانال ميكروفلوييد يك براي جداسازي سلول هاي سرطاني (CTC) براساس دي الكتروفورسيز

نام اساتید: نگين معنوي زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : علي سليماني