مشخصات فردی

نام: نگین

نام خانوادگی: معنوی زاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: manavizadeh@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۲۳۲۵

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/NeginManavizadeh

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: افزاره های میکرونانو الکترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق


سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی گرایش مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
مهندسی برق افزاره های میکرونانو الکترونیک دکتری تخصصی ایران تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۳۸۶ ۱۳۹۰
فیزیک فیزیک حالت جامد کارشناسی ارشد ایران تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۳۸۳ ۱۳۸۵
فیزیک فیزیک حالت جامد کارشناسی ایران تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۳۷۷ ۱۳۸۲