سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Breakpoint detection in non-stationary runoff time series under uncertainty

نویسندگان: نيلوفر فارسي, نجمه مهجوري مجد, حميد قاسمي
عنوان مجله: JOURNAL OF HYDROLOGY
از صفحه: ۱۲۵۴۵۸
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A Multi-Criteria Group Decision Making Methodology Using Interval Type-2 Fuzzy Sets: Application to Water Resources Management

نویسندگان: احسان پورمند, نجمه مهجوري مجد, سيده مريم حسيني, فرزانه نيك همت
عنوان مجله: WATER RESOURCES MANAGEMENT
از صفحه: ۴۰۶۷
تا صفحه: ۴۰۹۲

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Probable maximum precipitation estimation over western Iran based on remote sensing observations: comparing deterministic and probabilistic approaches

نویسندگان: محمدحسين مريخ پور, مجيد رحيم زادگان, Mohammad Reza Najafi, نجمه مهجوري
عنوان مجله: HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES
از صفحه: ۱۶۵
تا صفحه: ۱۷۸

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

تعيين سهم اثرات تغيير اقليم و عوامل انساني بر كاهش رواناب با تحليل حساسيت نسبت به نقاط شكست آماري در سري زماني

نویسندگان: حميد قاسمي, نجمه مهجوري
عنوان مجله: تحقيقات منابع آب ايران
از صفحه: ۲۸۴
تا صفحه: ۲۹۵

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Evaluating the contribution of the climate change and human activities to runoff change under uncertainty

نویسندگان: نيلوفر فارسي, نجمه مهجوري مجد
عنوان مجله: JOURNAL OF HYDROLOGY
از صفحه: ۸۷۲
تا صفحه: ۸۹۱

سال: ۱۳۹۸

تدوين يك الگوي مبتني بر بازارهاي محلي و ساختار سلسله مراتبي گروداران به منظور تخصيص و قيمت گذاري آب كشاورزي

نویسندگان: حديثه بقرائي, نجمه مهجوري مجد
عنوان مجله: تحقيقات منابع آب ايران
از صفحه: ۱۳۷
تا صفحه: ۱۵۳

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Development of an efficient conjunctive meta-model-based decision-making framework for saltwater intrusion management in coastal aquifers

نویسندگان: علي رنجبر زينالي قراملكي, نجمه مهجوري مجد, Claudia Cherubini
عنوان مجله: Journal of Hydro-environment Research
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Multi-objective Freshwater Management in Coastal Aquifers Under Uncertainty in Hydraulic Parameters

نویسندگان: علي رنجبر زينالي قراملكي, نجمه مهجوري مجد
عنوان مجله: Natural Resources Research
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A Fuzzy Multi-Stakeholder Multi-Criteria Methodology for Water Allocation and Reuse in Metropolitan Areas

نویسندگان: احسان پورمند, نجمه مهجوري مجد
عنوان مجله: ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۷

Development of an efficient surrogate model based on aquifer dimensions to prevent seawater intrusion in anisotropic coastal aquifers case study the Qom aquifer in Iran

نویسندگان: علي رنجبر زينالي قراملكي, نجمه مهجوري مجد
عنوان مجله: Environmental Earth Sciences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۷

تحليل حساسيت پارامترهاي شبيه سازي رواناب سطحي در منطقه ولنجك تهران كاربرد روش هاي VARS، Sobol و Morris

نویسندگان: مجيد هاشمي, نجمه مهجوري مجد
عنوان مجله: تحقيقات منابع آب ايران
از صفحه: ۷۳
تا صفحه: ۸۵

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A social choice-based methodology for treated wastewater reuse in urban and suburban areas

نویسندگان: نجمه مهجوري مجد, احسان پورمند
عنوان مجله: ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۶

A Spatiotemporal Bayesian Maximum Entropy-based Methodology for Dealing with Sparse Data in Revising Groundwater Quality Monitoring Networks The Tehran Region Experience

نویسندگان: زهرا علي زاده, نجمه مهجوري مجد
عنوان مجله: Environmental Earth Sciences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Sensitivity and fuzzy uncertainty analyses in the determination of SCS-CN parameters from rainfall-runoff data

نویسندگان: سيد موسي حسيني, نجمه مهجوري مجد
عنوان مجله: HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۷

سال: ۱۳۹۵

Developing a methodology for early leakage detection in landfills application of the fuzzy transformation technique and probabilistic artificial neural networks

نویسندگان: نجمه مهجوري مجد, مجتبي شمس الدين پور
عنوان مجله: Environmental Earth Sciences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Closure to Development of a Direct Geomorphologic IUH Model for Daily Runoff Estimation in Ungauged Watersheds

نویسندگان: موسي حسيني, نجمه مهجوري مجد, سمانه رياحي
عنوان مجله: JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۴

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Optimizing Multiple-Pollutant Waste Load Allocation in Rivers An Interval Parameter Game Theoretic Model

نویسندگان: محمدرضا نيكو, پويان حاتمي بهمن بيگلو, نجمه مهجوري مجد
عنوان مجله: WATER RESOURCES MANAGEMENT
از صفحه: ۴۲۰۱
تا صفحه: ۴۲۲۲

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Integrating Support Vector Regression and Geomorphologic Artificial Neural Networks for Daily Rainfall-Runoff Modeling

نویسندگان: سيد موسي حسيني, نجمه مهجوري مجد
عنوان مجله: APPLIED SOFT COMPUTING
از صفحه: ۳۲۹
تا صفحه: ۳۴۵

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Development of a Direct Geomorphologic IUH Model for Daily Runoff Estimation in Ungauged Watersheds

نویسندگان: سيد موسي حسيني, نجمه مهجوري مجد, سمانه رياحي
عنوان مجله: JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۴

تخصيص بار آلودگي در رودخانه ها مرور پيشينه مطالعات و چشم انداز مطالعات آتي

نویسندگان: نجمه مهجوري مجد
عنوان مجله: تحقيقات منابع آب ايران
از صفحه: ۱۱۷
تا صفحه: ۱۳۳

سال: ۱۳۹۳

Monthly karstic spring flow forecastingusing a sequential gaussian simulationtechnique

نویسندگان: سيد موسي حسيني, نجمه مهجوري مجد, سجاد باقري
عنوان مجله: Environmental Earth Sciences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Waste load allocation in rivers under uncertainty application of social choice procedures

نویسندگان: نجمه مهجوري مجد, محمدرضا عباسي
عنوان مجله: ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۲

تخصيص بار آلودگي در رودخانه زرجوب كاربرد روش هاي گزينش اجتماعي بردا و تابع چانه زني نش

نویسندگان: محمد بيژني منظر, نجمه مهجوري مجد
عنوان مجله: تحقيقات منابع آب ايران
از صفحه: ۵۹
تا صفحه: ۷۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Developing a Fuzzy Neural Network-based Support Vector Regression (FNN-SVR) model for Regionalizing Nitrate Concentration in Groundwater

نویسندگان: سيد موسي حسيني, نجمه مهجوري مجد
عنوان مجله: ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Waste Load Allocation in Rivers Using Fallback Bargaining

نویسندگان: نجمه مهجوري مجد, محمد بيژني منظر
عنوان مجله: WATER RESOURCES MANAGEMENT
از صفحه: ۲۱۲۵
تا صفحه: ۲۱۳۶

سال: ۱۳۹۱

Evaluating sampling locations in river water quality monitoring networks application of dynamic factoranalysis and discrete entropy theory

نویسندگان: ميلاد معمار زاده, نجمه مهجوري مجد, رضا كراچيان
عنوان مجله: Environmental Earth Sciences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Water Quality Zoning Using Probabilistic Support Vector Machines and Self- Organizing Maps

نویسندگان: محمدرضا نيكو, نجمه مهجوري مجد
عنوان مجله: WATER RESOURCES MANAGEMENT
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰