از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ تا تاریخ :

مدير گروه فناوري اطلاعات

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ تا تاریخ :

عضو كار گروه اخلاق حرفه اي در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ تا تاریخ :

عضو كار گروه روابط عمومي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ تا تاریخ :

نماينده دانشگاه در كميسيون امور بانوان در استانداري