محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

پيشنهاد و پياده سازي سيستم تشخيص عابران پياده با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق

نویسندگان: منيره حسيني , احسان صابريان

Moniereh Hosseini, Ehsan Saberian

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع ايران

16th Iranian International Industrial Engineering Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

سيستم پيشنهاد دهنده مبتني بر تشخيص اجتماع پويا

نویسندگان: شيوا جلالي آورزمان, منيره حسيني

Shiva Jalali Avarzaman, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و مكاترونيك

Fifth National Conference on Electrical and Mechatronics Engineering of Iran

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

Human behavior evaluation in Twitter using meta-heuristic algorithm

نویسندگان: مهدي باباگلي موزيرجي, منيره حسيني

Mehdi Babagoli mooziraji, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي محاسبات نرم

3rd international conference soft computing

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

تحليل و مقايسه ي رويكردهاي مشتريان كتاب يك فروشگاه اينترنتي با گروه بندي بر اساس جنسيت و رويكردهاي انتقادي و مثبت به روش شبكه نگاري

نویسندگان: منيره حسيني , نازنين قنبري

Moniereh Hosseini, Nazanin Ghanbari

عنوان همایش: آينده پژوهي، مديريت و توسعه پايدار

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

تاثير شبكه هاي اجتماعي بر رفتار خريد مشتريان و ارائه مدل

نویسندگان: زهرا منوچهري, منيره حسيني

Zahra Manouchehri, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: آينده پژوهي، مديريت و توسعه پايدار

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

تاثير اينترنت در پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه صنعتي كرمانشاه

نویسندگان: ثنا نظري نژاد, منيره حسيني

Sana Nazari nezhad, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: آينده پژوهي، مديريت و توسعه پايدار

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

استفاده از روش Netnography در بدست آوردن و تحليل عوامل رضايتمندي و نارضايتي مشتريان تلويزيون دو برند برجسته

obtaining and analyzing customers satisfaction and dissatisfaction factors of two famous TV brand by Netnography approach

نویسندگان: منيره حسيني , نازنين قنبري

Moniereh Hosseini, Nazanin Ghanbari

عنوان همایش: چهارمين كنگره ملي تحقيقات بنيادين در مهندسي كامپيوتر و فن آوري اطلاعات

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

يادگيري الكترونيكي در شبكه هاي اجتماعي به كمك بازي وارسازي

نویسندگان: عسل عليخاني, منيره حسيني

Asal Alikhani, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي تحقيقات كاربردي در مهندسي برق، مكانيك، كامپيوتر و فناوري اطلاعات

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

ارائه چارچوب جامع براي ارزش آفريني با استفاده از داده هاي مشتري در صنعت بانكداري

نویسندگان: منيره حسيني , سپيده شجري

Moniereh Hosseini, Sepideh Shajari

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها

4th international conference on Industrial and Systems Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

هوش رقابتي اجتماعي براي تحليل نام هاي تجاري

Social Competitive Intelligence for Brand Analysis

نویسندگان: علي پسادست, منيره حسيني

Ali Pasadast, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

2nd International Conference on modern Development in Management Economics and accounting

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

Detecting online social network addiction among users

نویسندگان: شيوا پارساراد, منيره حسيني

Shiva Parsa Rad, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: كنگره ايده هاي نوين پژوهشي در علوم مهندسي و تكنولوژي، برق و كامپيوتر

Congress on new research ideas in engineering science technology electrical and computer science

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

شناسايي معيارهاي پاكي فضاي مجازي از نگاه سالم، ايمن و مفيد

نویسندگان: زكيه افروزه, منيره حسيني

Zakiyeh Afroozeh, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: چهارمين همايش ملي فضاي مجازي پاك

4th National symposium on healthy cyberspace

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

تحليل داده هاي رسانه هاي اجتماعي با رويكرد مديريت كسب و كار

نویسندگان: منيره حسيني , علي پسادست

Moniereh Hosseini, Ali Pasadast

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي مديريت، و مهندسي صنايع با تاكيد بر مديريت دانش تعالي و توانمندي رقابتي

3th international conference on industrial engineering and management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

تشخيص مجاورت انعطاف پذير، حافظ حريم خصوصي و مقاوم در برابر حمله تباني در شبكه اجتماعي موبايل

نویسندگان: منيره حسيني , فروغ السادات ميركريم زاده تفتي

Moniereh Hosseini, Forough sadat Mirkarimzade tafti

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي دانش بنيان در مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات

2th International conference on knowledge-based research in computer engineering and IT

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

بررسي عملكرد الگوريتم ماشين بردار پشتيبان قطبي براي طراحي سيستم پيش بيني كننده براي داده هاي بازاريابي بانك

نویسندگان: امين اميني فر, منيره حسيني

Amin Aminifar, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها (ICISE 2017)

3rd international confernece on industrial and systems engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

كسب و كار اجتماعي، كاربرد شبكه هاي اجتماعي در كسب و كار

نویسندگان: علي پسادست, منيره حسيني

Ali Pasadast, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي الگوهاي مديريت در عصر پيشرفت

Annual Conference on Management Patterns in the Progressive Era

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴

اينترنت در زنجيره ارزش حلال

نویسندگان: منيره حسيني , مريم وطني

Moniereh Hosseini, Maryam Vatani

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و حسابرسي پويا

2nd International Conference on Management Accounting and Dynamic Audit

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

تحليل جوامع برند آنلاين بر پايه ي شبكه هاي اجتماعي با روش شبكه نگاري

Analysis social media based brand communities using netnography

نویسندگان: منيره حسيني , افسون قلمكاري

Moniereh Hosseini, Afsoon Ghalamkari

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي وب پژوهي

3rd International Conference on Web Research

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

پالايش گروهي مبتني بر رويكرد يادگيري عميق و روابط شبكه اجتماعي

نویسندگان: منيره حسيني , شيوا جلالي آورزمان

Moniereh Hosseini, Shiva Jalali Avarzaman

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي وب پژوهي

3rd International Conference on Web Research

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

شناسايي ويژگي هاي دموگرافيكي در رسانه هاي اجتماعي

نویسندگان: منيره حسيني , زهره تميمي

Moniereh Hosseini, Zohreh Tamimy

عنوان همایش: سومين همايش ملي فضاي مجازي پاك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

كاربرد واقعيت افزوده و فناوري هولوپورت در آموزش پزشكي

نویسندگان: منيره حسيني , مينا اكبرآبادي

Moniereh Hosseini, Mina Akbarabadi

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي آينده مهندسي و تكنولوژي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

راهكارهاي پيش بيني ميزان اعتماد در شبكه هاي اجتماعي

نویسندگان: مريم پرويني, منيره حسيني

Maryam Parvini, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهشهاي كاربردي در مديريت و حسابداري

4th National Conference on Applied Research in Management and Accounting

محل برگزاری: اسپانيا / Spain

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱

forecasting incoming call volumes to call-center with recurrent neural netwroks

نویسندگان: مونا عبادي جلال, منيره حسيني , استفان كارلسون

Mona Ebadi jalal, Moniereh Hosseini, stefan karlsson

عنوان همایش:

Global Innovation And Knowledge Academy Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

بازيكاري به عنوان راهكاري جهت ايجاد محتواي سالم سايبري براي خانواده

نویسندگان: كورش جمشيدي, منيره حسيني

Kourosh Jamshidi, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: همايش بين المللي فضاي مجازي پاك

International Syposium on The Healty CyberSpace

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

عوامل موثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي توسط مشتريان بانك صادرات استان اردبيل

نویسندگان: منيره حسيني , سيما فروغي راد

Moniereh Hosseini, Sima ForouGhi Rad

عنوان همایش: 5 مين كنفرانس ملي و 3 مين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت با رويكردهاي كاربردي و پژوهش نوين

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم بدني با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي

Routing in bodywireless sensor networks using analytical hierarchy process

نویسندگان: شيوا پارساراد, منيره حسيني

Shiva Parsa Rad, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي پژوهشهاي كاربردي در علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات

The 3rd International Conference on Applied Research in Computer and Information Technology (CIT Conf)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

پيش بيني شاخص بورس با استفاده از شبكه عصبي

نویسندگان: منيره حسيني , زهرا رفيعي

Moniereh Hosseini, Zahra Rafiee

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي پژوهشهاي كاربردي در علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات

The 3rd International Conference on Applied Research in Computer and Information Technology (CIT Conf)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

مطالعه و طبقه بندي روش هاي تحليل و پيش بيني رويگرداني مشتري

نویسندگان: علي بقائي, منيره حسيني

Ali Baghaei, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

12th International Conference on Industrial Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

بررسي سيستم هاي توصيه گر در جمع سپاري وظيفه از نگاه همكاري هاي اجتماعي

Review of Recommender systems in task crowdsourcing from perspective of social cooperations

نویسندگان: منيره حسيني , فروغ ذوالرحمي

Moniereh Hosseini, Forough Zolrahmi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي ابزار و تكنيك هاي مديريت

2nd International Conference on Management Tools Techniques

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

مديريت اطلاعات نهان كاربران در رسانه هاي اجتماعي شناسايي جنسيت با استفاده از ويژگي هاي زبان شناختي

نویسندگان: منيره حسيني , زهره تميمي

Moniereh Hosseini, Zohreh Tamimy

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي ابزار و تكنيك هاي مديريت

2nd International Conference on Management Tools Techniques

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۶

بخش بندي دانش آموزان مدرسه راهنمايي انديشه شهركرد به منظور بررسي عوامل تاثيرگذار بر عملكرد تحصيلي و انضباطي دانش آموزان

نویسندگان: الناز هاشم زاده, منيره حسيني

Elnaz Hashemzadeh, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت، حسابداري، اقتصاد

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۱

بررسي اهميت ويژگي هاي موثر بر خريد تلفن هاي همراه هوشمند در كاربران ايراني

نویسندگان: منيره حسيني , عاطفه دارائي

Moniereh Hosseini, Aatefeh Daraei

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي مديريت در قرن 21

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

مطالعه ي جوامع مجازي با استفاده از مفاهيم جوامع همپوشان و شبكه هاي پويا

نویسندگان: مختار قسمتي, منيره حسيني

Mokhtar Ghesmati, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

شبكه هاي اجتماعي فرصت ها و چالش ها

نویسندگان: منيره حسيني

Moniereh Hosseini

عنوان همایش: صيانت فرهنگي در بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

روش پيشنهادي براي تشخيص آتش سوزي در جنگل با استفاده از پروتكل مسيريابي بر اساس تقاضاي موقت در شبكه هاي حسگر بي سيم

نویسندگان: فروغ ذوالرحمي, منيره حسيني

Forough Zolrahmi, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي اقتصاد سبز

2nd International E-Conference On Green Economics (ICGE 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۸

برنامه ريزي تصادفي شارژ خودروهاي الكتريكي در پاركينگ براي مينيمم سازي هزينه ي شارژ

نویسندگان: زهرا رفيعي, منيره حسيني

Zahra Rafiee, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: بيستمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق

20th Electrical Power Distribution Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۶

Characteristics and Influential Factors of Online Brand Communities

نویسندگان: منيره حسيني , فرانك ابوالمعصوم

Moniereh Hosseini, Faranak Abolmasoum

عنوان همایش: نهمين كنفرانس بين المللي تجارت الكترونيك با رويكرد بر كسب و كار الكترونيكي

9th International Conference on e-Commerce with focus on E-Business

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

ارائه مدلي نوين جهت بهبود سيستم اطلاعات پذيرش بيماران

نویسندگان: مهدي يادگاري, منيره حسيني , پيمان يارمحمدي ساماني

Mahdi Yadegari, Moniereh Hosseini, Peyman Yarmohammadi samani

عنوان همایش: همايش بين المللي تحول پايدار در نظام سلامت

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

تكنيك ها و ابزارهاي يادگيري با استفاده از پايگاه داده

Learning tools and techniques using database

نویسندگان: منيره حسيني , الناز نصيرزاده عسكرآباد

Moniereh Hosseini, Elnaz Nasirzade askarabad

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي ابزار و تكنيك هاي مديريت

International Conference on Management Tools Techniques

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

فرصتهاي بهره گيري از تكنيك هاي كاوش وب به منظور تحليل رفتار كاربران

Opportunities to take advantage of web search techniques to analyze user behavior

نویسندگان: مينا معمار, منيره حسيني

Mina Memar, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي ابزار و تكنيك هاي مديريت

International Conference on Management Tools Techniques

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

ابزارها و تكنيك هاي داده كاوي در مديريت دانش

Data mining tools and techniques in knowledge management

نویسندگان: ميترا كيائي شهميرزادي, منيره حسيني

Mitra Kiyaei shahmirzadi, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي ابزار و تكنيك هاي مديريت

International Conference on Management Tools Techniques

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

Knowledge management in small and medium enterprises with the cross - organization approach

نویسندگان: منيره حسيني , جواد پورعباسي نجف آبادي

Moniereh Hosseini, Javad Pourabbasi najaf abadi

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي مديريت دانش

7th Knowledge Management Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۴

تحليلي راهبردي بر كاربرد واقعيت مجازي در صنعت گردشگري

نویسندگان: منيره حسيني , سعيده علي مرداني, سميرا درمحمدي, محيا مهراب پور

Moniereh Hosseini, Saeedeh Alimardani, Samira Dor mohammadi, Mahya Mehrabpour

عنوان همایش: نخستين همايش بين المللي فناوري اطلاعات و ارتباطات، كارآفريني و سرمايه گذاري

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰

بهبود سيستم كنترل مسافربري بين شهري با استفاده از سيستم تشخيص اثر انگشت و شبكه هاي محلي بي سيم در ايران

نویسندگان: پيمان يارمحمدي ساماني, منيره حسيني , مهدي يادگاري

Peyman Yarmohammadi samani, Moniereh Hosseini, Mahdi Yadegari

عنوان همایش: نخستين همايش سيستم هاي حمل و نقل هوشمند جاده اي

First National Road ITS Congress

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷

استفاده از تكنيك هاي داده كاوي براي بهبود محصول در صنعت خودروسازي

نویسندگان: منيره حسيني , پريسا مقدم

Moniereh Hosseini, Parisa Moghaddam

عنوان همایش: يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

11th International Industrial Engineering Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۰۶

مديريت ارزش مشتري با تحليل اطلاعات پايگاه داده مشتريان مورد كاوي خرده فروشي مستقيم محصولات غذايي

نویسندگان: منيره حسيني , بهنام كيومرثي

Moniereh Hosseini, Behnam Kiyomarsi

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات، ارتباطات و كامپيوتر

4th International Conference on Information Technology Management Communication and Computer

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۰

تحليل اطلاعات پايگاه داده مشتريان با مدل تلفيقي RFM و LTV موردكاوي فروش عمده محصولات صنايع غذايي

نویسندگان: منيره حسيني , بهنام كيومرثي

Moniereh Hosseini, Behnam Kiyomarsi

عنوان همایش: كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در علوم انساني

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۰

مديريت تبليغات آنلاين با وب معنايي

نویسندگان: منيره حسيني , شميم ساعدپناه

Moniereh Hosseini, Shamim Saedpanah

عنوان همایش: كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در علوم انساني

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۸

بررسي عوامل موثر بر پذيرش بازاريابي موبايلي از طرف مصرف كنندگان

نویسندگان: مونا عبادي جلال, منيره حسيني

Mona Ebadi jalal, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: پنجمين كنگره پيشگامان پيشرفت

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۰

نقش تجارت اجتماعي بر رفتار و تصميم گيري خريد مشتريان

نویسندگان: روجيار پيرمحمدياني, شهريار محمدي, منيره حسيني

Rojiar Pir Mohamadiani, Shahriar Mohammadi, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: همايش تخصصي بررسي ابعاد شبكه هاي اجتماعي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۹

ارائه مقياس جامع ارزيابي كيفيت خدمات در بانكداري الكترونيك

نویسندگان: مهناز پيراني, منيره حسيني

Mahnaz Pirani, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: هفتمين همايش ملي و اولين همايش بين المللي تجارت و اقتصاد الكترونيكي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۹

بررسي فرصتهاي بازاريابي ويروسي موبايل در ايران

نویسندگان: سوسن روح روان, منيره حسيني

, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: هفتمين همايش ملي و اولين همايش بين المللي تجارت و اقتصاد الكترونيكي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۹

ارائه مدل تصميم گيري انتخاب ايده نوآور در شركت هاي سرمايه گذاري خطرپذير با روش تحليل سلسله مراتبي

نویسندگان: متين حاجي محمدي, منيره حسيني

Matin Hajimohammadi, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: هفتمين همايش ملي و اولين همايش بين المللي تجارت و اقتصاد الكترونيكي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۹

شناسايي عوامل موثر بر پذيرش خريد اينترنتي ارائه مدل پذيرش خريد اينترنتي

نویسندگان: منيره حسيني , عاطفه دادجو

Moniereh Hosseini,

عنوان همایش: هفتمين همايش ملي و اولين همايش بين المللي تجارت و اقتصاد الكترونيكي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۴

نوآوري باز-روشي جهت كاهش هزينه هاي مالي نوآوري در صنايع كوچك و متوسط

نویسندگان: منيره حسيني , پريسا مقدم

Moniereh Hosseini, Parisa Moghaddam

عنوان همایش: اولين همايش ملي سرمايه گذاري و توليد ملي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۴

فرصت هاي توسعه اقتصادي با مديريت نوآوري از طريق فناوري اطلاعات

نویسندگان: منيره حسيني , پريسا مقدم

Moniereh Hosseini, Parisa Moghaddam

عنوان همایش: سومين كنگره پيشگامان پيشرفت

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۴

پيشرفت اقتصادي از طريق كاربرد مدل هاي كسب و كار نوين در فضاي مجازي

نویسندگان: سيدعلي معصومي لاري, منيره حسيني

Seyed Ali Masoumi Lari, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: سومين كنگره پيشگامان پيشرفت

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۴

تجارت الكترونيك و توسعه اقتصادي با الگوي اسلامي-ايراني

نویسندگان: منيره حسيني

Moniereh Hosseini

عنوان همایش: سومين كنگره پيشگامان پيشرفت

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۶

مدل كسب و كاري باز پيشنهادي براي بكارگيري در شرايط اقتصاد مقاومتي

نویسندگان: منيره حسيني , پريسا مقدم

Moniereh Hosseini, Parisa Moghaddam

عنوان همایش: همايش ملي بررسي و تبيين اقتصاد مقاومتي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۱

به كارگيري سيستم چند-عامله هوشمند در مديريت دانش

نویسندگان: معصومه مرادي, عبدالله آقايي, منيره حسيني

Masoomeh Moradi, Abdollah Aghaei, Moniereh Hosseini

عنوان همایش: نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۳

نقش راهبردي فناوري اطلاعات در پيشرفت اسلامي-ايراني

نویسندگان: منيره حسيني

Moniereh Hosseini

عنوان همایش: دومين كنگره پيشگامان پيشرفت

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۱۷

تحليل راهبردي تجارت در دنياي مجازي زندگي دوم نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهديدها

نویسندگان: منيره حسيني , نرگس آقابيگي

Moniereh Hosseini,

عنوان همایش: ششمين همايش تجارت و اقتصاد الكترونيكي

محل برگزاری: هنگ كنگ / Hong Kong

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱/۱۱

Customer Potential Value Probabilistic or Possibilistic

نویسندگان: منيره حسيني , امير البدوي, سرور جواني

Moniereh Hosseini, ,

عنوان همایش:

2012 International Conference on e-Commerce e-Administration e-Society e-Education and e-Technology (2012 e-CASE e-Tech)

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۴

Integrated corporate brand value loop a framework

نویسندگان: عليرضا شيخ, منيره حسيني , امير البدوي

Alireza Sheikh, Moniereh Hosseini,

عنوان همایش:

Marketings Fields Forever