تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

شناسائي مشتريان كليدي يك شركت فراهم كننده ي خدمات پرداخت بااستفاده از تحليل داده ها

نام اساتید: منيره حسيني , محمدجعفر تارخ, فرناز برزين پور, محمدجعفر تارخ
Moniereh Hosseini, Mohammad Jafar Tarokh, , Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : محيا مافي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

بخش بندي مشتريان بر اساس كانال هاي ارزش آفريني مشترك در صنعت بانكداري

نام اساتید: منيره حسيني , محمدجعفر تارخ, محمدجعفر تارخ, نسيم غنبرطهراني
Moniereh Hosseini, Mohammad Jafar Tarokh, Mohammad Jafar Tarokh,
نام دانشجو : سپيده شجري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

پيش بيني مفيد بودن نظرات آنلاين با استفاده از داده هاي رسانه هاي اجتماعي

نام اساتید: منيره حسيني , سعيده غلامي, فرناز برزين پور, سعيده غلامي
Moniereh Hosseini, Saeideh Gholami, , Saeideh Gholami
نام دانشجو : مينا اكبرآبادي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

توسعه يك سيستم توصيه گر اجتماعي بر مبناي پالايش همكاران تركيبي

نام اساتید: منيره حسيني , شهريار محمدي, مهرداد كارگري, شهريار محمدي
Moniereh Hosseini, Shahriar Mohammadi, , Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : زهرا مرادي رودپشتي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

بررسي اعتبار اطلاعات در رسانه هاي اجتماعي در ايران

نام اساتید: منيره حسيني , سعيده غلامي, فرناز برزين پور, سعيده غلامي
Moniereh Hosseini, Saeideh Gholami, , Saeideh Gholami
نام دانشجو : فاخره معيني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

"يك مدل توصيه گر مبتني بر داده‌هاي جرياني با استفاده از تحليل شبكه اجتماعي "

نام اساتید: منيره حسيني , محمدجعفر تارخ, شهريار محمدي
Moniereh Hosseini, Mohammad Jafar Tarokh, Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : شيوا جلالي آورزمان

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

ارائه چارچوبي براي ارزيابي شبكه هاي اجتماعي از چشم انداز فضاي مجازي پاك

نام اساتید: منيره حسيني , سعيده غلامي, نسيم غنبرطهراني, سعيده غلامي
Moniereh Hosseini, Saeideh Gholami, , Saeideh Gholami
نام دانشجو : زكيه افروزه

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

به كار گيري هوش تجاري اجتماعي به منظور تحليل بازار

نام اساتید: منيره حسيني , سميه عليزاده, محمد فتحيان , سميه عليزاده
Moniereh Hosseini, Somayeh Alizadeh, , Somayeh Alizadeh
نام دانشجو : علي پسادست

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

تحليل ارزيابي رفتار خريد مشتري از چشم انداز رسانه هاي اجتماعي

نام اساتید: منيره حسيني , شهريار محمدي, شهريار محمدي, نسيم غنبرطهراني
Moniereh Hosseini, Shahriar Mohammadi, Shahriar Mohammadi,
نام دانشجو : افسون قلمكاري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

پيش بيني احساس با استفاده از تحليل احساس در رسانه هاي اجتماعي

نام اساتید: منيره حسيني , شهريار محمدي, نسيم غنبرطهراني, شهريار محمدي
Moniereh Hosseini, Shahriar Mohammadi, , Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : مهرنازالسادات ميراحمدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

بررسي و تحليل اعتماد در اجتماعات آنلاين

نام اساتید: منيره حسيني , شهريار محمدي, شهريار محمدي, نسيم غنبر تهراني
Moniereh Hosseini, Shahriar Mohammadi, Shahriar Mohammadi,
نام دانشجو : مريم پرويني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

تحليل و پيش بيني رويگرداني با تمركز بر داده هاي مشتري

نام اساتید: منيره حسيني , حجت اله حميدي, ياسر صميمي, فرناز برزين پور
Moniereh Hosseini, Hojatollah Hamidi, Yaser Samimi,
نام دانشجو : علي بقائي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

تشخيص ناهنجاري در داده هاي كاربران رسانه‌هاي اجتماعي آنلاين

نام اساتید: منيره حسيني , شهريار محمدي, سيدمهدي حسيني مطلق, ياسر صميمي
Moniereh Hosseini, Shahriar Mohammadi, , Yaser Samimi
نام دانشجو : شيوا پارساراد

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

شناسائي سن و جنسيت در شبكه‌هاي اجتماعي

نام اساتید: منيره حسيني , سميه عليزاده, امير البدوي, فريد خوش الحان
Moniereh Hosseini, Somayeh Alizadeh, , Faried Khoshalhan
نام دانشجو : زهره تميمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

ارائه روشي براي كشف جوامع همپوشان در شبكه هاي پويا

نام اساتید: منيره حسيني , عبدالله آقايي, عماد روغنيان
Moniereh Hosseini, Abdollah Aghaei, Emad Roghanian
نام دانشجو : مختار قسمتي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

تحليل پرتفوليوي مشتري با استفاده از تكنيكهاي داده كاوي

نام اساتید: منيره حسيني , عبدالله آقايي, عبدالله آقايي
Moniereh Hosseini, Abdollah Aghaei, Abdollah Aghaei
نام دانشجو : ميترا كيائي شهميرزادي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

پردازش و تجزيه تحليل داده با استفاده از رويكرد يادگيري عميق

نام اساتید: منيره حسيني , محمدجعفر تارخ, عماد روغنيان
Moniereh Hosseini, Mohammad Jafar Tarokh, Emad Roghanian
نام دانشجو : الناز نصيرزاده عسكرآباد

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

تحليل داده هاي فروشگاه شهروند با رويكرد مديريت ارتباط با مشتريان

نام اساتید: منيره حسيني , محمدجعفر تارخ, ناصر صفايي
Moniereh Hosseini, Mohammad Jafar Tarokh, Nasser Safaie
نام دانشجو : مينا معمار

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

مديريت سرمايه مشتريان با تحليل رفتار مشتريان در دوره هاي اكتساب، حفظ و توسعه

نام اساتید: منيره حسيني , حجت اله حميدي, حجت اله حميدي, فرناز برزين پور
Moniereh Hosseini, Hojatollah Hamidi, Hojatollah Hamidi,
نام دانشجو : فرنوش فيروزي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

مطالعه الگوريتمهاي توسعه گر پالايش همكاري به منظور توسعه يك مدل بهبود يافته

نام اساتید: منيره حسيني , سعيده غلامي, سعيده غلامي, فرناز برزين پور
Moniereh Hosseini, Saeideh Gholami, Saeideh Gholami,
نام دانشجو : مقصود نصرالهي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

مدلسازي ارزش طول عمر مشتري با بهره گيري از انواع مختلف داده‌هاي مشتري

نام اساتید: منيره حسيني , محمدجعفر تارخ, محمدجعفر تارخ, عباس كرامتي
Moniereh Hosseini, Mohammad Jafar Tarokh, Mohammad Jafar Tarokh,
نام دانشجو : بهنام كيومرثي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

مطالعه كاربرد موبايل در خدمات پس از فروش به منظور ارائه يك مدل

نام اساتید: منيره حسيني , عباس كرامتي, سعيده غلامي, سعيده غلامي
Moniereh Hosseini, , Saeideh Gholami, Saeideh Gholami
نام دانشجو : سيدمحمدرضا موسوي قهفرخي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸

ارائه يك مدل براي پيش بيني خدمت به مشتري با استفاده از داده كاوي

نام اساتید: منيره حسيني , ياسر صميمي, حجت اله حميدي, امير البدوي
Moniereh Hosseini, Yaser Samimi, Hojatollah Hamidi,
نام دانشجو : مونا عبادي جلال

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸

مطالعه و بررسي فرصتهاي سفارشي سازي انبوه با بهرهگيري از فناوري اطلاعات: مورد كاوي صنعت چاپ و بسته بندي

نام اساتید: منيره حسيني , سعيده غلامي, محمدجعفر تارخ, سعيده غلامي
Moniereh Hosseini, Saeideh Gholami, Mohammad Jafar Tarokh, Saeideh Gholami
نام دانشجو : سوسن روح روان

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۲

ارزيابي كفيت خدمت در مديريت ارتباط با مشتري در صنعت ساخت و توليد

نام اساتید: منيره حسيني , عبدالله آقايي, عبدالله آقايي
Moniereh Hosseini, Abdollah Aghaei, Abdollah Aghaei
نام دانشجو : سميرا ارفعي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

ارائه مدل جامع براي فهم سرمايه برند(علامت تجاري)مشتري محور

نام اساتید: منيره حسيني , سميه عليزاده, سميه عليزاده
Moniereh Hosseini, Somayeh Alizadeh, Somayeh Alizadeh
نام دانشجو : محسن امير

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

ارائه چهارچوبي براي استخراج اطلاعات از مشتريان به منظور بكارگيري در توسعه محصول

نام اساتید: منيره حسيني , محمدجعفر تارخ, محمدجعفر تارخ
Moniereh Hosseini, Mohammad Jafar Tarokh, Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : پريسا مقدم

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

تحليل تغيير ارزش مشتري با استفاده از بخش بندي مشتريان.

نام اساتید: منيره حسيني , شهريار محمدي, شهريار محمدي
Moniereh Hosseini, Shahriar Mohammadi, Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : مصطفي شباني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

كاربرد داده كاوي در تحليل شبكه ارزش .

نام اساتید: منيره حسيني , سميه عليزاده, عبدالله آقايي, عبدالله آقايي
Moniereh Hosseini, Somayeh Alizadeh, Abdollah Aghaei, Abdollah Aghaei
نام دانشجو : فروغ ايسوند

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

توسعه برندبا رويكردبازاريابي عصب پايه

نام اساتید: منيره حسيني
Moniereh Hosseini
نام دانشجو : معصومه منصوري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۸

بررسي تاثيرات بازاريابي دهان به دهان Word of nouth الكترونيكي ( بازاريابي ويروسي )بربرنددرايران

Word of nouth

نام اساتید: منيره حسيني , محمدجعفر تارخ
Moniereh Hosseini, Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : مهنوش ماهري

تاریخ:

شناسائي جاده ها مبتني بر يادگيري ماشين و با استفاده از داده هاي اسكن ليزري

نام اساتید: منيره حسيني
Moniereh Hosseini
نام دانشجو : رعنا حسين زاده حريري

تاریخ:

رساله

نام اساتید: منيره حسيني
Moniereh Hosseini
نام دانشجو : شيوا جلالي آورزمان

تاریخ:

پيش بيني رفتار گروههاي ترور يستي در شبكه هاي اجتماعي انلاين

نام اساتید: منيره حسيني
Moniereh Hosseini
نام دانشجو : بهنام حيدري

تاریخ:

بررسي تاثير تجربه آنلاين مشتري بروفاداري مشتري

نام اساتید: منيره حسيني
Moniereh Hosseini
نام دانشجو : الهام شمائلي

تاریخ:

"ارائه مدل داده كاوي پيش بيني نوسانات هموديناميك بعد از القاء بيهوشي"

نام اساتید: منيره حسيني
Moniereh Hosseini
نام دانشجو : زهرا منوچهري

تاریخ:

پيش بيني بازار سهام بااستفاده از تجزيه و تحليل احساس در رسانه هاي اجتماعي

نام اساتید: منيره حسيني
Moniereh Hosseini
نام دانشجو : اعظم السادات حسيني

تاریخ:

بكارگيري منطق فازي در تحليل احساسات در رسانه ها ي اجتماعي

نام اساتید: منيره حسيني
Moniereh Hosseini
نام دانشجو : فاطمه سادات داداشي

تاریخ:

پياده سازي و مطالعه پلتفرمهاي منبع بازدر بانكداري باز با واسط برنامه نويسي كاربردي

نام اساتید: منيره حسيني
Moniereh Hosseini
نام دانشجو : فرهاد يوسفي