تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

تهيه و بررسي پوشش هاي خود ترميم شونده پايه اپوكسي و امكان سنجي توليد انها در مقياس صنعتي

نام اساتید: مونا زماني پدرام, مسعود يارمحمدي, شيما نجفي نوبر, منصور شهيدزاده, شيما نجفي نوبر
Mona Zamanipedram, Masood Yarmohammadi, Shima Najafi Nobar, , Shima Najafi Nobar
نام دانشجو : مرتضي عيدي برندق

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

ساخت سامانه تصفيه فوتوكاتاليستي و ارزيابي عملكرد آن در حذف آلاينده هاي پساب صنعتي

نام اساتید: مونا زماني پدرام, محمدصادق اميني, شيما نجفي نوبر, شيما نجفي نوبر, مهدي ارجمند
Mona Zamanipedram, Mohamadsadegh Amini, Shima Najafi Nobar, Shima Najafi Nobar,
نام دانشجو : رضا شهبازي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

مدلسازي ترموديناميكي مخلوط الكل- هيدروكربن

نام اساتید: مونا زماني پدرام, فرشاد ترابي, شيما نجفي نوبر, مهدي ارجمند, شيما نجفي نوبر
Mona Zamanipedram, Farshad Torabi, Shima Najafi Nobar, , Shima Najafi Nobar
نام دانشجو : محمدباقر اصغرنژادلمراسكي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

شبيه سازي و تحليل ترموديناميكي فرآيند گازي سازي زيست توده

نام اساتید: اميد پورعلي, مونا زماني پدرام, مجيد عميد پور, شيما نجفي نوبر, وحيد پيروز فر, شيما نجفي نوبر
Omid Pourali, Mona Zamanipedram, Majied Amidpour, Shima Najafi Nobar, , Shima Najafi Nobar
نام دانشجو : محمدسجاد حبيب اللهي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

بررسي فرآيند گازي سازي زيست توده به منظور توليد دي متيل اتر و اتانول

نام اساتید: مونا زماني پدرام, اميد پورعلي, حسين صيادي, حسين صيادي, مهدي ارجمند
Mona Zamanipedram, Omid Pourali, Hossein Sayyadi, Hossein Sayyadi,
نام دانشجو : علي احمدزاده

تاریخ:

شبيه سازي و بهينه سازي فرايند نواورنه و يكپارچه شيرين سازي آب به همراه توليد هيدروژن و توان الكتريكي يا استفاده از انرژي گرمايشي خورشيدي بر اساس محاسبات انرژي و اكسرژي

نام اساتید: مونا زماني پدرام
Mona Zamanipedram
نام دانشجو : محمدابراهيم حسيني خميراني

تاریخ:

مطالعات ازمايشگاهي و طراحي فرايند استخراج و خالص سازي كلاژن از منابع حيواني

نام اساتید: مونا زماني پدرام, مهدي ارجمند
Mona Zamanipedram, Mehdi Arjomand
نام دانشجو : سعادت ملك پورجونقاني

تاریخ:

ساخت الكتروليت هيدروژلي با استفاده از گرافن اكسايد كاهش يافته و بررسي خواص هدايت الكتريكي ان در ابرخازن ها

نام اساتید: مونا زماني پدرام
Mona Zamanipedram
نام دانشجو : رضا قلي پوربين كلايه

تاریخ:

توسعه پليمر حساس به PH براي داروسازي هوشمند انسولين

نام اساتید: مونا زماني پدرام
Mona Zamanipedram
نام دانشجو : محمد سعيدي زادگان

تاریخ:

توسعه هيدروژل پليمري پاسخگو جديد براي تحويل انسولين

نام اساتید: مونا زماني پدرام
Mona Zamanipedram
نام دانشجو : صباح بختياري هسنيجه