مشخصات فردی

نام: مونا

نام خانوادگی: زمانی پدرام


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m.zpedram@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۴۴۰۶۰۹۲۴

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MonaZamanipedram


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی-طراحی،شبیه سازی و کنترل فرآیندها

گرایش: سیستمهای انرژی

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک