سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Proposal and assessment of a new geothermal-based multigeneration system for cooling, heating, power, and hydrogen production, using LNG cold energy recovery

نویسندگان: محمد عباداللهي, Hadi Rostamzadeh, مونا زماني پدرام, Hadi Ghaebi, مجيد عميد پور
عنوان مجله: RENEWABLE ENERGY
از صفحه: ۶۶
تا صفحه: ۸۷

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Evaluation of the catocene/graphene oxide nanocomposite catalytic activity on ammonium perchlorate thermal decomposition

نویسندگان: Maryam Sa'at, Masoud Yarmohammadi, مونا زماني پدرام, Mansour Shahidzadeh, Mohammad Sadegh Amini-Fazl
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS
از صفحه: ۳۳۷
تا صفحه: ۳۴۵

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Proposal and multi-criteria optimization of two new combined heating and power systems for the Sabalan geothermal source

نویسندگان: محمد عباداللهي, Hadi Rostamzadeh, مونا زماني پدرام, هادي غايبي, مجيد عميد پور
عنوان مجله: JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
از صفحه: ۱۰۶۵
تا صفحه: ۱۰۸۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Evaluation of the 3-hydroxy pyridine antioxidant effect on the thermal-oxidative degradation of HTPB

نویسندگان: Ali Nazmi, Masoud Yarmohammadi, مونا زماني پدرام, Mansour Shahidzadeh
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Improvement in mechanical properties of polyurethane-urea nanocomposites by using modified SiO 2 nanoparticles

نویسندگان: Masoud Yarmohammadi, Alireza Khalaf Adeli, مونا زماني پدرام, Mansour Shahidzadeh, Vahid Pirouzfar
عنوان مجله: JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
از صفحه: ۴۶۷۰۷
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Heat and mass recirculations strategies for improving the thermal efficiency and environmental emission of a gas-turbine cycle

نویسندگان: محمد طهماسب زاده بايي, حسين صيادي, علي سوهاني, مونا زماني پدرام
عنوان مجله: APPLIED THERMAL ENGINEERING
از صفحه: ۱۱۸
تا صفحه: ۱۳۳

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: كانادا / Canada

Modelling and optimization of exhaust pollutants and the properties and characteristics of ethanol-diesel through a statistical approach

نویسندگان: Behrouz Mehri, Vahid Pirouzfar, Shahrzad Bagheri, مونا زماني پدرام
عنوان مجله: CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING
از صفحه: ۱۰۵۴
تا صفحه: ۱۰۶۲

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Rigorous modeling of gas permeation behavior in facilitated transport membranes (FTMs) evaluation of carrier saturation effects and double-reaction mechanism

نویسندگان: Abtin Ebadi Amooghin, Mohammad Mehdi Moftakhari Sharifzadeh, مونا زماني پدرام
عنوان مجله: Greenhouse Gases-Science and Technology
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

The influence of nanoparticles on gas transport properties of mixed matrix membranes An experimental investigation and modeling

نویسندگان: Mona Jamshidi, Vahid Pirouzfar, Reza Abedini, مونا زماني پدرام
عنوان مجله: KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING
از صفحه: ۸۲۹
تا صفحه: ۸۴۳