از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ تا تاریخ :

رييس دانشكده مهندسي هوافضا

از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي مركزي دانشكده مهندسي هوافضا

از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معاون پژوهشي وفناوري دانشكده مهندسي هوافضا

از تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

برگزاري دوره مشترك آموزش زبان روسي (پادفيك)

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

برگزاري دوره مشترك آموزش زبان روسي (پادفيك)

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ تا تاریخ :

مدير امور همكاري هاي علمي بين الملل دانشكده مهندسي هوا فضا

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

مدير دوره ي مشترك بين المللي مهندسي هوافضا

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ تا تاریخ :

دبير انفورماتيك و ثبت نام شانزدهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ تا تاریخ :

سرپرست تحصيلات دانشكده هوافضا

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

سرپرست تحصيلات دانشكده مهندسي هوافضا