مشخصات فردی

نام: مجتبی

نام خانوادگی: فرخ


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: farrokh@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۷۳۰۶۴۲۱۸

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MojtabaFarrokh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - سازه

گرایش: سازه هوایی

واحد سازمانی: مهندسی هوافضا