تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

شبيه سازي رفتار هيستروزيس مواد داراي چرخه هاي نا همسان با استفاده از سيستم هاي هوشمند

نام اساتید: مجتبي فرخ, مهناز ذاكري, سيدحسين ساداتي, مهناز ذاكري
Mojtaba Farrokh, Mahnaz Zakeri, , Mahnaz Zakeri
نام دانشجو : فرزانه قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

بهینه سازی توپولوژی سازه با درنظر گرفتن عدم قطعیت در مکان بارگذاری

نام اساتید: مجتبي فرخ, محمدعلي نوريان, عليرضا باصحبت نوين زاده, حسن حدادپور, عليرضا باصحبت نوين زاده
Mojtaba Farrokh, Mohammad Ali Norian, Alireza Basohbat Novinzadeh, , Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : حسين تبريزيان

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

بهنه سازي نوپولوژي سازه با درنظر گرفتن عدم قطعيت در مكان بارگذاري

نام اساتید: مجتبي فرخ, محمدعلي نوريان, عليرضا باصحبت نوين زاده, حسن حدادپور, عليرضا باصحبت نوين زاده
Mojtaba Farrokh, Mohammad Ali Norian, Alireza Basohbat Novinzadeh, , Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : حسين تبريزيان

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

بهينه سازي درصد و توزيع تخلخل تيرهاي متخلخل جهت افزايش ميزان بار بحراني كمانش

نام اساتید: مجتبي فرخ, مهناز ذاكري, جعفر اسكندري جم, مهناز ذاكري
Mojtaba Farrokh, Mahnaz Zakeri, , Mahnaz Zakeri
نام دانشجو : سيدمحمد طاهري پور

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

بهينه سازي يك سيستم برداشت انرژي پيزوالكتريك

نام اساتید: مجتبي فرخ, سعيد ايراني, محمدعلي نوريان, سعيد شكرالهي, محمدعلي نوريان
Mojtaba Farrokh, Saeid Irani, Mohammad Ali Norian, , Mohammad Ali Norian
نام دانشجو : مجيد عاروان

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

مدل سازي و جبران هيسترزيس محرك پيزوالكتريك هوشمند با استفاده از بردار ماشين پشتيبان حداقل مربعات

نام اساتید: مجتبي فرخ, عبدالمجيد خوشنود, سيدحسين ساداتي, عبدالمجيد خوشنود
Mojtaba Farrokh, Abdolmajied Khoshnood, , Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : محسن مقيمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

بررسي و تحليل تنش در مخازن تحت فشار كامپوزيتي و پيش بيني عمر آنها تحت بار خستگي

نام اساتید: مهناز ذاكري, مجتبي فرخ, مجيد جمال اميري, علي مظفري, علي مظفري
Mahnaz Zakeri, Mojtaba Farrokh, , Ali Mozaffari, Ali Mozaffari
نام دانشجو : محمد كشت گر

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

تحليل كمانش پانل كامپوزيتي ساندويچي براساس فرمولاسيون متحدشده تعميم يافته بااستفاده از تئوري لايه گون

نام اساتید: مجتبي فرخ, مهناز ذاكري, جعفر اسكندري جم, محمدعلي نوريان
Mojtaba Farrokh, Mahnaz Zakeri, , Mohammad Ali Norian
نام دانشجو : مجيد افضلي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

شبيه سازي رفتار يك ايرفويل تطبيق پذير

نام اساتید: مجتبي فرخ, حامد علي صادقي اراني, علي مظفري, علي مظفري
Mojtaba Farrokh, Hamed Alisadeghi, Ali Mozaffari, Ali Mozaffari
نام دانشجو : مهرزاد كاهني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

تحليل ارتعاشات در يك سيستم ديناميكي طراحي شده به منظور دريافت انرژي جنبشي

نام اساتید: سعيد ايراني, اميرحسين اثباتي, عبدالمجيد خوشنود, عبدالمجيد خوشنود, مجتبي فرخ
Saeid Irani, , Abdolmajied Khoshnood, Abdolmajied Khoshnood, Mojtaba Farrokh
نام دانشجو : ميثم پاشنا

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

بررسي تاثير لايه چيني يك بال كامپوزيتي بر روي رفتار آيروديناميكي

نام اساتید: مجتبي فرخ, سعيد ايراني, علي مظفري, اميرحسين اثباتي, علي مظفري
Mojtaba Farrokh, Saeid Irani, Ali Mozaffari, , Ali Mozaffari
نام دانشجو : سحر كشاورز

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

تحليل بار كمانشي تيرهاي ساندويچي با استفاده از فرمولاسيون متحد كاررا

نام اساتید: مجتبي فرخ, علي مظفري, مهناز ذاكري, علي مظفري
Mojtaba Farrokh, Ali Mozaffari, Mahnaz Zakeri, Ali Mozaffari
نام دانشجو : ياسين نعمتي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

شبيه سازي و كنترل فعال رفتار ارتعاشي يك تير كامپوزيتي با استفاده از وصله هاي پيزوالكتريك

نام اساتید: مجتبي فرخ, عبدالمجيد خوشنود, خليل عالي پور, علي مظفري, اميرعلائ الدين مطلبي
Mojtaba Farrokh, Abdolmajied Khoshnood, , Ali Mozaffari,
نام دانشجو : عابد جهانبازي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

بهينه سازي سرعت فلاتر بال كامپوزيتي با استفاده از شبكه عصبي

نام اساتید: مجتبي فرخ, سعيد ايراني, عليرضا باصحبت نوين زاده, علي مظفري, علي مظفري
Mojtaba Farrokh, Saeid Irani, Alireza Basohbat Novinzadeh, Ali Mozaffari, Ali Mozaffari
نام دانشجو : محمدرضا فلاح

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

بهينه سازي ناپايداري بال كامپوزيتي پيشران و جرم موتور

نام اساتید: سعيد ايراني, علي مظفري, عبدالمجيد خوشنود, علي مظفري, مجتبي فرخ
Saeid Irani, Ali Mozaffari, Abdolmajied Khoshnood, Ali Mozaffari, Mojtaba Farrokh
نام دانشجو : حسن يحيوي تفرشي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

مدل سازي رفتار هيسترتيك در مواد آلياژي حافظه دار با استفاده از شبكه عصبي پرايساچ

نام اساتید: مجتبي فرخ, علي مظفري, مهناز ذاكري, مهناز ذاكري
Mojtaba Farrokh, Ali Mozaffari, Mahnaz Zakeri, Mahnaz Zakeri
نام دانشجو : عبداله فاني ثاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۲۹

بهينه سازي شكل سد بتني قوسي تحت بارهاي لرزه اي

نام اساتید: حسن ميرزا بزرگ, مجتبي فرخ, سعيد اصيل قره باغي, محمد تقي احمدي
Hasan Mirza Bozorg, Mojtaba Farrokh, Saeed Asil Gharebaghi,
نام دانشجو : رضا نجفي

تاریخ:

تشخيص محل خرابي در بال هواپيما با استفاده از الگوريتم هاي ماشين يادگير

نام اساتید: مجتبي فرخ, مهناز ذاكري
Mojtaba Farrokh, Mahnaz Zakeri
نام دانشجو : محمد مرادعباسي

تاریخ:

بهينه سازي بر مبناي قابليت اطمينان بال هواپيما

نام اساتید: مجتبي فرخ
Mojtaba Farrokh
نام دانشجو : پوريا پوزش

تاریخ:

تحليل عددي غير خطي كمانش و پساكمانش حرارتي ورق هاي مستطيلي شكل داراي خواص تابعي مدرج وابسته به دما با فرمولاسيون متحد شده

نام اساتید: مجتبي فرخ, آراسمو كاره را
Mojtaba Farrokh, Erasmo Karrera
نام دانشجو : مجيد افضلي

تاریخ:

تحليل كمانش حرارتي ورق دايروي FG با استفاده از فرمولاسيون متحده كاررا

FG

نام اساتید: مجتبي فرخ
Mojtaba Farrokh
نام دانشجو : حوراالسادات موسوي فرد