از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۱۵

عضو هيات تحريريه مجله علمي - پژوهشي و ISI مهندسي مكانيك شريف

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ تا تاریخ :

عضو كار گروه نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت امور آموزشي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۱۵

عضو هيات تحريريه بين المللي Journal of Computational Applied Mechanics

از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي Jiurnal of Structural Engineering & Applied Mechanics

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ تا تاریخ :

عضو كار گروه ارتقاي مقالات و پژوهش هاي پر استناد دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

عضويت درشوراي انتشارات دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۰۱

بابت ارزيابي پرونده ارتقاء دكتر رضا كاظمي

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه مجله علمي - پژوهشي دانشكده فني تهران

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سر دبير مجله مكانيك جامدات

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

عضويت در هيات تحريريه مجله بين المللي Curved and Layered Structures

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ تا تاریخ :

عضو هسته قطب علمي سازه ها و سامانه هاي ديناميكي هوشمند (وزارت علوم )

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه مجله بين المللي ISI )Journal of applied mathematics )

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انجمن مهندسان مكانيك ايران

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۸

مدير گروه خودرو

از تاریخ : ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۰/۱۰/۱۰

عضويت حقيقي در شوراي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۸۶/۰۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سردبير تحريريه مجله علمي _پژوهشي Journal of solid Mechanics